standplaatsvergunning

Een standplaatsvergunning geeft toestemming tot het innemen van een standplaats op of aan de openbare weg met een mobiele verkoopinrichting van waaruit goederen mogen worden verkocht.

vergunning standplaats

Een standplaats is een verkoopplaats onder de volgende omstandigheden: 
> op of aan de openbare weg;
> aan een openbaar water;
> op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats, al dan niet met enige beperking;
>  waar vanuit een mobiele verkoopinrichting in de uitoefening van de ambulante handel goederen te koop worden aangeboden, worden verstrekt dan wel diensten worden aangeboden.

Wat kost een standplaatsvergunning?
Behandeling van een aanvraag kost conform de algemene legesverordening 2015, 155,90 .

Na vergunningverlening is de hoogte van de precariorechten afhankelijk van de locatie en het aantal vierkante meter gemeentegrond, inclusief luifel, die wordt ingenomen. Het tarief bedraagt conform de verordening precario standplaatsen 2015, 41,30 per vierkante meter per kwartaal.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Iedereen die in openbaar gebied producten wil aanbieden of verkopen.

aanvragen

Digitaal
Via de button aanvragen op deze pagina kunt u het aanvraagformulier online invullen en verzenden. U heeft hiervoor DigiD nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl

Post
Per post door het formulier in te vullen, uit te printen en op te sturen naar:

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
afdeling Bouw- en Woningtoezicht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Bij de aanvraag moet u een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) laten zien.

gevraagde gegevens

De benodigde gegevens zijn:

Naam, adres, en woonplaats van de aanvrager;
Omschrijving van het te voeren assortiment;
Periode waarin de standplaats wordt ingenomen (week/ maand/ jaar/seizoen);
Dagen gedurende welke standplaats wordt ingenomen;
Situatieschets van de locatie waar de standplaats wordt ingenomen;
Een beschrijving van de verkoopinrichting waarmee de standplaats wordt ingenomen
Specificatie van de afmetingen inclusief luifel en de dissel
Een foto's  van de voorgestelde verkoopwagen van de voor-, achter- en zijaanzichten 
De kleuren van de voorgestelde verkoopwagen   

  • Omschrijving van het te voeren assortiment;
procedures
Bij een positief advies

De standplaatsvergunning wordt aan u verleend.
Voor het innemen van een standplaats (gemeentegrond) bent u precario verschuldigd, deze zal per kwartaal aan u worden gefactureerd.

Bij een negatief advies

De vergunning wordt niet aan u verleend. U ontvangt een afwijzingsbesluit met daarin de afwijzingsgronden.
Tegen de afwijzing van een aanvraag kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar worden aangetekend. Dit kan worden gericht aan Burgemeester & Wethouders of aan het dagelijks bestuur van de betreffende deelgemeente.
wetten en regels

Verlening van de vergunning is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012.  (zie art. 5.18).

De volgende gebieden zijn aangewezen als standplaatsvrijgebied (plaatsen van een standplaats is dus niet mogelijk):

  • Centrum: Weena,  Coolsingel, Lijnbaan, Van Oldenbarneveltplaats, Beursplein, Stadhuisplein, Binnenwegplein en Schouwburgplein
  • Hoogvliet: binnen een straal van 200m mag er geen standplaats worden ingenomen bij de volgende scholen: de Campus, Accent praktijkschool, Penta College Endenhout, Penta college Overwolde en Einstein Lyceum
  • Charlois: Plein van Zuid (Wevershoekstraat), Zuiderpark en Ahoygebied, Zuidplein Laag en Plein 1953 e.o.
  • Prins Alexander: centrum Nesselande en winkelgebied Alexandrium I, II, en III  e.o.
  • IJsselmonde: gebied rondom Zorgboulevard en het Maasstad Ziekenhuis.
doorlooptijd
Behandeling duurt acht weken (acht weken verlenging mogelijk)
resultaat
Bij een positief advies
  • De standplaatsvergunning wordt aan u verleend.
  • Voor het innemen van een standplaats (gemeentegrond) bent u precario verschuldigd, deze zal per kwartaal aan u worden gefactureerd.
Bij een negatief advies
  • De vergunning wordt niet aan u verleend. U ontvangt een afwijzingsbesluit met daarin de afwijzingsgronden.
  • Tegen de afwijzing van een aanvraag kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar worden aangetekend. Dit kan worden gericht aan Burgemeester & Wethouders of aan het dagelijks bestuur van de betreffende deelgemeente.
bezwaren en beroepen
Tegen de afwijzing van een aanvraag kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar worden aangetekend. Dit kan worden gericht aan Burgemeester & Wethouders of aan het dagelijks bestuur van de betreffende deelgemeente.
voor meer informatie wenden tot

Stadsontwikkeling, afdeling Bouw- en Woningtoezicht

Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam

Heeft u vragen, stuur ons dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Heb ik een ventvergunning nodig?

Als u ambulant goederen of diensten te koop aanbiedt, noemen we dat venten. U bent dan voortdurend in beweging en biedt uw waren steeds vanaf een andere plaats aan. Alleen tijdens een transactie mag u stilstaan.

Venten is in Rotterdam zonder vergunning toegestaan op of aan de weg, op of aan een openbaar water of huis aan huis.

U moet zich wel aan de regelgeving van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 (zie art. 5.14) houden.

Als u in de openbare ruimte reclame- of strooibiljetten uitdeelt aan het publiek, noemen we dit flyeren. Dit mag in Rotterdam zonder vergunning. Het uitdelen van flyers mag niet samen gaan met het plaatsen van bijvoorbeeld een auto of een kraampje op de openbare weg. Degene die de flyers uitdeelt is verantwoordelijk voor het opruimen van de flyers die door het publiek worden weggegooid. In de beurstraverse en andere besloten winkelgebiedenis het verboden zonder toestemming van de eigenaar flyers uit te delen.

Voor informatie over collecteren zie www.rotterdam.nl/evenementen

 

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken