hondenbelasting

Iedere inwoner van de gemeente Rotterdam moet aangifte doen van zijn hond(en). Dit kan digitaal in Mijn Loket met uw Digid.

hond aanmelden

Online
U kunt in n keer betalen, via automatische incasso of een betalingsregeling aanvragen. Wie geen Hondenbelasting betaalt, riskeert een flinke boete. Ook als u meerdere honden heeft, maar nog niet voor alle honden betaalt, moet u alsnog aangifte doen. U ontvangt hierna het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen, waarop de aanslag Hondenbelasting staat, via de post. U krijgt vervolgens ieder jaar automatisch een aanslag. Als u in de loop van het jaar een hond neemt, betaalt u een gedeelte van het tarief.

Teruggave hondenbelasting
Als u geen hond meer heeft, moet u uw hond afmelden via de aanvraag teruggave hondenbelasting

Post
U kunt uw hond ook schriftelijk aan- of afmelden bij Belastingen.

Langskomen
U kunt voor het aan- of afmelden een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

Tarief Hondenbelasting 2016
- eerste hond 114,-
- elke volgende hond 180,50
- kennels* 361,40 per kennel
*) Kennels moeten geregistreerd zijn bij de Raad van beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Tarievenoverzicht per jaar 

meer informatie
voor wie

Iedereen die in de gemeente Rotterdam woont en n of meerdere hond(en) heeft, moet Hondenbelasting betalen. Het geldt dus ook voor puppies, waakhonden en honden die (bijna) nooit op straat komen.
Alleen voor blindengeleidehonden, politiehonden en de zogenaamde sohohonden (door een erkend instituut opgeleide honden voor bijvoorbeeld visueel en lichamelijk gehandicapten) hoeft u geen Hondenbelasting te betalen.

gevraagde gegevens

Vermeld in uw brief de volgende gegevens:

 • Uw naam en voorletter(s)
 • Geboortedatum 
 •  Burgerservicenummer 
 • Adres 
 • Postcode + woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • Aantal honden dat u wilt aanmelden
 • Ingangsdatum van de aanmelding 
 • Naam van de hond/namen van de honden

Teruggave hondenbelasting
U moet hiervoor een bewijs meesturen dat u (een deel van het jaar) geen hond meer had. Dit kan een verklaring van de dierenarts, het dierencrematorium of de dierenbegraafplaats zijn, of de contactgegevens van de nieuwe eigenaar.
Het afmelden van een hond kan ook schriftelijk bij Belastingen. Stuur ook dan een bewijs mee.

procedures
Controles
De gemeente Rotterdam voert controles uit. Als uit de controle blijkt dat u wel een hond heeft maar geen Hondenbelasting betaalt, dan krijgt u een navorderingsaanslag met een boete die kan oplopen tot 100% van het bedrag dat u aan Hondenbelasting moet betalen. Er wordt ook gecontroleerd op het bezit van meerdere honden.

Niet eens met aanslag
U kunt bezwaar maken.
doorlooptijd
De aanmelding, afmelding en behandeling van bezwaar duurt 4 tot 6 weken.

voor meer informatie wenden tot

Heeft u nog vragen, neem contact op.

veelgestelde vragen
Is kwijtschelding voor Hondenbelasting mogelijk?

Voor Hondenbelasting is geen kwijtschelding mogelijk.

Krijg ik een ontvangstbevestiging voor ingediend bezwaar hondenbelasting?

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de hondenbelasting, omdat u bijvoorbeeld geen hond meer heeft, of omdat uw hond is verhuisd naar een andere gemeente, krijgt u hiervoor geen ontvangstbevestiging.
De afmelding van een hond wordt gemiddeld  binnen 4-6 weken verwerkt. Het versturen van een ontvangstbevestiging zou de behandeltermijn slechts vertragen.

Teruggave hondenbelasting als ik geen hond meer heb / hond is overleden

U krijgt de al betaalde belasting over de maanden dat u geen hond meer heeft terug. Geef door per welke datum uw hond is overleden (stuur een bewijs mee van de dierenarts), naar het asiel is gebracht (stuur een verklaring mee van het asiel) of weggegeven aan een ander (vermeld naam en adres van deze persoon). Vermeld voor teruggave altijd uw rekeningnummer.

U kunt de informatie doorgeven via het webformulier Hondenbelasting teruggaaf. U heeft een DigiD nodig om in te loggen. U kunt het ook schriftelijk doorgeven aan Belastingen.

Omdat de afmelding van een hond gemiddeld binnen 4-6 weken wordt verwerkt, krijgt u hiervoor geen ontvangstbevestiging.

Wanneer geldt het kenneltarief?

Het kenneltarief geldt als u in het bezit bent van een registratieverklaring van de raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland.

Wat doe ik als ik geen hond meer heb maar toch een aanslag ontvang?

Als u geen hond meer heeft, moet u dit doorgeven aan Belastingen. Dit kan meteen online met het webformulier Hondenbelasting teruggaaf of schriftelijk. Vermeld duidelijk in uw brief per welke datum u geen hond meer heeft en stuur een bewijs mee dat u geen hond meer heeft. Een bewijs kan een verklaring van de dierenarts, het dierencrematorium, de dierenbegraafplaats of de nieuwe eigenaar zijn.

Heeft u de wijziging al doorgegeven, dan kan het zijn dat de wijziging niet op tijd verwerkt is, waardoor u toch een aanslag heeft ontvangen. Dit wordt automatisch gecorrigeerd zodra de gemeente Rotterdam de wijziging heeft verwerkt (binnen het kalenderjaar).

Omdat de afmelding van een hond gemiddeld binnen 4-6 weken wordt verwerkt, krijgt u hiervoor geen ontvangstbevestiging.

Wat is de aanlijn- en opruimplicht?

In Rotterdam geldt een aanlijn- en opruimplicht. Dit betekent dat de hond altijd aangelijnd moet zijn, behalve in de speciaal aangewezen losloopgebieden. Bovendien moet altijd door de hondenbezitter worden opgeruimd, behalve in de uitlaatzones en losloopgebieden. Daar ruimt de gemeente de hondenpoep op. De opbrengsten van de hondenbelasting die u betaalt, gaan onder andere naar de aanleg, het onderhoud en het schoonhouden van de uitlaat- en losloopzones. Door hondenbelasting te betalen voldoet u dus nog niet aan de aanlijn- en opruimplicht, deze plicht blijft voor u gelden buiten de uitlaat- en losloopzones om. 

Door middel van borden wordt aangegeven waar een uitlaatplaats is of een losloopgebied. Ook is er een bord dat aangeeft waar helemaal geen honden mogen komen. Bijvoorbeeld op een speelveld voor kinderen.

Controles op de aanlijn- en opruimplicht worden uitgevoerd door Stadsbeheer. Buiten de uitlaat- en losloopzones moet hondenpoep worden opgeruimd door de mensen die de hond uitlaten. Doen ze dat niet en houden zich dus niet aan de aanlijn- en opruimplicht, dan riskeren ze een boete en extra kosten.

Wat moet ik doen als ik verhuis naar een andere gemeente?

Als u verhuist van Rotterdam naar een andere gemeente, moet u zelf aan Belastingen doorgeven of uw hond meeverhuist. U kunt dit doorgeven vr, tijdens of na uw verhuizing. Als uw hond meeverhuist, krijgt u de al betaalde Hondenbelasting over de maanden dat u niet meer in de gemeente Rotterdam woont terug. U kunt dit doorgeven via het webformulier teruggave Hondenbelasting aan de rechterkant op deze pagina. U heeft een DigiD nodig om in te loggen.

U kunt dit ook schriftelijk doorgeven:
Belastingen Rotterdam
T.a.v. Hondenbelasting
Postbus 924
3000 AX Rotterdam.
Vermeld in uw brief altijd per welke datum u niet meer in de gemeente Rotterdam woont en uw rekeningnummer voor teruggave. Uw brief moet ondertekend zijn.

Wat moet ik doen als ik te veel of dubbel heb betaald?

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuurt u dan het betaalbewijs op naar Belastingen.

Een betaalbewijs kan zijn:

 • (een kopie van) een bankafschrift, met hierop zichtbaar de betaling; of
 • een printscreen van de internet betaling, met hierop zichtbaar het rekeningnummer en de betaling.

  Adresseren aan:
  Belastingen gemeente Rotterdam
  Postbus 924
  3000AX Rotterdam

Meer over de teruggave leest u op de pagina geld tegoed door te veel betaalde gemeentelijke belasting.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken