verhuizen naar rotterdam vanuit andere gemeente

Verhuist u vanuit een andere Nederlandse gemeente naar Rotterdam? Vergeet niet om uzelf binnen vijf dagen na uw verhuizing bij de gemeente in te laten schrijven in de Basisregistratie personen (BRP).

aangifte doen

Digitaal
U kunt online aangifte doen van uw verhuizing via bovenstaande groene knop met uw Digid
Ook kunt u direct de hondenbelasting en uw parkeervergunning regelen.

 • Digitaal verhuizing naar een huurwoning als hoofdbewoner doorgeven
  Is het nieuwe adres een huurwoning en u bent de hoofdbewoner, dan moet u een ingevulde en ondertekende Verhuurdersverklaring of een recent huurcontract en een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen (uploaden).
 • Digitaal verhuizing naar een huurwoning als inwonende doorgeven
  Is het nieuwe adres een huurwoning en u gaat inwonen bij de hoofdbewoner, dan moet u een Verklaring van inwoning (met een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen), een recente Verhuurdersverklaring en een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen (uploaden).
 • Digitaal verhuizing naar een koopwoning als inwonende doorgeven
  Is het nieuwe adres een koopwoning en u gaat inwonen bij de hoofdbewoner, dan moet u een Verklaring van inwoning (met een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen) en een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen (uploaden).

Kosten
De aangifte verhuizing is gratis.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Aangifte kan gedaan worden door:

 • iedere meerderjarige die verhuist vanuit een andere gemeente naar Rotterdam
 • iedere andere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is door degene die verhuist
 • de ouder of voogd/verzorger voor zijn/haar kind jonger dan 16 jaar
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • iedere minderjarige van 16 jaar t/m 17 jaar, tenzij de ouders of voogden/verzorgers de aangifte voor hem/haar doen

aanvragen

Post
U kunt het aangifte verhuizing formulier printen, invullen en opsturen naar het adres dat boven het formulier staat. Dit geldt ook voor de curator.

Langskomen
U kunt ook langskomen aan de balie, hiervoor moet u een afspraak maken. Lukt dit niet binnen de verplichte vijf dagen, geef dan uw verhuizing digitaal of schriftelijk door.

gevraagde gegevens

Als u gaat huren:

 • aangifteformulier
 • geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
 • verhuurdersverklaring
 • Gaat u wonen in een gebied waar u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan gelden er andere regels. Informatie hierover kunt u vinden op de pagina Huisvestingsvergunning.


Als u bij iemand gaat inwonen:

 • aangifteformulier
 • geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
 • verklaring van inwoning van degene bij wie u gaat inwonen
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
 • Als u gaat inwonen bij een huurder: verhuurdersverklaring
 • Als u gaat inwonen bij een huurder in een gebied waar u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan gelden er andere regels. Informatie hierover kunt u vinden op de pagina Huisvestingsvergunning.


Als u heeft gekocht:

 • aangifteformulier
 • geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)

U kunt in alle gevallen ook het formulier Geheimhouding persoonsgegevens invullen en meesturen.

wetten en regels
Wet Basisregistratie personen (BRP)
doorlooptijd
Als u al bent verhuisd, dan duurt de verwerking van uw aangifte meestal 2 weken.

Als u nog niet bent verhuisd en maximaal 30 dagen van tevoren aangifte heeft gedaan, dan wordt de aangifte verwerkt na de datum van verhuizing.

resultaat
U wordt op uw nieuwe adres geregistreerd. U wordt automatisch uitgeschreven uit uw oude gemeente. U ontvangt een bevestiging van de inschrijving per post op uw nieuwe adres in Rotterdam.

bezwaren en beroepen
Bent u het niet eens met de verwerking van de aangifte van de adreswijziging? Dan kunt u een bezwaar indienen via www.rotterdam.nl/product:bezwaar_indienen.
voor meer informatie wenden tot
Kijk voor meer informatie op de pagina Verhuizen.

Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Zo niet, stuur ons dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.
veelgestelde vragen
Krijg ik een bewijs van inschrijving als mijn verhuisaangifte verwerkt is?

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Rotterdam, dan vraagt Publiekszaken Rotterdam uw gegevens op bij de vorige woongemeente. Zodra de gegevens ontvangen en verwerkt zijn, wordt een bevestiging van de inschrijving verzonden aan uw nieuwe adres in Rotterdam. Verhuist het hele gezin dan ontvangt u één bevestiging.

Moet ik me ook uitschrijven bij mijn oude gemeente?

Wanneer u in de gemeente Rotterdam aangifte heeft gedaan, wordt u automatisch bij uw oude gemeente uitgeschreven.

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u zich identificeren met een geldig Nederlands rijbewijs, paspoort of een geldige identiteitskaart.

Heeft u de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), dan identificeert u zich met uw paspoort of met een EU/EER vreemdelingendocument.

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de EU of EER, dan identificeert u zich met een Nederlands vreemdelingendocument (het verblijfsdocument).

Welk formulier moet ik gebruiken voor mijn adreswijziging?

Online / Internet
Als u uw verhuizing wilt doorgeven via internet dan moet u beschikken over een DigiD-inlogcode (een persoonlijke gebruikersnaam met wachtwoord). Als u op deze wijze uw verhuizing doorgeeft, kunt u gelijk andere zaken die te maken hebben met uw verhuizing melden. Denk hierbij aan de hondenbelasting en het aanvragen van een parkeervergunning.
Maak hiervoor gebruik van het online uitgebreide aangifteformulier verhuizing op Mijn Loket 

Balie Stadswinkels Centrum, Noord, Hoek van Holland, Kralingen-Crooswijk, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg
Als u aan de balie van deze stadswinkels uw verhuizing doorgeeft, kunt u gelijk andere zaken melden die met uw verhuizing samenhangen. Denk hierbij aan de hondenbelasting en het aanvragen van een parkeervergunning.
Maak hiervoor gebruik van het formulier aangifte verhuizing.

Balie Stadswinkels Hoogvliet, balie afdeling burgerzaken stadswinkel Hillegersberg-Schiebroek, IJsselmonde
Als u aan de balie van de stadswinkel Hoogvliet of de afdeling burgerzaken van de stadswinkel Hillegersberg-Schiebroek of IJsselmonde uw verhuizing doorgeeft, dan moet u gebruik maken van het formulier aangifte verhuizing.

Woningcorporatie
Als u gaat verhuizen naar een woning van één van onderstaande woningcorporaties

 • Vestia
 • Havensteder
 • Woonstad Rotterdam
 • Woonbron
dan geeft u uw verhuizing door via de woningcorporatie.

Schriftelijk
Als u schriftelijk uw verhuizing doorgeeft, gebruik dan het formulier
U moet dit formulier geheel ingevuld met een kopie van een geldig legitimatiebewijs opsturen naar het adres dat bovenaan het formulier staat.

Kan ik al aangifte van verhuizing doen voordat ik echt ga verhuizen?
U mag maximaal vier weken voor uw verhuizing uw adreswijziging doorgeven aan de gemeente Rotterdam. De aangifte wordt pas verwerkt op de dag die u hebt aangegeven als verhuisdatum. Als u eerder dan vier weken van tevoren uw aangifte indient, wordt deze teruggestuurd.
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken