talentvijvers

 

Talentvijvers die u niet mag missen!

Studenten Erasmus Universiteit

Studenten Erasmus Universiteit

U heeft een Rotterdams bedrijf en bent op zoek naar jong goed opgeleid talent. U wilt vooral ook bij blijven in de wereld van internationalisering, digitalisering en innovatief ondernemen.

Leer dit talent en hun belevingswereld kennen! Houd u op de hoogte van de behoeftes van nieuwe generaties talent! Dit kunt u doen door contacten te zoeken met onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Bied werk- of afstudeerstageplekken aan of het geven van gastcolleges. Of doe mee met projecten waarin studenten een door u ingebracht (bedrijfs)probleem uitwerken.

Maar waar moet u zoeken? Gemeente Rotterdam krijgt deze vraag steeds vaker. Daarom hebben we voor u de bij ons bekende talentvijvers eens op een rijtje gezet.

Erasmus Recruitment Online Platform
Dit is een online uitbreiding van het recruitmentevent The Erasmus Recruitment Days waar jaarlijks meer dan 2.500 studenten en 100 bedrijven elkaar offline ontmoeten.
Met 6.500 leden van de Study Association of Rotterdam School of Management (STAR) en 5000 leden van The Economic Faculty Association of Rotterdam (EFR) bieden deze twee studieverenigingen een grote talentvijver aan op het gebied van economy, sales en marketing.
Rotterdamse bedrijven kunnen gratis gebruik maken van het premium pakket van het Erasmus Recruitment Online Platform!

Unipartners
UniPartners is een academisch adviesbureau dat sinds 1987 actief is in Nederland. De organisatie van UniPartners ligt volledig in handen van studenten en zij combineren academische kennis met een praktische en professionele aanpak. De consultants van UniPartners zijn topstudenten van diverse Nederlandse universiteiten, waaronder de Erasmus Universiteit. Unipartners  organiseert ook evenementen rond ondernemerschap.
In Rotterdam vindt bijvoorbeeld jaarlijks de Entrepeneurial Inspiration Day plaats waar meer dan 250 ondernemers en studenten samenwerken om uitdagende cases op te lossen.

Uni.org (in ontwikkeling)
Uni.org is een centrale database die een eventkalender aanbiedt en waar organisaties van studenten, van studievereniging tot sportvereniging zichtbaar zijn. Bedrijven kunnen zo zien welke organisaties en activiteiten plaatsvinden op de universiteiten en hogescholen en ze kunnen via eigen deelname of sponsoring contact zoeken met de gewenste doelgroep studenten. Bedrijven kunnen ook gericht naar een doelgroep informatie plaatsen over eigen recruitment events, stageplekken of banen voor die doelgroep.
Het platform is opgezet door internationale studenten van de Erasmus Universiteit en is nog in ontwikkeling. In 2016 wordt een offline speed date event georganiseerd waar bedrijven en bestuur van studentenorganisatie kunnen kennismaken.

Nextworker
Nextworker helpt kleine en middelgrote Rotterdamse bedrijven met het behalen van hun ambities rond internationalisering en innovatie. Nextworker kan hiervoor net afgestudeerde hoger opgeleide young professionals detacheren en plaatsen. Deze jonge, frisse afgestudeerde kandidaten bieden nieuwe kennis en toegang tot kennisbronnen en instellingen. Hiermee kunnen zij bedrijven ondersteunen bij innovatie-, groei- en internationaliseringsprojecten. Voordat de kandidaten aan de slag gaan krijgen zij eerst gratis een stevig introductieprogramma om hen goed voor te bereiden op hun start bij het bedrijf.

Erasmus Centre for Entrepeneurship (ECE)
Het ECE biedt een leeromgeving aan waar bedrijven, start ups en studenten samen kunnen werken en leren opdat ideeën kunnen worden omgezet in innovaties en bedrijvigheid. ECE Campus omvat meer dan 50 innovatieve bedrijven en host vele ondernemerschaps- events.

Rotterdam100
Rotterdam100 is een competitie waarin studenten van WO en HBO in multidisciplinaire teams samenwerken met bedrijven om samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Het gaat om zorgvuldig geselecteerd en goed gemotiveerde eindejaars toptalent van diverse regionale onderwijsinstellingen en van diverse nationaliteiten. Zo wordt gewerkt aan innovaties en nieuwe businessmodellen binnen het Rotterdamse ecosysteem en wordt ook een netwerk opgebouwd met nieuw talent.

Carreers made in Rotterdam
In Nederland studeren jaarlijks veel buitenlandse studenten af aan universiteiten en technische hogescholen. Dit talent is meestal minder goed bekend met de lokale arbeidsmarkt-mogelijkheden. Gemeente Rotterdam biedt in samenwerking met het Rotterdamse bedrijf ‘Expertise in labourmobility’  elk half jaar een groep van 125 (bijna)afgestudeerde buitenlandse studenten een kennismakingsdag aan.
In deze film van TU Delft krijgt u meer informatie over het aannemen van buitenlands talent: 

Zie ook deze toolkit.

Battle of concepts
Battle of Concepts is een laagdrempelig online platform dat studenten, starters en organisaties samenbrengt om oplossingen te bedenken voor maatschappelijk relevante vraagstukken. Meedoen biedt de bedrijven  ook een kennismaking met de denkkracht en potentie van talentvolle mensen, die mogelijk ook nog tot nieuwe samenwerkingen of dienstverbanden kunnen leiden.

Naast bovengenoemde talentvijvers zijn er natuurlijk ook vele recruitmentbureau’s en online platforms die u hulp kunnen bieden bij het vinden van personeel.
Zoals bijvoorbeeld het Rotterdamse Magnet.me, Vacaturebeurs en Vonq.

Aanvullende informatie

Opmerkingen of suggesties? mail naar: carrierestad@rotterdam.nl

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken