rotterdamse ‘wildernis onder water’ op eo/npo2

03 januari 2017 | gemeente rotterdam | nieuwsbericht

Vrijdagavond 6 januari start de 6-delige serie ‘Wildernis onder water’ op NPO2.

Filmploeg bij getijdenpark Klein Profijt

Filmploeg bij getijdenpark Klein Profijt

Iedere week worden we verrast met prachtige beelden van wat er allemaal onder water leeft. In de aflevering van 20 januari is de onderwaterwereld van de Nieuwe Maas in Rotterdam te zien.

De natuur onder water is iets waar we allemaal nieuwsgierig naar zijn. We zien zoveel water om ons heen, vaak heel dicht bij. Maar wat leeft er nou eigenlijk onder de waterspiegel? Het is een mysterieuze wereld waar we nog weinig van weten, al komen we stapje voor stapje dichterbij.

Aflevering 1. Overleven onder het ijs (6 januari, EO/NPO2, 19:20)
Het leven onder de waterspiegel is onzichtbaar en daarom weten we weinig van wat zich daar afspeelt. Zo lijkt er in de winter niets te gebeuren en zijn er alleen maar dode planten te vinden op de bodem. Maar in werkelijkheid is er van alles aan de hand. Want zodra de koude maanden in zicht zijn, komt de waternatuur massaal in actie.

Aflevering 2 Een spectaculaire reis (13 januari 2017, EO/NPO2, 19:20)
Boven water zie je er helemaal niets van. Maar zodra het lente is gaan de vissen massaal op weg naar andere gebieden om zich voort te planten of op te groeien.

Aflevering 3. De monding van de grote rivieren (20 januari, EO/NPO2, 19:20)
De natuur houdt van geleidelijke overgangen tussen land en water, zout en zoet water, zee en rivieren. Van minuscule kreeftjes, tot zeehonden en zeldzame vogels, bijzondere natuur die van oorsprong te vinden is in de zeemonding van grote rivieren, de estuaria van Nederland.

Aflevering 4. De terugkeer van de beek (27 januari, EO/NPO2, 19:20)
In Nederland zijn we vergeten wat een natuurlijk riviertje, of een beekje eigenlijk is. Daarom neemt Henny Brinkhof ons team mee naar de stuwwal bij Nijmegen. Hier ontspringen glasheldere beken diep uit de grond.

Aflevering 5. Onder water in de veenplassen (3 februari, EO/NPO2, 19:20)
In de Randstad liggen uitgestrekte veenplassen waar mensen al sinds de vorige eeuw om genieten van het water. Maar de plassen liggen in de drukbevolkte Randstad en zijn in het verleden sterk vervuild. Inmiddels zijn we aan het opruimen, zoals bij Nieuwkoop en Reeuwijk.

Aflevering 6. Natuur met mensenhanden gemaakt (10 februari, EO/NPO2, 19:20)
De mens heeft een groot stempel gedrukt op het landschap van Nederland. Bijna alle natuur hier is ooit door mensenhanden gemaakt, meestal met een economisch doel. Nu zijn dezelfde plekken opnieuw aangepakt door de mens, dit keer met de natuur als doel. De uitkomst is vaak verrassend.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken