subsidie onderwijshuisvesting

De gemeente Rotterdam heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van het primair, voortgezet en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

aanvragen subsidie

U vraagt de subsidie online aan via de groene knop. Na de online aanvraag ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer. 
Let op: Uw reguliere aanvragen moeten vr 16 oktober ingediend worden.

Het totaalbudget voor Onderwijshuisvesting wordt jaarlijks vastgesteld via de gemeentebegroting. 

meer informatie
voor wie

Deze subsidie is bestemd voor Rotterdamse schoolbesturen van scholen die vallen onder de WPO of WVO en/of WEC.

gevraagde gegevens

De gevraagde gegevens vindt u in het Onderwijsloket.

procedures

Aanvragen voor een voorziening onderwijshuisvesting moeten vr 16 oktober binnen zijn. Het programma en overzicht worden in beginsel vastgesteld op uiterlijk 30 april in het jaar waarop het programma betrekking heeft.

doorlooptijd
Binnen 8 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn opgeschort.

voor meer informatie wenden tot
Voor meer informatie over onderwijshuisvesting kunt u contact opnemen met: ohvalgemeenmo@rotterdam.nl
Voor vragen over het onderwijsloket kunt u terecht bij de helpdesk van Pronexus: support@pronexus.nl
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken