subsidie onderwijshuisvesting

De gemeente Rotterdam heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van het primair, voortgezet en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

aanvragen subsidie

Het totaalbudget voor Onderwijshuisvesting wordt jaarlijks vastgesteld via de gemeentebegroting. 

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Deze subsidie is bestemd voor Rotterdamse schoolbesturen van scholen die vallen onder de WPO of WVO en/of WEC.

aanvragen

U vraagt de subsidie aan bij het Onderwijsloket via de groene knop 'aanvragen' op deze pagina.

Let op: Uw reguliere aanvragen moeten vr 16 oktober ingediend worden.

gevraagde gegevens

De gevraagde gegevens vindt u in het Onderwijsloket.

procedures
Aanvragen voor een voorziening onderwijshuisvesting moeten vr 16 oktober binnen zijn. Het programma en overzicht worden in beginsel vastgesteld op uiterlijk 30 april in het jaar waarop het programma betrekking heeft.

wetten en regels
doorlooptijd
Conform Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs 2015 Gemeente Rotterdam.

bezwaren en beroepen
Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat aangegeven of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Indien u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
voor meer informatie wenden tot
Voor meer informatie over onderwijshuisvesting kunt u contact opnemen met: ohvalgemeenmo@rotterdam.nl

Voor vragen over het onderwijsloket kunt u terecht bij de helpdesk van Pronexus: support@pronexus.nl
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken