verklaring omtrent het gedrag (vog)

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor de uitoefening van uw (toekomstige) werkzaamheden.

aanvragen

Digitaal
De organisatie die om de VOG vraagt
, kan dit doen via bovenstaande groene knop bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning is het
KvK-vestigingsnummer vereist. Dit kunt u zelf als burger dus niet digitaal aanvragen!
Een digitale aanvraag gaat sneller en kost minder.

Langskomen
U moet als burger langskomen om een VOG aan te vragen in n van de stadswinkels, dit kan op de volgende manieren:

 • een afspraak maken
 • langskomen zonder afspraak op bepaalde tijden
  Let op: bezoekers met afspraak hebben voorrang. Hierdoor kunnen wachttijden voor mensen zonder afspraak langer zijn dan voor diegenen die wel een afspraak hebben. Meer informatie vindt u op de pagina stadswinkels

Kosten 2015

Via internet

 24,55

Aan de balie

30,05

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
gevraagde gegevens
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs)
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier VOG (dit kunt u vinden op de website van dienst Justis).
 • Als iemand anders voor u de aanvraag doet aan de balie, moet degene die u heeft gemachtigd, een geldig identiteitsbewijs met het ingevulde machtigingsformulier meenemen. Ook is een kopie van uw geldig identiteitsbewijs nodig.
procedures

Uw aanvraag wordt behandeld door de COVOG. Als uit het VOG-onderzoek blijkt dat er geen strafbare gedragingen op uw naam staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt beoordeeld of deze belangrijk en/of een bezwaar zijn voor het doel waarvoor u de VOG heeft aangevraagd.

De VOG is een momentopname. De aanvrager van de VOG, meestal de werkgever, bepaalt hoe recent de VOG moet zijn.

Heeft u vragen over de voortgang van uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met het COVOG.

wetten en regels
Wet Justitile en strafvorderlijke gegevens
doorlooptijd
Tussen de 2 en 4 weken wordt op uw aanvraag beslist. Als de VOG wordt afgegeven, dan ontvangt u deze thuis per post van de COVOG.

voor meer informatie wenden tot

Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en op de pagina afspraak maken.

Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Zo niet, stuur ons dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Ik woon in het buitenland of sta ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen en ik heb een VOG nodig.

De aanvraag verloopt rechtstreeks via Dienst Justis. Zij nemen de aanvraag pas in behandeling wanneer ze alle gevraagde stukken hebben ontvangen. Let op: dit geldt voor Nederlanders die vr 8 oktober 1994 Nederland hebben verlaten, en dit kunnen aantonen.
Bent u na 8 oktober 1994 vertrokken? Wendt u zich dan tot de gemeente waar u het laatst heeft gewoond. Als u Nederland na 8 oktober 1994 heeft verlaten, beschikt die gemeente namelijk nog over uw BRP- gegevens.

Benodigde gegevens:

 • Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld. Bij 2.5 bijzonderheden moet ingevuld worden: "niet ingeschreven in de BRP".
 • Bij de aanvraag kan worden aangegeven naar welk adres de VOG verzonden moet worden. Dat mag een postadres zijn van bijvoorbeeld familie of rechtstreeks naar betrokkene zelf (ook eventueel naar het buitenland). 
 • Een goedleesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • Documentatie waaruit blijkt dat er een VOG nodig is (vereist door de organisatie).
 • Een kopie van het betaalbewijs. Als de aanvraag rechtstreeks bij Justis wordt ingediend, moet het bedrag van 30,05 worden overgemaakt op rekeningnummer NL47RBOS0569990971 t.n.v. het Ministerie van Veiligheid en Justitie/Dienst Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager.


U stuurt alle stukken op naar:

Dienst Justis
T.a.v. afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag

Voor vragen kunt u contact opnemen met Dienst Justis, telefoonnummer 088-9982200.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken