hondenbelasting

Iedere Rotterdamse inwoner moet aangifte doen van zijn hond(en) bij Belastingen gemeente Rotterdam. Dit kan online in Mijn Loket met uw Digid.

hond aanmelden

Online aanmelden
U meldt uw hond online aan via de knop hierboven met uw DigiD (voor burgers).

Online betalen
U moet de Hondenbelasting betalen. Wie geen Hondenbelasting betaalt, loopt het risico op een flinke boete. Ook als u meer honden heeft, maar nog niet voor alle honden betaalt, moet u alsnog aangifte doen. U krijgt hierna de aanslag Hondenbelasting per post. U krijgt daarna elk jaar automatisch een aanslag. Als u in de loop van het jaar een hond neemt, betaalt u een deel van het tarief.

Hondenbelasting stoppen
Als u geen hond meer heeft, moet u uw hond afmelden via de aanvraag teruggave hondenbelasting.

Post
U kunt uw hond ook per post aan- of afmelden bij Belastingen.

Langskomen
U kunt voor het aan- of afmelden een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

Tarief Hondenbelasting 2017
- eerste hond 102,20
- elke volgende hond 161,80
- kennels* 323,90 per kennel
*) Kennels moeten geregistreerd zijn bij de Raad van beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Tarievenoverzicht per jaar 

meer informatie
voor wie

Iedereen die in Rotterdam woont en n of meerdere hond(en) heeft, moet Hondenbelasting betalen. Dit geldt dus ook voor puppies, waakhonden en honden die (bijna) nooit op straat komen.
Alleen voor blindengeleidehonden, politiehonden en sohohonden (door een erkend instituut opgeleide honden voor bijvoorbeeld visueel en lichamelijk gehandicapten) betaalt u geen Hondenbelasting.

gevraagde gegevens

Schrijf in uw brief:

 • Uw naam en voorletter(s)
 • Geboortedatum 
 • Burgerservicenummer 
 • Adres 
 • Postcode en woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • Aantal honden dat u wilt aanmelden
 • Ingangsdatum van de aanmelding 
 • Naam van de hond/namen van de honden

Hondenbelasting terugkrijgen
U stuurt een bewijs mee dat u (een deel van het jaar) geen hond meer had. Dit kan een verklaring van de dierenarts, het dierencrematorium of de dierenbegraafplaats zijn. Of de contactgegevens van de nieuwe eigenaar.
Het afmelden van een hond kan ook per post bij Belastingen. Stuur ook dan een bewijs mee.

procedures
Controles
De gemeente doet controles. Uit een controle kan komen dat u wel een hond heeft maar geen Hondenbelasting betaalt. U krijgt dan een navorderingsaanslag met een boete tot 100% van het bedrag dat u aan Hondenbelasting moet betalen. Er wordt ook gecontroleerd of u meer honden heeft.

Niet eens met aanslag
U kunt bezwaar maken.
doorlooptijd
De aanmelding, afmelding en behandeling van bezwaar duurt 4 tot 6 weken.

voor meer informatie wenden tot

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

veelgestelde vragen
Is kwijtschelding voor Hondenbelasting mogelijk?

Nee, dat is voor Hondenbelasting niet mogelijk.

Krijg ik een ontvangstbevestiging als ik bezwaar heb gemaakt?

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de hondenbelasting, dan krijgt u hiervan geen ontvangstbevestiging.
De afmelding van een hond wordt meestal binnen 4 tot 6 weken verwerkt. Deze verwerking zou alleen maar langer duren bij het sturen van een bevestiging.

Hondenbelasting terugkrijgen als ik geen hond meer heb / hond is overleden.

U krijgt de al betaalde belasting over de maanden dat u geen hond meer heeft terug. Geef door per welke datum uw hond:

 • is overleden (stuur een bewijs mee van de dierenarts),
 • naar het asiel is gebracht (stuur een verklaring mee van het asiel) of
 • is weggegeven aan een ander (geef de naam en adres van deze persoon door).

Vermeld voor het terugkrijgen van hondenbelasting altijd uw rekeningnummer.

U kunt de informatie doorgeven via het webformulier Hondenbelasting teruggaaf met uw DigiD. U kunt het ook per post doorgeven aan Belastingen.

Omdat de afmelding van een hond meestal binnen 4 tot 6 weken wordt verwerkt, krijgt u hiervan geen ontvangstbevestiging.

Wanneer geldt het kenneltarief?

Het kenneltarief geldt als u een registratieverklaring van de raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland heeft.

Wat doe ik als ik geen hond meer heb, maar toch een aanslag krijg?

Als u geen hond meer heeft, moet u dit doorgeven aan Belastingen. Dit kan meteen online met het webformulier Hondenbelasting teruggaaf of per post. Schrijf duidelijk in uw brief sinds welke datum u geen hond meer heeft en stuur een bewijs hiervan mee. Een bewijs kan een verklaring van de dierenarts, het dierencrematorium, de dierenbegraafplaats of de nieuwe eigenaar zijn.

Heeft u de aanpassing al doorgegeven? Dan kan het zijn dat dit niet op tijd is verwerkt, waardoor u toch een aanslag heeft gekregen. Dit wordt automatisch hersteld zodra de gemeente de aanpassing heeft verwerkt (binnen het kalenderjaar).

Omdat de afmelding van een hond meestal binnen 4 tot 6 weken wordt verwerkt, krijgt u hiervan geen ontvangstbevestiging.

Wat is de aanlijn- en opruimplicht?

Meer informatie leest u op de pagina honden.

Wat moet ik doen als ik verhuis naar een andere gemeente?

Als u verhuist van Rotterdam naar een andere gemeente, moet u zelf aan Belastingen doorgeven of uw hond meeverhuist. U kunt dit doorgeven vr, tijdens of na uw verhuizing. Als uw hond meeverhuist, krijgt u de al betaalde Hondenbelasting over de maanden dat u niet meer in Rotterdam woont terug. U kunt dit doorgeven via het webformulier teruggave Hondenbelasting met uw DigiD.

U kunt dit ook per post doorgeven:

Belastingen Rotterdam
T.a.v. Hondenbelasting
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Schrijf in uw brief altijd sinds welke datum u niet meer in Rotterdam woont en uw rekeningnummer voor teruggave. Uw brief moet ondertekend zijn.

Wat moet ik doen als ik te veel of dubbel heb betaald?

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuurt u dan het betaalbewijs op naar Belastingen.

Een betaalbewijs kan zijn:

 • (een kopie van) een bankafschrift, met hierop zichtbaar de betaling; of
 • een printscreen van de internet betaling, met hierop zichtbaar het rekeningnummer en de betaling.

  Adresseren aan:
  Belastingen gemeente Rotterdam
  Postbus 924
  3000AX Rotterdam

Meer over de teruggave leest u op de pagina geld tegoed door te veel betaalde gemeentelijke belasting.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken