persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de hulp, zorg en voorzieningen kunt inkopen die u nodig heeft.

persoonsgebonden budget

De gemeente kan een persoonsgebonden budget (pgb) geven voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, rolstoelen en vervoer.

U mag zelf een aanbieder uitkiezen. Als u liever heeft dat iemand in uw naaste omgeving de verzorging op zich neemt, dan kan dat ook.

Veranderingen vanaf 1 januari 2015
Door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) vinden in 2015 veranderingen plaats in de betaling en verantwoording van het pgb die voor u belangrijk zijn.

Meer informatie over de veranderingen in de Wmo vindt u op www.rijksoverheid.nl en www.svb.nl/pgb en over de Wmo 2015 in Rotterdam vindt u informatie op www.rotterdam.nl/hulpdichtbij.

Kosten
Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

U kunt een persoonsgebonden budget aanvragen als u door ziekte, ouderdom of een handicap thuiszorg of een hulpmiddel nodig heeft.

aanvragen

U kunt uw aanvraag op verschillende manieren doen:

Digitaal
U kunt het contactformulier individuele voorzieningen invullen en opsturen.

Telefonisch
U kunt het ook telefonisch aanvragen via 14010. Uw aanvraag wordt dan telefonisch ingevuld door een medewerker.

Langskomen
U kunt langsgaan bij de Vraagwijzer in uw wijk.

Woont u in Charlois, Noord of IJsselmonde?
Bent u nog geen klant bij Individuele Voorzieningen en woont u in n van deze gebieden? Dan kunt u voor vragen alleen terecht bij de Vraagwijzer in uw eigen gebied:

> Vraagwijzer Charlois
> Vraagwijzer Noord (voor postcodes 3032, 3033 en 3035, 3036, 3037, 3038 of 3039)
> Vraagwijzer IJsselmonde

gevraagde gegevens
Als u een persoonsgebonden budget (pgb) wilt aanvragen moet een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien.

procedures
Met het persoonsgebonden budget krijgt u geld waarmee u zelf zorg of een hulpmiddel kunt inkopen. Een deel van de kosten betaalt u zelf (de eigen bijdrage).

U moet achteraf wel kunnen bewijzen dat u het persoonsgebonden budget heeft besteed aan zorg of hulpmiddel. Heeft u dat niet gedaan , dan moet u dit geld terugbetalen.

Na ontvangst van uw aanvraag hoort u binnen acht weken of u in aanmerking komt. U ontvangt daarvan een besluit.
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar indienen.
doorlooptijd
Acht weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u of u in aanmerking komt. U ontvangt daarvan een besluit.
voor meer informatie wenden tot

Meer informatie over huishoudelijke verzorging vindt u op de pagina's zorgenondersteuning of hulpdichtbij.

Ook kunt u kijken bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.. Heeft u toch nog een vraag dan kunt u contact opnemen met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Mag ik mijn hulp contant betalen?

Nee, betalingen moet u naar de bankrekening van uw hulp overmaken.

Hoe moet ik mijn persoonsgebonden budget verantwoorden?

Voor de verantwoording van het vorige jaar moet u het volgende aantonen:

 • van wie u de huishoudelijke verzorging heeft gekregen. U moet hierbij gebruik maken van het “Formulier zorgverlener” die de afdeling Individuele Voorzieningen naar u heeft opgestuurd.
 • bankafschriften met de betalingen aan uw zorgverlener(s) (waarvan de gegevens op het “Formulier zorgverlener” staan)
 • het kan zijn dat in specifieke situaties de afdeling meer informatie van u nodig heeft. U krijgt hier dan zelf bericht over.

Ook is het belangrijk dat u uw contracten en bankafschriften nog tot zeven jaar na het moment waarop u uw kostenverantwoording heeft ingediend, bewaart. De gemeente kan er namelijk nog zeven jaar om vragen.

Aan het einde van het jaar telt u de bedragen die u aan huishoudelijke verzorging heeft uitgegeven bij elkaar op en vult u een totaalbedrag in op het formulier 'Geleverde uren huishoudelijke verzorging'. Afdeling Individuele Voorzieningen stuurt u dit formulier toe.

Over welk jaar moet ik mijn pgb verantwoorden?

De verantwoording van een pgb gebeurt over een kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december. Elk jaar moet u dat opnieuw doen.

Moet ik al mijn uitgaven verantwoorden?
Ja. Maar de gemeente Rotterdam houdt er rekening mee dat u niet altijd alle kosten kunt verantwoorden. Zo kan het zijn dat u een bloemetje heeft gekocht voor uw hulp en daar geen bonnetje meer van heeft. Of uw dochter heeft u eens extra geholpen en u heeft haar daarvoor bijvoorbeeld € 50,- gegeven. Deze kosten hoeft u niet op te geven in de verantwoording. Daarbij geldt een maximum van € 100, - van het totaal uitgekeerde budget.
Wat gebeurt er als ik mijn pgb niet verantwoord?

Als u uw pgb niet verantwoordt, moet u het hele bedrag terugbetalen. Het bedrag wordt dan van u teruggevorderd.

Mijn vraag over de verantwoording pgb staat hier niet bij?

U kunt met algemene vragen of voor hulp langs bij een VraagWijzer bij u in de buurt


U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen:
- per e-mail, via het adres
iv.mo@rotterdam.nl

- per post, via het adres

Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
afdeling Individuele Voorzieningen
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Kan de gemeente het geld ook direct overmaken aan mijn hulp?

Nee, het geld kan alleen naar uw eigen rekening worden overgemaakt.  Let op: Uw rekening mag geen zogeheten "en/of" rekening zijn met uw zorgverlener.

April 2013: Wat is het verschil tussen eenvoudige en complexe zorg?
Op het moment dat u zelf weet wat er wanneer schoon gemaakt moet worden, maar u het niet meer zelf kan, hoeft de hulp u alleen te helpen met het schoonmaken. Dit noemen we eenvoudige ondersteuning.
Als de hulp meer moet doen dan alleen het schoonmaken van uw woning, bijvoorbeeld bedenken wat er wanneer schoongemaakt moet worden. Dan heeft u complexe ondersteuning nodig.
April 2013: Wanneer en hoe krijg ik een nieuwe indicatie?
De gemeente onderzoekt vanaf april dit jaar of uw indicatie voor huishoudelijke verzorging nog passend is. Mocht u door de wijzigingen denken dat u recht heeft op een hoger budget, dan kunt u zelf een nieuwe indicatie aanvragen.
U kunt via de webpagina www.rotterdam.nl/zorgenondersteuning een aanvraag indienen. Ook kunt u bellen met 14010.
April 2013: Hoe komt mijn totale pgb budget tot stand?

Het vier wekelijks budget dat u krijg is afhankelijk van 4 factoren:

 • voor welke resultaatgebieden u een indicatie krijgt
 • of uw hulp wel of niet in dienst is van een organisatie
 • of u eenvoudige of complexe zorg nodig heeft
 • of de ondersteuning wel of niet op een andere manier georganiseerd kan worden


April 2013: Welke tarieven gelden voor mijn huishoudelijke hulp?

Als uw indicatie voor huishoudelijke hulp nog geldig is, dan blijft het vier-wekelijks budget gelijk aan wat u kreeg. Als u een nieuwe indicatie krijgt, dan zal deze gebaseerd worden op resultaatgebieden

April 2013: Voor welke resultaatgebieden kan ik een indicatie kan krijgen?

Er kan een indicatie worden gesteld op de volgende resultaatgebieden:

 • een schoon en leefbaar huis
 • het beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften (eten en drinken) en deze waar nodig bereiden
 • het beschikken over schone en doelmatige kleding
 • het thuis zorgen voor minderjarige kinderen die tot het gezin behoren
 • het voeren van regie over het doen van het huishouden als dit voor de clint een realistisch perspectief is


Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken