standplaatsvergunning

Een standplaatsvergunning geeft toestemming tot het innemen van een standplaats op of aan de openbare weg met een mobiele verkoopinrichting van waaruit goederen mogen worden verkocht.

vergunning standplaats

Via bovenstaande groene knop 'aanvragen kunt u de vergunning aanvragen. Kijk voor meer informatie bij het kopje 'aanvragen' op deze pagina.

Een standplaats is een verkoopplaats onder de volgende omstandigheden: 

 • op of aan de openbare weg
 • aan een openbaar water
 • op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats, al dan niet met enige beperking
 •  waar vanuit een mobiele verkoopinrichting in de uitoefening van de ambulante handel goederen te koop worden aangeboden, worden verstrekt dan wel diensten worden aangeboden.

Kosten
In 2016 kost de behandeling van een aanvraag € 155,70 .
Na verlening van de vergunning betaalt u precariobelasting. In 2016 is dit € 41,20 per vierkante meter, per kwartaal.

 

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Iedereen die in openbaar gebied producten wil aanbieden of verkopen.

aanvragen

Digitaal
Via de groene knop aanvragen op deze pagina kunt u uw aanvraag online invullen en verzenden. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Post
Heeft u geen DigiD?  Dan kunt u uw aanvraag ook via dit formulier downloaden, invullen en opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
afdeling Bouw- en Woningtoezicht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Bij de aanvraag moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) meesturen.

procedures
Bureau Overige Vergunningen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht neemt de aanvragen in en zorgt voor een eerste algemene toets op basis van artikel 5.18 van de APV, de kwaliteitseisen en de randvoorwaarden welke de gemeente Rotterdam hanteert. 

Bureau Vergunningen draagt zorg voor heldere, handhaafbare informatie over elke aangevraagde en/of verleende vergunning. Dit gebeurt door vastleggen van benodigde gegevens van de aanvrager en van de omvang en precieze locatie van diens wagen.
Ook eventuele voorzieningen, zoals een stroomkast, dienen in de vergunning te worden opgenomen. Kleurgebruik, reclame-uitingen en andere specifieke afspraken worden ook in toetsbare termen vastgelegd.

De interne adviseringsronde wordt door Bureau Vergunningen georganiseerd tot en met verlening van een nieuwe vergunning of afwijzing van een aanvraag. Door een ondernemer aangevraagde uitzonderingen op het beleid en eventuele initiatiefplaatsen worden tijdens de ambtelijke adviesronde voorgelegd aan de ACOR en de veiligheidsregio Rotterdam.

De vergunningen voor de locaties zijn persoonsgebonden. Dat wil zeggen dat als de huidige vergunninghouder stopt, de vergunning niet overdraagbaar is.
wetten en regels

Verlening van de vergunning is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012.  (zie art. 5.18).

De volgende gebieden zijn aangewezen als standplaatsvrijgebied (plaatsen van een standplaats is dus niet mogelijk):

 • Centrum: Weena,  Coolsingel, Lijnbaan, Van Oldenbarneveltplaats, Beursplein, Stadhuisplein, Binnenwegplein en Schouwburgplein
 • Hoogvliet: binnen een straal van 200m mag er geen standplaats worden ingenomen bij de volgende scholen: de Campus, Accent praktijkschool, Penta College Endenhout, Penta college Overwolde en Einstein Lyceum
 • Charlois: Plein van Zuid (Wevershoekstraat), Zuiderpark en Ahoygebied, Zuidplein Laag en Plein 1953 e.o.
 • Prins Alexander: centrum Nesselande en winkelgebied Alexandrium I, II, en III  e.o.
 • IJsselmonde: gebied rondom Zorgboulevard en het Maasstad Ziekenhuis.
doorlooptijd
Behandeling duurt acht weken (acht weken verlenging mogelijk)
resultaat
Bij een positief advies
 • De standplaatsvergunning wordt aan u verleend.
 • Voor het innemen van een standplaats (gemeentegrond) bent u precario verschuldigd, deze zal per kwartaal aan u worden gefactureerd.
Bij een negatief advies
 • De vergunning wordt niet aan u verleend. U ontvangt een afwijzingsbesluit met daarin de afwijzingsgronden.
 • Tegen de afwijzing van een aanvraag kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar worden aangetekend. Dit kan worden gericht aan Burgemeester & Wethouders of aan het dagelijks bestuur van de betreffende deelgemeente.
bezwaren en beroepen
Tegen de afwijzing van een aanvraag kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar worden aangetekend. Dit kan worden gericht aan Burgemeester & Wethouders of aan het dagelijks bestuur van de betreffende deelgemeente.
voor meer informatie wenden tot

Stadsontwikkeling, afdeling Bouw- en Woningtoezicht
Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam

Heeft u vragen, stuur een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Heb ik een ventvergunning nodig?

Als u ambulant goederen of diensten te koop aanbiedt, noemen we dat venten. U bent dan voortdurend in beweging en biedt uw waren steeds vanaf een andere plaats aan. Alleen tijdens een transactie mag u stilstaan.
Venten is in Rotterdam zonder vergunning toegestaan op of aan de weg, op of aan een openbaar water of huis aan huis.
U moet zich wel aan de regelgeving van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 (zie art. 5.14) houden.

Als u in de openbare ruimte reclame- of strooibiljetten uitdeelt aan het publiek, noemen we dit flyeren. Dit mag in Rotterdam zonder vergunning. Het uitdelen van flyers mag niet samen gaan met het plaatsen van bijvoorbeeld een auto of een kraampje op de openbare weg. Degene die de flyers uitdeelt is verantwoordelijk voor het opruimen van de flyers die door het publiek worden weggegooid. In de beurstraverse en andere besloten winkelgebieden is het verboden zonder toestemming van de eigenaar flyers uit te delen.

Voor informatie over collecteren kijk op de pagina vergunning collectes houden

Wie zorgt voor de elektriciteit van mijn standplaats?

Het is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder om (als dat nodig is) een stroomvoorziening aan te vragen bij een nutsbedrijf.

Op grond van artikel 4.6 APV is het verboden op de standplaats stroom op te wekken door middel van een aggregaat.

E-mail: bwt-overigevergunningen@rotterdam.nl

Contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht, tel 14 010

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken