voorzitter van de raad

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en kan tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen. Als voorzitter draagt hij zorg voor de orde tijdens de vergadering.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken