betaald parkeren in rotterdam

 

Leverende organisatie  | Aangeleverd op 15-07-2014

Betaald parkeren wordt ingevoerd als de vraag naar parkeerplaatsen in een wijk of buurt hoger is dan het aanbod.

Parkeerautomaat

Parkeerautomaat

Met betaald parkeren zorgt de gemeente Rotterdam ervoor dat de parkeergelegenheid op straat optimaal wordt verdeeld onder bewoners, bedrijven en bezoekers.

Parkeertarieven
Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad stellen elk jaar de parkeertarieven vast. De hoogte van de parkeertarieven is afhankelijk van de parkeerdruk in de betreffende wijk of straat. De binnenstad van Rotterdam kent in 2014 twee parkeertarieven: een tarief van € 3,33 per uur (€ 0,50 per 9 minuten) en een tarief van € 2,50 per uur (€ 0,50 per 12 minuten). Buiten de binnenstad kost een uur parkeren in 2014  € 1,67.

Wilt u weten in welke straten en op welke tijdstippen betaald parkeren geldt, kijk dan op de pagina met het tarievenoverzicht straatparkeren.

Betalen kan op verschillende manieren. Kijk daarvoor bij betaalwijzen.

Parkeertarieven feestdagen
Als feestdagen zijn in Rotterdam aangemerkt: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaart, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag. De parkeertarieven op feestdagen zijn gelijk aan die op zondagen. De zondagstarieven staan vermeld op de parkeerautomaat en in het tarievenoverzicht straatparkeren.

De gebieden zijn verdeeld in parkeersectoren

Bewoners en bedrijven in betaaldparkeergebieden kunnen - onder bepaalde voorwaarden - tegen een sterk gereduceerd tarief via een parkeervergunning parkeren. Bewoners kunnen bovendien een bezoekersvergunning aanvragen, waarmee hun bezoek voordelig kan parkeren. Ook zijn er voor bezoekers parkeerkaarten te koop voor een week of een maand. De overige parkeerders kunnen betalen met 06- parkeren of bij de parkeerautomaat.

Tijden betaald parkeren
Betaald parkeren geldt in Rotterdam in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week. In de praktijk is het parkeren op straat (vooralsnog) gratis van 23.00 uur 's avonds tot 9.00 uur ’s morgens en op zondag van 9.00 tot 12.00 uur.

De regels
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen de regels van het betaald parkeren vast. Deze regels zijn vastgelegd in formele stukken:
-de parkeerverordening: regelgeving met betrekking tot parkeerregulering en parkeerbelastingen;
-het tarievenbesluit: de tarieven van alle overige parkeerproducten, zoals tarieven parkeergarages en abonnementen parkeergarages, parkeerterreinen en fietsenstallingen;
-het uitvoeringsbesluit: voorschriften en beperkingen met betrekking tot het verlenen, het gebruik en de geldigheid van parkeer- en belanghebbendenvergunningen;
-de wegsleepverordening: bepalingen over het wegslepen van verkeerd geparkeerde voertuigen;
-het besluit ' vergunningplafonds': een overzicht van het maximaal uit te geven parkeervergunningen per parkeersector.

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken