paspoort

Met een paspoort kunt u aantonen wie u bent. Een paspoort is ook een reisdocument.
Een reisdocument kan niet verlengd worden, u moet een nieuw document aanvragen.

afspraak maken

U kunt op de volgende manieren een paspoort aanvragen in één van de stadswinkels: 

 • een afspraak maken via de knop
 • langskomen zonder afspraak op bepaalde tijden
  Let op: bezoekers met afspraak hebben voorrang. Hierdoor kunnen wachttijden voor mensen zonder afspraak langer zijn dan voor diegenen die wel een afspraak hebben. Meer informatie vindt u op de pagina stadswinkels.

Voor het ophalen van het nieuwe reisdocument hoeft u géén afspraak te maken. U vindt op de pagina's van de stadswinkels de openingstijden. U kunt het nieuwe paspoort vijf werkdagen na aanvraag (wijzigingen voorbehouden) afhalen. U moet uw paspoort zelf komen afhalen, dit kan niet met een machtiging. Hierbij moet u uw afhaalbewijs tonen. U heeft na het aanvragen van uw paspoort maximaal 3 maanden de tijd om het op te halen.

Meer informatie leest u op de pagina paspoort voor een minderjarige (onder 18 jaar) en op de pagina spoedaanvraag.

Kosten

2016

Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig)

€ 64,40

Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig)

€ 51,20

Extra kosten spoedprocedure

€ 47,30

Wij verzoeken u met pin te betalen. Meer informatie over de kosten vindt u op de pagina toelichting leges.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Met een paspoort kunt u naar alle landen in de wereld reizen. Voor sommige landen is een aanvullend visum nodig.
In sommige landen moet een reisdocument op de datum van de terugreis nog minimaal zes maanden geldig zijn. Informeer tijdig bij de ambassade van het land waar u naar toe wilt gaan.

Reist u alleen in Europa, dan kunt u ook gebruik maken van een Nederlandse identiteitskaart. U mag een paspoort én een Nederlandse identiteitskaart hebben.

In Nederland moet iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie of een andere wettelijke toezichthouder daarom vraagt. Hiervoor kunt u uw paspoort gebruiken.

U kunt alleen een reisdocument aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). In dit geval iedereen met de Nederlandse nationaliteit die is ingeschreven in de BRP van Rotterdam.
Bent u Nederlander en woont u in het buitenland? Dan kunt u een nieuw reisdocument aanvragen bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten generaal. Bent u Nederlander en tijdelijk in Nederland, dan kan dit bij een aantal gemeenten in Nederland. Meer informatie leest u op de website van Den Haag.

gevraagde gegevens

U moet onderstaande zaken meenemen naar de afspraak:

 • Eén goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. We adviseren u om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf, dit kan niet in de Stadswinkel.
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, ook oude reisdocumenten die zijn verlopen. Bij het niet kunnen overleggen van het oude reisdocument moet bij de aanvraag een verklaring van vermissing reisdocument worden ingevuld en ondertekend.
  Kunt u een oud reisdocument niet overleggen vanwege diefstal of beroving in Nederland, dan moet aangifte worden gedaan bij de politie en moet u het proces-verbaal, opgemaakt door de politie, tonen.
 • Staat u onder curatele? Dan moet uw curator (schriftelijk) toestemming geven.
 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden bij de aanvraag van het paspoort vingerafdrukken afgenomen door de baliemedewerker. Zorg er daarom voor dat u schone vingers heeft.
 • Bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn.

Paspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen
 • Een verklaring dat de (beide) ouder(s)/gezaghouders toestemming geven
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s)/gezaghouders
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn.

doorlooptijd
U kunt het nieuwe paspoort vijf werkdagen na aanvraag (wijzigingen voorbehouden) afhalen.

voor meer informatie wenden tot
Heeft u nog vragen die op deze pagina niet worden beantwoord, neem dan contact op.
veelgestelde vragen
Paspoort / ID-kaart / rijbewijs kwijt of beschadigd.

Meer informatie vindt u op de pagina paspoort / id-kaart / rijbewijs kwijt of beschadigd.

Let op: u kunt hiervoor ook zonder afspraak langskomen. Meer informatie vindt u op de pagina stadswinkels.

Hoe vraag ik een nooddocument aan?

Een nooddocument wordt niet door de gemeente Rotterdam uitgegeven, maar door de Koninklijke Marechaussee.

U krijgt alleen een nooddocument als u niet in staat bent om op tijd een paspoort of een identiteitskaart aan te vragen. Ook niet met de spoedprocedure. Om in aanmerking te komen voor een nooddocument moet u aannemelijk maken dat uw reis niet uitgesteld kan worden. Voor de nodige bewijsstukken moet u zelf zorgen.

Om een aanvraag voor een noodpaspoort te kunnen doen, moet u het volgende meenemen naar de Koninklijke Marechaussee:

 • een bewijs dat uw reis geen uitstel kan hebben; dit kan worden aangetoond met vliegtickets, hotelreserveringen, etc.
 • een recent uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (BRP) met daarin de vermelding van uw nationaliteit en een gewaarmerkte kopie van uw recente aanvraag van een nieuw reisdocument (bij diefstal of vermissing dient u ook een gewaarmerkte kopie van het door de politie opgemaakte proces-verbaal (bij diefstal) of de bij Publiekszaken afgelegde Verklaring van vermissing (bij vermissing) te overleggen). 

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Defensie.

Hoe vraag ik een reisdocument aan als ik niet sta ingeschreven?

Hoe en waar u dit kunt doen hangt af van uw woonsituatie.

Woont u langer dan vier maanden in Nederland, dan moet u zich eerst inschrijven (eerste vestiging of hervestiging) in de gemeente waar u woont. U wordt dan ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie (BRP). U wordt ingeschreven op het woonadres waar u gedurende een half jaar de meeste keren overnacht. Bent u (weer) ingeschreven in de BRP, dan kunt u een reisdocument aanvragen.

Verblijft u langer dan vier maanden in Nederland, maar bent u dak/thuisloos, dan moet u zich eerst met een briefadres inschrijven in de gemeente waar degene die voor uw post zorgt, staat ingeschreven. Bent u 23 jaar of ouder en verblijft u in Rotterdam, dan meldt u zich eerst bij Centraal Onthaal, Binnenrotte 158, Rotterdam. Geopend van 08.30 tot 12.00 uur.

Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is de geldigheid van uw reisdocument verlopen, dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland. Meer informatie leest u op de website van Den Haag.

Woont u in het buitenland en wilt u buiten Nederland een aanvraag indienen, dan kunt u hiervoor terecht bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land. Let op, alleen Nederlandse vertegenwoordigingen in de EU kunnen een Nederlandse identiteitskaart afgeven.

Ik ben om medische redenen niet in staat om persoonlijk langs te komen, wat nu?

U kunt een verzoek doen om de aanvraag van een reisdocument op uw woon- of verblijfadres te laten plaatsvinden. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14010.

Een medewerker van 14010 stelt u vervolgens wat vragen, waaronder uw persoonsgegevens en noteert het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Binnen twee werkdagen wordt u teruggebeld. U krijgt dan telefonisch informatie over de te overleggen documenten en er wordt een afspraak gemaakt over het huisbezoek.
 
Bij veel fotografen kunt u telefonisch of via internet een verzoek doen om ook de pasfoto thuis te laten maken. Het reisdocument wordt ten slotte afgehaald in de stadswinkel door een gemachtigde, of u geeft bij de aanvraag van het reisdocument aan dat het document thuis bezorgd kan worden.

Is het mogelijk op een eerder moment mijn paspoort te vernieuwen?
Om te voorkomen dat u geen geldig reisdocument heeft, moet u uiterlijk 5 werkdagen voordat de geldigheidsduur van uw paspoort verloopt, een nieuw paspoort aanvragen. Is uw paspoort nog geruime tijd geldig dan is het mogelijk het paspoort al eerder te vernieuwen, mits u daar een plausibele reden voor heeft. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd vertrekt naar het buitenland. Eerder vernieuwen is in ieder geval noodzakelijk als het paspoort beschadigd is.
Waar kan ik een gewaarmerkte kopie van mijn paspoort / ID-kaart krijgen?

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken, maakt u deze onder de afspraakoptie Uittreksel BRP.

Er wordt op speciaal papier een gewaarmerkt kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt. Op deze kopie staat bovenin de volgende tekst: "Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van dit document".

Het tarief voor het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een door een Nederlandse autoriteit afgegeven reisdocument bedraagt € 6,70.

Ik wil mijn paspoort/ID-kaart voor de derde keer (of vaker) binnen vijf jaar aanvragen

Heeft u in de afgelopen 5 jaar 3 keer zonder een aannemelijke reden een reisdocument als vermist opgegeven, dan komt u in aanmerking om opgenomen te worden in het register Paspoortsignalering. Gedurende minimaal 2 jaar kan in dat geval een paspoort geweigerd worden.

Een aanvraag paspoort zal in dit geval aangehouden worden. Onderzocht wordt wat de reden is van de eerdere vermissingen. Wordt u opgenomen in het register Paspoortsignalering, dan wordt de aanvraag om een paspoort geweigerd. U kunt dan wel een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Wat moet ik doen als ik het paspoort of ID-kaart van iemand anders vind?

Meer informatie vindt u op de pagina gevonden voorwerpen.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken