coaching en begeleiding

 

Vanuit de Griekse mythologie is een mentor...

iemand die zijn (levens)ervaring gebruikt om een ander terzijde te staan, vertrouwende op (aloude) principes en wijsheden.

Mentoren spelen een belangrijke rol in het traineeprogramma. Zij begeleiden de trainees bij hun opdrachten, zowel inhoudelijk als op persoonlijk vlak. Met betrekking tot het traineeprogramma krijgt het mentorschap vorm binnen een speelveld van wensen en eisen vanuit de trainee, het programmabureau en de mentor zelf (de persoonlijke touch).

Eerste aanspreekpunt
Mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor de trainee. De trainee heeft nog geen werkervaring en heeft dus extra begeleiding nodig. De mentor ondersteunt de trainee in het vergroten van de professionaliteit en helpt de trainee de taak in grotere samenhang te zien. De mentor helpt de trainee tevens met de vraag hoe de taak zo goed mogelijk te realiseren. Ook probeert de mentor leerdoelen van de trainee te verhelderen en hem / haar te ondersteunen in het realiseren daarvan. De mentor let ook op de mankementen en kansen in de organisatie en maakt dit bespreekbaar bij de trainee. De mentor is het vangnet voor de trainee in zijn of haar werksituatie

Een mentor is onder andere verantwoordelijk voor:

  • Kennen en steunen van de uitgangspunten van het traineeprogramma;
  • Het zijn van eerste aanspreekpunt voor de trainee;
  • Inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van een haalbaar plan van aanpak;
  • Begeleiden van de trainee bij het werken aan de leerdoelen;
  • Periodieke gesprekken met de trainee (één maal per twee weken)

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken