schulden voorkomen en aanpakken

 

Leverende organisatie  | Aangeleverd op 20-01-2012

Als het om een kleine schuld gaat, kunt u zelf maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door uw inkomsten en uitgaven bij te houden.

hulp bij het op orde brengen van uw administratie

hulp bij het op orde brengen van uw administratie

Dat is een eerste stap. Maar u moet er ook voor zorgen dat u rekeningen op tijd betaalt om extra kosten te voorkomen. Rekeningen ongeopend in een la stoppen, lost de problemen zeker niet op.

U kunt zelf contact opnemen met de schuldeisers. U moet dan bewijzen van al uw schulden inleveren. Deze bewijzen mogen maximaal 3 maanden oud zijn. Als u deze bewijzen niet heeft, kunt u de schuldeisers een brief sturen om deze op te vragen. Een brief naar schuldeisers schrijven kan ingewikkeld zijn: u moet allerlei vragen stellen. Daarom hebben wij een voorbeeldbrief voor u gemaakt. U kunt deze brief overschrijven of overtypen.  U moet zelf een paar dingen aanpassen in de brief. Daarna kunt u deze opsturen naar uw schuldeisers. De dingen die u zelf moet aanpassen staan tussen [haakjes].

Lukt het niet om uw problemen aan te pakken, zoek dan hulp. U kunt aankloppen bij het maatschappelijk werk. Zij kunnen u helpen met het op orde brengen van uw administratie of leren goed met uw geld om te gaan. Elke deelgemeente heeft een Vraagwijzer. Hier kunt u terecht voor uw vragen over financiële problemen. 

De Kredietbank Rotterdam (KBR) kan u ondersteunen bij het aanpakken van schulden wanneer het u op eigen kracht niet lukt. De KBR bemiddelt tussen u en uw schuldeisers om tot een zogenaamde minnelijke schuldregeling te komen.Uitgangspunt is dat u uw schuld helemaal aflost. Dat vraagt veel inzet en discipline van u. Het lukt niet altijd om tot een schuldregeling te komen. Uw schulden kunnen te hoog zijn. Of u moet eerst de oorzaak van uw schulden, bijvoorbeeld een verslaving, oplossen.

Lees hier meer over het aanpakken van uw schulden.

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken