bouwen aan de stadsvisie

 

 

afbeelding

De Stadsvisie is een feit. Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam en de Rotterdsamse gemeenteraad hebben het besluit omarmd. De Stadsvisie geldt als kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam. In de uitvoering komt het accent te liggen op de 13 VIP-projecten en de uitvoering van de bestaande programma's. Om deze gebieden te ontwikkelen gaat de gemeente Rotterdam een langdurige samenwerking aan met marktpartijen, deelgemeenten, corporaties en andere overheden. Tezamen gaan zij Rotterdam een nieuw maar herkenbaar gezicht geven.

Na het inslaan van de gekozen koers wordt gezorgd voor een goede sturing van de projecten, om zo de doelstellingen te halen. Via een gebiedsmonitor worden de ontwikkelingen in kaart gebracht. Daarnaast brengt deze monitor in kaart welke doelstellingen al dan niet worden behaald. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de ontwikkelingen nu en in de toekomst een optimale bijdrage leveren aan het versterken van de economische positie van Rotterdam en aan het verbeteren van het Rotterdamse woonklimaat.

De stadsvisie is totstandgekomen na brede consultatie met deelgemeenten, EDBR en corporaties. Ook konden burgers hun reactie geven. Bij documenten kunt u de opbrengenstenbundel downloaden. Hierin ziet u welke opmerkingen gegeven zijn op de visie.

Deze pagina is succesvol verzonden

Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken