beschrijving vip gebieden

 

Op basis van effectmeting zijn dertien gebiedsontwikkelingen aangewezen die het belangrijkst zijn voor de realisatie van de doelen 'sterke economie' en 'aantrekkelijke woonstad', de 'Very Important Projects', ofwel VIP-projecten.

 
 


 

1. Laurenskwartier Markthal,
parkeergarage, herinrichting buitenruimte, centrumstedelijk wonen, kantoren, winkels, horeca.

2. Stationskwartier
Parkeergarage, kantoren, woningen, leisure, onderwijs.

3. Coolsingel / Lijnbaan
Herinrichting buitenruimte, theater, nieuwe straatverlichting, twee grote monumentale gebouwen met winkelfuncties, kantoren en woningen.

4. Ahoy' / Zuidplein / Pleinweg
Hotel, kantoor, parkeergelegenheid, AH XL supermarkt, vernieuwing sportpaleis, vrijetijdsprogramma, detailhandel, commerciŽle voorzieningen, woningen, busstation, ondertunneling Pleinweg.

5. Stadionpark / nieuwe Kuip
Nieuw voetbalstadion, parkeergelegenheid, woningen, kantoren, winkels, mobimall, horeca, retail, (sport)school, indoorsport, voetbalvelden, honkbalvelden, leisure, bedrijfsruimte.

6. Erasmus MC - Hoboken
Ontwikkelen gebied rondom Erasmus MC, aansluiting stad op medisch centrum, ruimte voor medische bedrijvigheid en onderzoek, maar ook voor wonen en voorzieningen, onderwijs.

7. Science en Businesspark Schieveen / Wegen Noordrand
75 Ha kennis- en luchthavengeoriŽnteerde bedrijven, buitenruimte t.b.v. businesspark, 18 vrije kavels t.b.v. woningbouw, minimaal 200 ha moerasachtige natuurgebied met piekwaterberging, aanpak Doenkade en GK van Hogendorpweg, A13/16.

8. Stadshavens RDM, Waalhaven-Oost, Rijn-Maashaven (zie 11).
Innovatie bedrijven, onderwijsvoorzieningen en havengerelateerde kennis en diensten.

9. Maasvlakte 2
1000 Ha (netto) bedrijventerrein t.b.v. containeroverslag, distributie, chemische industrie en buitenrecreatie (vlieg- en geluidssporten).

10. Hoekse Waard
180 Ha bedrijventerrein, waarvan 120 ha voor de Rotterdamse regio, gericht op havengerelateerde (inter)nationale logistiek in chemie, food, textiel, lederwaren en sportartikelen, maakindustrie en eindassemblage.

11. Woonmilieu Kop van Zuid
Rijn-Maashaven, parkstad, Afrikaanderwijk, woningen in rustig stedelijk en centrumvriendelijk woonmilieu.

12. Woonmilieu Groot-Hillegersberg
Laag Zestienhoven en Schiebroek Zuid, woningen in groen stedelijk woonmilieu

13. Oud Zuid
Aanpak bestaande voorraad, verbetering woningvoorraad.

Deze pagina is succesvol verzonden

Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken