subsidie sloop personen- en bestelauto’s

Woont u in Rotterdam? En heeft u een oude, vervuilende personen- of bestelauto? Dan krijgt u misschien subsidie voor het slopen van uw oude auto. En voor het kopen van een nieuwe auto. Ook kunt u uw oude bestelauto inruilen voor een nieuwe bestelauto.

aanvragen subsidie

De Sloopregeling loopt tot 30 juni 2017, tenzij het subsidiebudget eerder op is. Wilt u weten of u gebruikt kunt maken van de Sloopregeling? Doe de kentekencheck.

Hoe vraagt u subsidie aan?
Wilt u uw auto laten slopen, een schonere auto kopen of uw bestelauto inruilen? Kijk dan eerst onderaan deze pagina bij 'Meer informatie' > 'Procedures' wat de voorwaarden zijn voor subsidie.

Via de knop vraagt u subsidie online aan. U krijgt binnen 8 weken bericht van ons.

Let op: u mag de (bestel)auto pas inruilen of laten slopen als u bericht hebt gekregen dat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. U kunt er tot die tijd wel in blijven rijden.

Wat levert het op?
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan levert uw oude auto minstens 1.000 euro op. Voor een bestelauto op diesel kan de subsidie zelfs oplopen tot 2.500 euro. En koopt u een 100% elektrische auto terug? Of een auto die op groen gas rijdt (CNG-installatie)? Dan krijgt u extra subsidie.
Kijk voor de bedragen op overzicht bedragen Sloopregeling.

Gezondere lucht in Rotterdam
De gemeente Rotterdam werkt hard aan gezondere lucht en breidt op 1 januari 2016 de milieuzone uit. Meer weten? Kijk op www.gezonderelucht.nl.

meer informatie
voor wie

Wilt u uw auto laten slopen via de Sloopregeling? Uw auto komt in aanmerking voor subsidie als:

  • uw auto op 1 januari 2016 niet meer in de milieuzone mag komen. Doe de kentekencheck.
  • u vóór 1 juni 2015 in Rotterdam bent komen wonen en staat ingeschreven bij de gemeente. Of als uw bedrijf (ook ZZP of eenmanszaak) voor 1 juni 2015 in Rotterdam ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
  • de auto vóór 1 juni 2015 op uw naam stond. En nog steeds staat
  • de auto vóór 1 juni 2015 bij de RDW geregistreerd stond als ‘personenauto (M1)’ of ‘bestelauto (N1)’
  • uw auto een APK heeft die op het moment van uw subsidieaanvraag nog minstens een maand geldig is
  • het kentekenbewijs van de auto geldig is en niet is ingevorderd door de politie.

procedures

Wat moet u doen voordat we de subsidie uitbetalen?

Heeft u bericht gekregen dat u subsidie krijgt? De gemeente heeft binnen 12 weken de volgende documenten nodig om de subsidie vast te stellen:
 
Sloopsubsidie: een ingevulde demontageverklaring van een RDW-erkend autobedrijf. Daarmee kunt u bewijzen dat uw auto is gesloopt.
 
Subsidie voor de aankoop van een nieuwe auto: een ingevulde demontageverklaring voor uw oude auto, van een RDW-erkend autobedrijf. En een aankoopbewijs van een 100% elektrische auto of van een auto die al in de fabriek een CNG-installatie kreeg (groen gas). Deze auto hoeft niet nieuw te zijn, maar wel gekocht bij een RDW-erkend autobedrijf. Zorg dat u daarvan een aankoopbewijs heeft, dat op uw naam staat. De aangeschafte auto moet een APK hebben die nog minstens zes maanden geldig is en het kenteken mag niet geschorst zijn. U kunt de nieuwe auto kopen nadat u uw subsidieaanvraag heeft gedaan, maar let op: de gemeente kan beslissen dat u geen subsidie krijgt.

Inruilen bestelauto: een vrijwaringsbewijs van de verkochte bestelauto. En een aankoopbewijs van de nieuwe bestelauto, dat op uw naam staat. Of op naam van uw bedrijf als u de aanvraag als bedrijf hebt gedaan. Regel de verkoop en terugkoop bij hetzelfde RDW-erkende autobedrijf. Een nieuwe bestelauto op diesel moet een Datum Eerste Toelating (DET) hebben van 1 januari 2005 of later.

Upload (een foto van) de demontageverklaring, aankoopbewijs en/of het vrijwaringsbewijs. Binnen 8 weken krijgt u via Mijn Loket bericht over uw subsidie. Keurt de gemeente de stukken goed? Dan krijgt u bericht dat uw subsidie is vastgesteld. Binnen 2 weken maakt de gemeente de subsidie over naar uw bankrekening.

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's.

doorlooptijd
Binnen 8 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn opgeschort.
voor meer informatie wenden tot

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14010.

veelgestelde vragen
Wat is de Sloopregeling?

Er is een Sloopregeling voor oude auto’s van Rotterdammers. Via deze regeling stimuleert de gemeente Rotterdam bewoners om hun auto te laten slopen, door subsidie te geven. De Sloopregeling geldt voor heel Rotterdam. De gemeente Rotterdam geeft minimaal 1.000 euro en maximaal 2.500 euro sloopsubsidie voor uw oude auto. En koopt u een 100% elektrische auto of een auto die op groen gas rijdt (CNG-installatie)? Dan krijgt u extra subsidie.

Wilt u uw auto laten slopen via de Sloopregeling? Uw auto komt in aanmerking voor subsidie als:
• uw auto op 1 januari 2016 niet meer in de milieuzone mag komen. Doe de kentekencheck;
• u vóór 1 juni 2015 in Rotterdam bent komen wonen en staat ingeschreven bij de gemeente. Of als uw bedrijf (ook zzp of eenmanszaak) voor 1 juni 2015 in Rotterdam ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel;
• de auto vóór 1 juni 2015 op uw naam stond. En nog steeds staat;
• de auto vóór 1 juni 2015 bij de RDW geregistreerd stond als ‘personenauto (M1)’ of ‘bestelauto (N1)’;
• uw auto een APK heeft die op moment van uw subsidieaanvraag nog minstens een maand geldig is; 
• het kentekenbewijs van de auto geldig is. En niet is ingevorderd door de politie.

Hoe werkt de procedure voor de Sloopregeling?

Uw subsidieaanvraag in het kort:

1. Doe de kentekencheck
2. Vul in Mijn Loket alle gegevens in voor uw subsidieaanvraag.
3. Binnen 8 weken krijgt u antwoord van de gemeente.
4. Is uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Laat dan uw auto binnen 12 weken slopen bij een RDW-erkend autobedrijf en vraag om een demontageverklaring.
5. Koopt u ook een nieuwe, schonere auto? En wilt u daarvoor subsidie? Dan moet deze 100% elektrisch zijn. Of al in de fabriek een CNG-installatie (groen gas) hebben gekregen (‘affabriek’). Deze auto hoeft niet nieuw te zijn, maar wel gekocht bij een RDW-erkend autobedrijf. Zorg dat u daarvan een aankoopbewijs heeft, dat op uw naam staat.
6. Kiest u voor het omruilen van uw oude bestelauto voor een nieuwe, schonere bestelauto? Doe dit dan bij hetzelfde RDW-erkende autobedrijf. Zorg dat u een vrijwaringsbewijs krijgt van de verkochte bestelauto. En een aankoopbewijs van de nieuwe bestelauto, dat op uw naam staat. 
7. Log in bij Mijn Loket. Doe dit binnen 12 weken nadat u bericht van ons heeft gehad dat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. Kies voor ‘subsidie vaststellen’. Upload (een foto van) de demontageverklaring, het aankoopbewijs en/of het vrijwaringsbewijs. Binnen 8 weken krijgt u via Mijn Loket bericht over uw subsidie.
8. Keurt de gemeente de stukken goed? Dan krijgt u bericht dat uw subsidie is vastgesteld. Binnen 2 weken maakt de gemeente de subsidie over naar uw bankrekening.

 

 

 

 

Ik ben ondernemer in Rotterdam. Geldt de Sloopregeling ook voor mijn (bestel)auto’s?

Ja. De Sloopregeling geldt ook voor ondernemers. Staat je bedrijf (ook zzp of eenmanszaak) voor 1 juni 2015 in Rotterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? En heb je een oude auto? Dan heb je de volgende opties:
- Je (bestel)auto laten slopen.
- Je (bestel)auto inruilen voor een schonere bestelauto.

Waar kan ik mijn auto laten slopen?

U kunt uw auto bij elk RDW-erkend demontagebedrijf laten demonteren. Vraag het autobedrijf om de vooraf aangevraagde demontageverklaring te laten invullen. Deze heeft u nodig voor uw subsidie. Kijk hier voor een lijst met RDW-erkende bedrijven.

Het kenteken van mijn auto wordt niet gevonden door de kentekencheck. Wat nu?

Herkent de kentekencheck uw auto niet? Kijk dan in de tabel of uw auto in aanmerking komt voor sloopsubsidie. Als uw auto aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u gewoon een aanvraag doen.

Mijn auto is geschorst, kan ik tóch sloopsubsidie krijgen?

Ja, dat kan.

Uw auto moet dan wel aan de subsidievoorwaarden voldoen. Kijk in de tabel of uw auto in aanmerking komt voor sloopsubsidie. Ook moet:
• u vóór 1 juni 2015 in Rotterdam zijn komen wonen en ingeschreven staan bij de gemeente. Of uw bedrijf (ook zzp of eenmanszaak) moet voor 1 juni 2015 in Rotterdam ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
• de auto vóór 1 juni 2015 op uw naam staan. En nog steeds staan;
• de auto vóór 1 juni 2015 bij de RDW geregistreerd staan als ‘personenauto (M1)’ of ‘bestelauto (N1)’;
• uw auto een APK hebben die op het moment van uw subsidieaanvraag nog minstens een maand geldig is; 
• het kentekenbewijs van de auto geldig zijn. En niet zijn ingevorderd door de politie.

Let op: vraagt u ook subsidie aan voor een nieuwe auto (100% elektrisch of met CNG-installatie)? Dan mag het kenteken daarvan niet geschorst zijn.

Kan een auto zonder APK óók gebruikmaken van de Sloopregeling?

Nee. De auto moet op het moment van de subsidieaanvraag een APK hebben die nog minstens één maand geldig is. En vraagt u subsidie aan voor een nieuwe auto (100% elektrisch of met CNG-installatie)? Dan moet de APK van deze nieuwe auto nog minstens zes maanden geldig zijn.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De gemeente geeft minimaal 1.000 euro en maximaal 2.500 euro sloopsubsidie voor uw oude auto. En koopt u een 100% elektrische auto of een auto die op groen gas rijdt (CNG-installatie)? Dan krijgt u extra subsidie. De hoeveelheid subsidie die u krijgt, hangt af van een aantal criteria (personen- of bestelauto, benzine of diesel, gewichtsklasse, bouwjaar). Ook voor subsidie voor het terugkopen van een nieuwe, schonere auto gelden verschillende voorwaarden. Bekijk het totaaloverzicht van de bedragen.

Krijg ik ook subsidie voor het terugkopen van een hybride auto?

Nee. We kiezen ervoor om alleen subsidie te geven voor het terugkopen van de minst vervuilende auto’s. Dat wil zeggen: 100% elektrische auto’s. Of auto’s die al in de fabriek een CNG-installatie (groen gas) kregen (‘affabriek’).

Als ik nu een auto koop, krijg ik dan subsidie als ik deze laat slopen?

Nee. De Sloopregeling geldt alleen als uw auto al vóór 1 juni 2015 op uw naam stond.

Moet de 100% elektrische auto of CNG-auto die ik terugkoop nieuw zijn?

Nee. De vervangende auto hoeft niet nieuw te zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Wel moet de (tweedehands) auto 100% elektrisch zijn. Of al in de fabriek een CNG-installatie hebben gekregen (‘affabriek’). Ook moet de auto zijn gekocht bij een RDW-erkend autobedrijf.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken