activiteiten trainees

 

Leverende organisatie  | Aangeleverd op 28-05-2013

De trainees van de Gemeente Rotterdam zijn heel actief.

Op verschillende vlakken worden er activiteiten georganiseerd waarvoor de trainees zich kunnen aanmelden. Een kort overzicht van de activiteiten waaraan zij meedoen:

Rotterdam Trainees Zaalvoetbal
De trainees hebben een eigen zaalvoetbalteam. Het team organiseert vriendschappelijke wedstrijden tegen allerlei tegenstanders binnen het concern. Dit kunnen collega’s van een ander cluster zijn, maar ook worden wedstrijden gespeeld tegen ex-trainees. De wedstrijden vinden eens per drie weken plaats.

Sociaal project
Een verplicht onderdeel van het traineeprogramma is het organiseren van een sociaal project. Elke traineegroep organiseert twee sociaal projecten. Deze sociaal projecten zijn bedoeld om de stad Rotterdam iets te bieden als tegenprestatie voor de investeringen die in het traineeprogramma zijn gedaan. Immers, de gemeente werkt niet voor zichzelf, maar voor de burgers van Rotterdam.

Daarnaast biedt het ook de gelegenheid om in teamverband aan een project te leren werken. Er wordt bij het organiseren van het project gericht gewerkt aan een aantal competenties, zoals samenwerken, omgevingsbewustzijn, sociale vaardigheid, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid en assertiviteit/durf. Een verslag van een sociaal project van groep 14 is hier te vinden.

Interbestuurlijke trainees
Interbestuurlijk samenwerken binnen overheden wordt steeds belangrijker. In 2010 is daarom de werkgroep interbestuurlijke trainees opgericht. Deze werkgroep bestaat uit trainees uit de verschillende lagen van de overheid. De werkgroep heeft een aantal initiatieven ontwikkeld die moeten leiden tot meer contacten tussen trainees van verschillende overheidslagen. Daarnaast is een doel van de werkgroep om uitwisseling van trainees gemakkelijker te maken. Wil je meer weten over de interbestuurlijke trainees? Kijk dan op de volgende website: www.interbestuurlijketrainees.nl.

Sociale activiteiten
Vanuit iedere traineegroep zijn er twee mensen die zich kunnen aanmelden voor de sociale activiteiten commissie. Deze commissie zorgt ervoor dat er activiteiten worden georganiseerd voor alle trainees. Op die manier leren de trainees van de verschillende groepen elkaar ook beter kennen. Een voorbeeld van zo’n activiteit is de maandelijkse traineeborrel. Ook worden er losstaande activiteiten georganiseerd. In 2012 was er een lustrumfeest ter ere van het tienjarig bestaan van het traineeprogramma. Ook wordt jaarlijks een vrijwilligersdag georganiseerd waarbij de trainees iets terug kunnen doen voor de samenleving. Dit jaar werden de ouderen van Humanitas in het zonnetje gezet.

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken