verklaring omtrent het gedrag (vog)

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor de uitoefening van uw (toekomstige) werkzaamheden.

aanvragen

U vraagt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Online
De organisatie die om de VOG vraagt, kan dit doen via de knop bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning is het KvK-vestigingsnummer vereist. Dit kunt u zelf als burger dus niet online aanvragen! Een online aanvraag gaat sneller en kost minder.

Langskomen
U moet als burger langskomen om een VOG aan te vragen in één van de stadswinkels, dit kan op de volgende manieren:

  • een afspraak maken
  • langskomen zonder afspraak op bepaalde tijden
    Let op: bezoekers met afspraak hebben voorrang. Hierdoor kunnen wachttijden voor mensen zonder afspraak langer zijn dan voor diegenen die wel een afspraak hebben.

Uw aanvraag wordt behandeld door de COVOG. Als uit het VOG-onderzoek blijkt dat er geen strafbare gedragingen op uw naam staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt beoordeeld of deze belangrijk en/of een bezwaar zijn voor het doel waarvoor u de VOG heeft aangevraagd.

De VOG is een momentopname. De aanvrager van de VOG, meestal de werkgever, bepaalt hoe recent de VOG moet zijn.

Heeft u vragen over de voortgang van uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met het COVOG.

Kosten

Via internet (alléén voor werkgever)

€ 33,85

Aan de balie

€ 41,35

meer informatie
voor wie

  • Om de VOG kan worden gevraagd door de organisatie of werkgever waarvoor u (toekomstige) werkzaamheden gaat verrichten. De organisatie of uzelf kan de aanvraag indienen.
  • Een grote groep vrijwilligers kan een gratis VOG aanvragen.

Meer informatie vindt u op de website van Dienst Justis.

gevraagde gegevens
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs)
  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier VOG (dit kunt u vinden op de website van dienst Justis).
  • Als iemand anders voor u de aanvraag doet aan de balie, moet degene die u heeft gemachtigd, een geldig identiteitsbewijs met het ingevulde machtigingsformulier meenemen. Ook is een kopie van uw geldig identiteitsbewijs nodig.
doorlooptijd
Tussen de 2 en 4 weken wordt op uw aanvraag beslist. Als de VOG wordt afgegeven, dan ontvangt u deze thuis per post van de COVOG.

voor meer informatie wenden tot

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

veelgestelde vragen
Ik woon in het buitenland of sta ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen en ik heb een VOG nodig.

Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven? Bijvoorbeeld doordat u in het buitenland woont of tijdelijk in Nederland werkt. Dan moet u uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. Meer informatie leest u op de website van Justis.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken