bezwaar tegen de aanslag

 

Leverende organisatie  | Aangeleverd op 02-03-2015

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen van de gemeente Rotterdam.

Bovenaanzicht Rotterdam - Fotograaf Max Dereta

Belastingzaken op Mijn Loket

Bovenaan de brief staat of de rekening een aanslag of factuur is. Bezwaar maken kan alleen tegen een aanslag.

De volgende regels gelden dus niet als u het oneens bent met een factuur.

Een bezwaarschrift moet uiterlijk 6 weken na dagtekening van de aanslag worden ingediend.


 

bezwaar indienen


digitaal 
U heeft DigiD nodig om in te loggen.

 • aanslagen op aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen: Klik op bovenstaande groene knop om online bezwaar te maken tegen één of meerdere aanslagen op het biljet.
 • naheffingsaanslag Parkeerbelasting: Klik op bovenstaande groene knop om online bezwaar te maken.

  Let op: tegen aanslagen Gemeentelijke heffingen en Parkeerbelasting waarvan de bezwaartermijn van zes weken is verlopen is het niet mogelijk via Mijn Loket bezwaar te maken. U kunt dat alleen nog schriftelijk doen. In uw bezwaarschrift moet u aangeven (met bewijsstukken) wat de reden is dat u niet binnen de gestelde termijn bezwaar kon maken.
 • Hondenbelasting: u kunt vragen om teruggave voor Hondenbelasting (bijv. omdat u geen hond meer heeft). 

schriftelijk
Stuur uw bezwaarschrift naar Belastingen gemeente Rotterdam.

 • Precario- en Reclamebelasting: U kunt het bezwaarformulier Precario- en Reclamebelasting online invullen, uitprinten en per post versturen.
 • alle (andere) aanslagen
  U kunt zelf een brief schrijven, waarin u bezwaar maakt. In uw brief moet in ieder geval het volgende staan:
  - uw naam en adres
  - uw burgerservicenummer of klantnummer  
  - het vorderingsnummer 
  - de datum waarop u het bezwaarschrift indient
  - de reden van uw bezwaar:
     - u bent het niet eens met de WOZ-waarde
     - u bent geen gebruiker
     - u bent bent geen eigenaar op 1 januari
  - uw handtekening

bezwaar maken namens iemand anders
Als u namens een ander bezwaar maakt (bijvoorbeeld uw ouders/buurman), moet u een door die persoon ondertekende brief (volmacht) meesturen, waarin staat dat u namens hen bezwaar maakt. In de brief moeten ook alle bovengenoemde gegevens staan (zie ‘Alle andere aanslagen’).

langskomen
Voor meer informatie over bezwaar maken kunt u een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken