rotterdam sportstad

 

Rotterdammers in beweging. Dat is een belangrijke gemeentelijke doelstelling.

dikke banden race

dikke banden race in Hillegersberg-Schiebroek

Via allerlei wegen en door middel van diverse activiteiten dragen wij daaraan bij.

Rotterdam Sportstad
Om richting te geven aan het sportbeleid stelden de gemeente Rotterdam, Rotterdam Topsport en Rotterdam Sportsupport in 2001 het gemeentelijk beleidsprogramma Rotterdam Sportstad op. In dit programma stelden zij op tien punten vast waar Rotterdam in moet investeren om een sportstad te kunnen zijn en blijven. Niet alleen nationaal en internationaal, maar vooral ook voor de Rotterdammers. En van de maatregelen die voortvloeiden uit dit tienpuntenplan was de organisatie van Sportjaar 2005. Dit jaar gaf een impuls aan zowel de evenementenkalender, als de sportinfrastructuur van Rotterdam. De resultaten van het Sportjaar zijn het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van Rotterdam Sportstad. De gemeente Rotterdam (directie Sport & Cultuur) is trekker van de uitvoering van dit plan. Meer informatie: http://www.rotterdamsport.nl/beleid/.

Sportnota
Rotterdam staat nationaal en zelfs internationaal bekend om de organisatie van  grote sportevenementen. Ook investeert de stad veel in bewegingsprogramma's voor kinderen op scholen en met sportverenigingen, zoals Rotterdam Lekker Fit! en de schoolsportvereniging. Toch blijkt uit onderzoek dat Rotterdam de minst bewegende bevolking van Nederland heeft. Die paradox moet opgeheven worden.

In de Sportnota staat beschreven wat de gemeente in samenwerking met Rotterdam Topsport en Rotterdam Sportsupport de komende jaren van plan is als het gaat om sport en bewegen. Rotterdam heeft een dubbele sportieve opgave. Allereerst wordt het beleid voortgezet en wordt er intensief ingezet op sport en bewegen in de wijken.

Volgens Peter van Veen, directeur Sport & Cultuur, betekent de sportnota voor de gemeente meer samenwerken met andere partijen binnen en buiten Rotterdam. Sport en bewegen verankeren in de maatschappij, dat doen niet alleen de gemeente en haar belangrijkste partners. Aan een bloeiende sportcultuur in Rotterdam draagt iedereen bij. De directie Sport & Cultuur moet het zenuwcentrum zijn, beleid maken n ten uitvoer brengen. Deels door dat zelf te doen en deels door andere partijen in staat stellen om dat te doen.

Aanvullende informatie

Meer weten over sport(locaties) in Rotterdam, sportverenigingen, evenementen, sport en onderwijs, of sport in de buurt: www.rotterdamsport.nl.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken