subsidies sport, recreatie, natuur en milieu

 

De gemeente Rotterdam draagt graag bij aan het versterken van het imago van Rotterdam als sportstad.

Subsidies voor sport en recreatie in Rotterdam

Subsidies voor sport en recreatie in Rotterdam

Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het mogelijk maken van grote (top)sportevenementen, maar juist ook aan het ondersteunen van sportverenigingen, investeringen in sportaccommodaties, bevordering van het topsportklimaat en activiteiten voor de doelgroepen gehandicapten en jeugd. 

Daarnaast bevordert de gemeente ook initiatieven op het gebied van recreatie en natuur en milieu(educatie).   

Waarom subsidie?
Met behulp van subsidies wil de gemeente de talentontwikkeling, gezondheid en leefbaarheid van Rotterdammers bevorderen. Hiermee wil zij meer inwoners, van jong tot oud, stimuleren om deel te nemen aan sport- en vrijetijdsactiviteiten en ook het sociale aspect hiervan benadrukken. Hieronder ziet u welke subsidies aangevraagd kunnen worden.

Subsidies Sport en Recreatie


Subsidies Natuur en Milieu

Rotterdam
zie ook
Subsidies
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken