benutten kwaliteiten op noord

 

De opgave op de noordoever concentreert zich op het verder uitbouwen van de kracht die dit gebied al bezit.

Door hun ligging midden in de Randstad zijn de kantoorlocaties aan deze kant van de stad al uiterst succesvol. In de komende periode zal op dit succes voortgebouwd worden met de voltooiing van de locaties Brainpark en Alexander en het verder uitbouwen van het gebied rond de luchthaven met specifieke sectoren in de kennis- en diensteneconomie (Science Port Holland).

De aanpak van Noord berust op het beter benutten en uitbouwen van de bestaande kwaliteiten: de knooppunten van bedrijvigheid en de goede woonmilieus. Onder de naam 'Science Port Holland' wordt een hoogwaardig science en businesspark ontwikkeld in de polder Schieveen.

Naast de ontwikkeling van Science Port Holland worden de Brainparken langs de A16, Alexander en Airport Rotterdam als gedifferentieerde kantoorlocaties doorontwikkeld. Hillegersberg, Kralingen, Rottezoom, Hoek van Holland zijn wijken met sterke identiteitsdragers, waaromheen de gewilde rustig stedelijke en groenstedelijke woonmilieus worden uitgebreid.

De wijken rond het centrum (Delfshaven, Noord en Blijdorp) hebben de potentie om uit te groeien tot gemengde, stedelijke woon- en werkmilieus.

Deze pagina is succesvol verzonden

Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken