kaart incidentele ontheffing aanvragen

Horecaondernemingen kunnen bij de gemeente kaarten aanvragen om meer geluid te produceren, om in een paracommerciŽle instelling een bijeenkomst van persoonlijke aard te houden waarbij alcohol wordt geschonken of  om incidenteel langer open te zijn ('verlaatje').

Verlaatje aanvragen via Mijn Loket

U kunt de kaart incidentele ontheffing online aanvragen met eHerkenning.

Gebruik Kraskaarten
Kijk bij 'procedures' hoe u een kaart incidentele ontheffing ('verlaatje') digitaal of via sms kunt aanmelden nadat u de kaart heeft ontvangen.

Er zijn voor 3 verschillende situaties kaarten incidentele ontheffing :

1. Langer open (Verlaatje)
U vraagt een 'Verlaatje' aan als u incidenteel langer open wilt blijven dan uw vergunning toestaat en u niet beschikt over vrije openings- en sluitingstijden (24 uur geopend). Een 'Verlaatje'  is een tijdelijke ontheffing (voor ťťn nacht) van uw reguliere sluitingstijd. U kunt hier maximaal vijftien keer per kalenderjaar gebruik van maken.

Iedere keer dat u gebruik maakt van de mogelijkheid om langer open te zijn, moet u dat aan de gemeente doorgeven, uiterlijk vůůr 22.00 uur dezelfde avond. Kijk voor meer informatie ook op het infoblad 'Verlaatje'.

Wilt u zien welke inrichting/instelling een tijdelijke ontheffing heeft gekregen, kijk dan op de pagina 'overzicht verleende Verlaatjes' .

2. Toename van de geluidsproductie
U vraagt een toename geluidsproductie aan als u incidenteel meer geluid wilt produceren. Dit is een tijdelijke ontheffing (voor ťťn avond) om op zondag t/m donderdag tot 24:00 uur en vrijdagnacht en zaterdagnacht tot 02.00 uur meer geluid ten gehore te brengen. U kunt hier maximaal tien keer per kalenderjaar gebruik van maken. 

Iedere keer dat u gebruik maakt van de mogelijkheid om meer geluid te produceren, moet u dat minimaal twee dagen van te voren aan de gemeente doorgeven. Kijk voor meer informatie op het infoblad 'toename geluidsproductie'.

3. Incidentele bijeenkomst waarbij alcohol wordt geschonken  
Een paracommerciŽle instelling (bijvoorbeeld sportkantine of studentensociŽteit) met een geldige Drank- en Horecavergunning kan tijdelijk toestemming krijgen om alcohol te schenken tijdens een bijeenkomst van persoonlijke aard en/of gericht op derden. Voorbeelden zijn een bruiloft, verjaardag of een zakelijke bijeenkomst. U kunt hier maximaal 12 keer per kalenderjaar gebruik van maken.

Iedere keer dat u gebruik maakt van de mogelijkheid om tijdens een bijeenkomst van persoonlijke aard alcohol te schenken, moet u dat minimaal vijf werkdagen van te voren aan de gemeente doorgeven. 
Kijk voor meer informatie op het infoblad 'regels voor verstrekken alcohol paracommerciŽle instellingen'.

meer informatie
voor wie

 • Een kaart om langer open te zijn (Verlaatje) kan worden aangevraagd door iedereen die in het bezit is van een geldige exploitatievergunning, met uitzondering van coffeeshops en inrichtingen die vergunningvrij exploiteren of vrijgesteld zijn van de exploitatievergunningplicht.
 • Een kaart om meer geluid ten gehore te brengen kan worden aangevraagd door iedereen die een inrichting exploiteert die valt onder de begripsomschrijving openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, eerste lid van de APV Rotterdam met uitzondering van coffeeshops.
 • Een kaart om een bijeenkomst van persoonlijke aard en/of gericht op derden in een paracommerciŽle instelling te organiseren kan worden aangevraagd door iedere paracommerciŽle instelling die in het bezit is van een geldige Drank- en Horecawetvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

procedures

Als u een kaart heeft gekregen, moet u van te voren bij de gemeente doorgeven wanneer u van de ontheffing gebruik wilt maken. Geef uw melding op tijd door.

 • Melding voor het langer open zijn kunt u per sms alleen op de dag zelf doorgeven (vůůr 22.00 uur)
 • Melding voor de toename van geluid kunt u per sms tenminste twee werkdagen van te voren doorgeven
 • Melding voor een bijeenkomst van paracommerciŽle instelling kunt u per sms tenminste vijf werkdagen van te voren doorgeven.

SMS
De sms bestaat uit een aanvraagcode. Dit is een combinatie van de kraskaartcode en een krascode. De codes zijn te vinden op de kraskaart. Uw melding wordt door de gemeente per sms bevestigd of u krijgt bericht dat de melding niet is toegekend. In dat geval kunt u de krascode later nog eens gebruiken.

Internet 
U kunt uw melding ook doen via de pagina 'melden van een Verlaatje' . U moet dan de aanvraagcode ingeven. Via de website kunt u ook meerdere data tegelijk doorgeven. U krijgt per e-mail bericht of de gemeente uw melding wel of niet toekent. 

Voorwaarden langer open (Verlaatje)

 • u moet in het bezit zijn van een geldige exploitatievergunning;
 • het Verlaatje moet altijd worden aangevraagd voor aanvang van de festiviteit. Dit geldt ook als het Verlaatje wordt aangevraagd op de dag van de festiviteit zelf. De aanvraag moet dan vůůr 22.00 uur zijn ingediend;
 • er mogen geen klachten bekend zijn over verstoring van openbare orde en onveilige situaties in en rondom uw bedrijf;
 • u kunt maximaal vijftien verlaatjes per kalenderjaar aanmelden.


Voorwaarden toename geluidsproductie

 • uw inrichting valt onder begrip openbare inrichting;
 • de toename van de geluidsproductie moet tenminste twee dagen van tevoren worden aangevraagd voor aanvang van de festiviteit;
 • er mogen geen geluidsklachten bekend zijn over uw bedrijf;
 • u moet de omwonenden informeren als u een toename geluidsproductie toegekend heeft gekregen.
 • u kunt maximaal tien keer per kalenderjaar aanmelden.


Voorwaarden bijeenkomst in een paracommerciŽle instelling 

 • de instelling is in het bezit van een geldige Drank- en Horecawetvergunning
 • minimaal vijf werkdagen voor aanvang moet u de bijeenkomst aanmelden bij de gemeente
 • het bedrijfsmatig organiseren van commerciŽle feesten gericht op derden waarbij alcoholhoudende drank wordt verstrekt, valt niet onder de hierboven beschreven bijeenkomsten en is niet toegestaan. Van het bedrijfsmatig organiseren van een feest is sprake als er reclame voor het feest wordt gemaakt of als er een kaartverkoop is of anderszins entreegelden worden gerekend.
 • u kunt maximaal twaalf keer per kalenderjaar aanmelden.

Verlening van deze ontheffing is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam.

voor meer informatie wenden tot

Horeca Vergunningen
Tel: 010 - 267 25 00
E-mail horecavergunningen@rotterdam.nl

Of neem op een andere manier contact op.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken