rotterdam lanceert ‘eerste hulp’ bij sloop gebouwen

 

Leverende organisatie  | Aangeleverd op 15-02-2012

Het ingenieursbureau heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee gebouwen milieuvriendelijker gesloopt kunnen worden.

“Bij de bouw is er veel aandacht voor het milieu, bij de sloop veel minder. Daar willen we verandering in brengen, zeker nu de komende jaren in Nederland honderden gebouwen gesloopt moeten worden”, zegt projectleider drs. Cor Luijten. “Met de Slim Slopen Tool kunnen overheden, bedrijven en woningcorporaties precies zien welke invloed bepaalde keuzes op het milieu hebben.”

Slopen bestaat op milieugebied uit drie onderdelen: het sloopproces, het transport van de materialen die daarbij vrijkomen en het hergebruik daarvan. Al deze aspecten worden in het Rotterdamse rekenmodel beoordeeld op de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxide (NOx), de belangrijkste milieu-indicatoren. Zo is snel te zien welke sloopmachines het best ingezet kunnen worden, maar ook of materialen het best verbrand, gestort of hergebruikt kunnen worden, en hoe en waar dat moet gebeuren.
Het model is ontwikkeld door onderzoeks- en adviesbureau IVAM en het ingenieursbureau van Gemeentewerken. Volgens Luijten, die ook lid is van het Centraal College van Deskundigen Slopen, maakt het hulpmiddel een einde aan veel discussie: “Beslissingen over sloop en hergebruik worden vaak genomen op basis van aannames, nu is er een feitelijke onderbouwing. Slopers, maar ook eigenaren en gemeenten kunnen in één oogopslag zien wat de milieu-impact is en zo hun beleid beter onderbouwen.”
Rotterdam stelt de Slim Slopen Tool gratis beschikbaar aan zowel publieke als private partijen. “Als gemeente hebben we zelf ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid”, aldus Luijten. “Maar we proberen vooral ook andere organisaties mee te krijgen. Hulpmiddelen als deze zijn daarin erg belangrijk. Hoe meer partijen het gaan gebruiken, hoe beter. Vandaar dat het kosteloos beschikbaar wordt gesteld.” De ontwikkeling is gefinancierd door het Rotterdam Climate Initiative.
Gemeentewerken heeft het model inmiddels bij diverse Rotterdamse sloopprojecten getest. Dit gebeurde in het kader van het programma Slim Slopen dat in 2009 is gestart. Gebleken is onder meer dat meer handmatig slopen een positieve invloed op het milieu heeft. Op die manier kan er veel fijnmaziger worden gesloopt, kunnen er meer verschillende materialen worden uitgesorteerd en blijven deze ook schoner. Daardoor zijn ze beter te hergebruiken, liefst op dezelfde locatie of in de directe omgeving.


Gemeentewerken Rotterdam doet het
Jaarlijks 40 km riool vernieuwen, ruim 2000 ha openbaar groen onderhouden, de Lijnbaan voorzien van een nieuwe inrichting. Gemeentewerken doet het. En meer. Medewerkers nemen dagelijks monsters om de kwaliteit van de bodem te bewaken. Ze werken als technisch geweten van Rotterdam aan de bouw van een nieuw Centraal Station. Gemeentewerken beheert duizend bruggen, wegen, bomen en de verlichting van Rotterdam. Zo krijgt de stad vorm en zo blijft de stad in vorm.Aanvullende informatie

De Slim Slopen Tool

Deze pagina is succesvol verzonden

Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken