verklaring omtrent het gedrag (vog)

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor de uitoefening van uw (toekomstige) werkzaamheden.

Belangrijk werk

Belangrijk werk

De VOG is een momentopname. Aan de VOG NP is geen geldigheidsduur verbonden. De aanvrager van de VOG, meestal de werkgever, bepaalt hoe recent de VOG moet zijn.

Kosten
Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kost € 30,05. Een digitale aanvraag gaat sneller en kost minder, namelijk € 24,55.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP) wordt gevraagd door uw (toekomstige) werkgever of de organisatie waarvoor u werkzaam zult zijn.
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) kunnen bedrijven of stichtingen aanvragen om hun integriteit te tonen aan partners, bedrijven en overheden. Deze aanvraag verloopt rechtstreeks via het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag). U gaat hiervoor naar de website van de dienst Justis.

aanvragen

Digitaal
De organisatie die om de VOG vraagt, kan dit elektronisch doen via de website van het Ministerie van Veiligheid en JustitieDat kunt u zelf dus niet! Hierdoor wordt de aanvraag gemakkelijker, omdat u niet meer zelf naar één van de stadswinkels hoeft te komen. Ook zijn de kosten bij de digitale aanvraag € 5,50 lager, omdat er minder administratieve handelingen hoeven te worden verricht. Gebruik de eerste keuzemogelijkheid in het groene blok rechts op deze pagina.
De organisatie moet beschikken over eHerkenning om zich te authenticeren.

Langskomen
U kunt een afspraak maken. Een VOG aanvragen in een stadswinkel kan namelijk alleen op afspraak.

gevraagde gegevens
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs)
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier VOG (dit kunt u vinden op de website van dienst Justis).
 • Als iemand anders voor u de aanvraag doet aan de balie, moet degene die u heeft gemachtigd, een geldig identiteitsbewijs met het ingevulde machtigingsformulier meenemen. Ook is een kopie van uw geldig identiteitsbewijs nodig.
procedures
 • De gemeente Rotterdam zendt uw aanvraag elektronisch door aan het COVOG.
 • Het COVOG raadpleegt voor het VOG-onderzoek o.a. het centraal justitieel documentatieregister. In dit register staan gegevens over Nederlandse burgers die in aanraking zijn geweest met justitie en/of politie,
 • Als uit het VOG-onderzoek blijkt dat er geen strafbare gedragingen op uw naam staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt beoordeeld of deze belangrijk en/of een bezwaar zijn voor het doel waarvoor u de VOG heeft aangevraagd.
 • Binnen twee tot maximaal vier weken nadat het COVOG uw aanvraag heeft ontvangen, neemt het een beslissing. Deze beslissing wordt naar uw huisadres gestuurd.
 • Als de VOG wordt geweigerd, ontvangt u altijd eerst een ‘voornemen tot weigeren’. Daarin is aangegeven waarom het COVOG het voornemen heeft u de VOG te weigeren. Als u de VOG wordt geweigerd, kunt u bij het COVOG een bezwaarschrift indienen.

Heeft u vragen over de voortgang van uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met het COVOG;

Contactgegevens
Ministerie van Veiligheid en Justitie - Dienst Justis
onderdeel COVOG
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
Tel: 088 - 998 22 00

wetten en regels
Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens
doorlooptijd
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd, wordt er binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing genomen. De gemiddelde doorlooptijd is tussen de 2 en 4 weken.
voor meer informatie wenden tot

Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Zo niet, stuur ons dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Kan ik iemand machtigen om mijn gegevens op te halen of door te geven?

Als iemand anders voor u een aanvraag doet aan de balie of uw gegevens doorgeeft, moet degene die u heeft gemachtigd een geldig identiteitsbewijs met het ingevulde machtigingsformulier meenemen. Ook is een kopie van uw geldig identiteitsbewijs nodig.

Ik sta ingeschreven in het Register Niet Ingezeten en ik heb een VOG nodig.

De aanvraag verloopt rechtstreeks via Dienst Justis.

Benodigde gegevens:

 • Het aanvraagformulier moet worden ingevuld. Bij 2.5 bijzonderheden moet ingevuld worden: "niet ingeschreven in de BRP".
 • Een kopie legitimatiebewijs.
 • Documentatie waaruit blijkt dat er een VOG nodig is (vereist door de organisatie).
 • Een betaalbewijs moet worden bijgevoegd. De leges moeten worden betaald bij de Royal Bank of Scotland nummer 569990971, bij kenmerk vermeld u: naam+ geboortedatum+VOG.

U stuurt dit op naar:

Dienst Justis
Postbus 16115
2500 BC Den Haag

Voor vragen kunt u contact opnemen met Dienst Justis, telefoonnummer 088-9982200.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken