paspoort

Met een paspoort kunt u aantonen wie u bent. Een paspoort is ook een reisdocument.

paspoort

paspoort

Let op: de wachttijd voor de aanvraag van dit product is weer 5 werkdagen. Een spoedaanvraag moet vr 14:00 worden ingediend. Verder hoeft u momenteel gn afspraak te maken voor het afhalen van een reisdocument. Lees meer op de pagina grote drukte bij aanvraag paspoort.

In Nederland moet iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie of een andere wettelijke toezichthouder daarom vraagt. Hiervoor kunt u uw paspoort gebruiken.


Meer informatie over het reizen met een minderjarig kind naar het buitenland vindt u op deze pagina.

Met een paspoort kunt u naar alle landen in de wereld reizen. Voor sommige landen is een aanvullend visum nodig.

Reist u alleen in Europa, dan kunt u ook gebruik maken van een Nederlandse identiteitskaart. U mag een paspoort n een Nederlandse identiteitskaart hebben.

 

Kosten per 1/1/2014

Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig)

 66,90

Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig)

51,00

Extra kosten spoedprocedure

46,60

Wij verzoeken u met pin te betalen.

 

meer informatie
voor wie

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit die als inwoner van Rotterdam is opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP).
Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en bent u tijdelijk in Nederland? Dan moet u voor de aanvraag van een nieuw paspoort naar Burgerzaken Den Haag, bureau Bijzondere Reisdocumenten. Meer informatie vindt u op de website van Den Haag.

aanvragen

Langskomen

Stap 1: Aanvragen 
U moet een afspraak maken in een van de stadswinkels voor het aanvragen van een nieuw paspoort. Een paspoort kan niet verlengd worden.

Hoe maakt u een afspraak?
U kunt heel eenvoudig een afspraak maken in Mijn Loket met behulp van uw persoonlijke DigiD.

Stap 2: Ophalen 
U moet uw paspoort zelf komen afhalen. Afhalen met een machtiging is niet mogelijk. Een minderjarige en dus ook een baby moet bij het aanvragen en bij het afhalen aanwezig zijn.

Let op:
door de grote drukte hoeft u momenteel voor het afhalen gn afspraak te maken. U wordt genformeerd door de stadswinkel wanneer uw paspoort voor u klaar ligt. Dit kan een andere datum zijn dan op uw afhaalbewijs staat vermeld. U heeft na het aanvragen van het document maximaal 3 maanden de tijd om het op te halen.

Spoed
:
Heeft u snel een paspoort nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen. Dit is wel duurder. U moet de aanvraag vr 14.00 uur indienen.

LET OP! Bent u uw vorige reisdocument kwijt? Dan kunt u alleen een spoedaanvraag doen als dit reisdocument door de gemeente Rotterdam is afgegeven.

Omdat het paspoort op een centrale plaats in Nederland vervaardigd wordt, is Publiekszaken voor het uitreiken afhankelijk van de levering door de producent. Uitreiking kan daarom later plaatsvinden dan in bovenstaand schema vermeld.

gevraagde gegevens

Een reisdocument kan niet verlengd worden.

 • En goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. We adviseren u om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf.
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, ook oude reisdocumenten.die zijn verlopen. Bij het niet kunnen overleggen van het oude reisdocument moet bij de aanvraag een verklaring van vermissing reisdocument worden ingevuld en ondertekend en worden extra kosten in rekening gebracht.
  Kunt u een oud reisdocument niet overleggen vanwege diefstal of beroving in Nederland, dan moet aangifte worden gedaan bij de politie en moet u het proces-verbaal, opgemaakt door de politie, tonen.
  Is het vermiste reisdocument niet in Rotterdam afgegeven, dan kan het zijn dat het langer duurt voordat u het nieuwe document kunt afhalen.
 • Als beide ouders het gezag hebben hoeven ze niet beiden aanwezig te zijn. Beide ouders moeten wel het toestemmingsformulier ondertekenen en een kopie van het eigen document meenemen. De ouder die niet meekomt, kan dit thuis al ondertekenen. Een minderjarige en dus ook een baby moet bij het aanvragen en bij het afhalen aanwezig zijn.
 • Heeft u meer nationaliteiten? Breng dan ook uw buitenlandse paspoorten of identiteitskaarten mee.
 • Staat u onder curatele? Dan moet uw curator (schriftelijk) toestemming geven.
 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden bij de aanvraag van het paspoort vingerafdrukken afgenomen door de baliemedewerker. Zorg er daarom voor dat u schone vingers heeft.

Paspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Een verklaring dat de ouder(s)/gezaghouders toestemming geven.
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s)/gezaghouders.
procedures

Bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn.
Bent u uw paspoort in het buitenland verloren? Dan kunt u in een stadswinkel een verklaring vermissing reisdocument invullen en ondertekenen. Het overleggen van een proces-verbaal, opgemaakt door de Nederlandse politie is niet nodig.

wetten en regels

Regels over het nationaal paspoort zijn te vinden in de

doorlooptijd
Normaal kost het ongeveer 5 dagen om een nieuw paspoort te krijgen. Vanwege de grote drukte zijn de wachttijden om een afspraak te maken bij de gemeente nu soms opgelopen tot een maand.
bezwaren en beroepen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

voor meer informatie wenden tot

Meer informatie vindt u op de pagina 'paspoort en identificatie' op de website van de Rijksoverheid. Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Zo niet, stuur ons dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort/ID-kaart/rijbewijs

Schrijf op de kopie

 • dat het een kopie is
 • aan welk bedrijf u de kopie geeft
 • de datum waarop u de kopie afgeeft

of schaf een ID-cover aan, die te verkrijgen is bij de ANWB

Hoe lang is mijn paspoort/ID-kaart geldig?

Paspoorten en identiteitskaarten zijn voor volwassenen vanaf 18 jaar tien jaar geldig (voor personen tot 18 jaar slechts vijf jaar).
In sommige landen moet een reisdocument op de datum van de terugreis nog minimaal zes maanden geldig zijn. Informeer tijdig bij de ambassade van het land waar u naar toe wilt gaan.

Waar kan ik een gewaarmerkte kopie van mijn paspoort / ID-kaart krijgen?

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. Er wordt op speciaal papier een gewaarmerkt kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt. Op deze kopie staat bovenin de volgende tekst: "Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van dit document".

Het tarief voor het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een door een Nederlandse autoriteit afgegeven reisdocument bedraagt € 6,60. U moet hiervoor een afspraak maken via Mijn Loket of 14010 onder Uittreksel BRP.

Wat moet ik doen als ik het paspoort van iemand anders vind?

Een paspoort  is een waardevol document. De houder kan er zich mee identificeren en kan er mee reizen. Vindt u een paspoort van iemand anders, levert u dit dan zo spoedig mogelijk in bij n van de stadswinkels. Hiermee voorkomt u dat anderen misbruik kunnen maken van het document.

Fraude met identiteitsdocumenten heeft grote gevolgen voor de houder van het document. Ga daarom altijd zorgvuldig om met het paspoort.

Wat heb ik nodig voor de aanvraag van een noodpaspoort bij de Koninklijke Marechaussee?

Een nooddocument wordt alleen verstrekt als u niet meer in de gelegenheid bent om bij Publiekszaken op tijd een reisdocument aan te vragen. Ook niet met de spoedprocedure. Om in aanmerking te komen voor een nooddocument moet u aannemelijk maken dat uw reis niet uitgesteld kan worden. Voor de benodigde bewijsstukken moet u zelf zorgen.

Om een aanvraag voor een noodpaspoort te kunnen doen, moet u het volgende meenemen naar de Koninklijke Marechaussee:

* een bewijs dat uw reis geen uitstel kan hebben; dit kan worden aangetoond met vliegtickets, hotelreserveringen, etc.;

* een recent uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie(GBA) met daarin de vermelding van uw nationaliteit en een gewaarmerkte kopie van uw recente aanvraag van een nieuw reisdocument (bij diefstal of vermissing dient u ook een gewaarmerkte kopie van het door de politie opgemaakte procesverbaal (bij diefstal) of de bij Publiekszaken afgelegde Verklaring van vermissing (bij vermissing) te overleggen);

* als het paspoort of de identiteitskaart minder dan een jaar verlopen is kan iemand nog steeds zijn identiteit en nationaliteit daarmee aantonen. Een uittreksel uit de GBA en een kopie van de nieuwe aanvraag zijn dan niet nodig. Let wel: het document mag niet ongeldig zijn gemaakt of zijn beschadigd;

* indien aanwezig, uw in bezit zijnde reisdocument(en);

* een geldig identiteitsbewijs;

* een recente pasfoto die voldoet aan alle eisen.

Kijk voor meer informatie op http://www.defensie.nl/onderwerpen/noodpaspoort

Wat moet ik doen als ik om medische redenen niet in staat ben om persoonlijk naar een stadswinkel te komen?

U kunt een verzoek doen om de aanvraag reisdocument op uw woon- of verblijfadres te laten plaatsvinden. Dit moet gebeuren bij de stadswinkel. Het verzoek kan bij de betreffende stadswinkel worden gedaan door een familielid of door een ander. Deze moet hiervoor een afspraak maken via de link in het groene blok aan de rechterkant van deze pagina of via 14010. Woont u in Overschie, dan maakt u een afspraak met de stadswinkel Centrum. Het huisbezoek volgt dan op een nader te bepalen tijdstip.

Naast de documenten genoemd bij het kopje 'gevraagde gegevens' moet ook een originele verklaring van een arts overgelegd worden dat u om medische redenen niet in staat bent persoonlijk te verschijnen bij de aanvraag. Bij veel fotografen kunt u telefonisch of via internet een verzoek doen om ook de benodigde pasfoto thuis te laten maken. Het huisbezoek volgt op een nader te bepalen tijdstip. Het reisdocument kan ten slotte worden afgehaald in de stadswinkel door de opgegeven contactpersoon.

Wat moet ik doen als mijn paspoort / ID-kaart / rijbewijs kwijt is?

Bij kwijtraken
Bent u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt, dan moet u de vermissing melden bij n van de stadswinkels. In de stadswinkel vult u een Verklaring van vermissing in. U kunt dan meteen een nieuw reisdocument of rijbewijs aanvragen. Heeft u de oude identiteitskaart, het oude paspoort of rijbewijs niet meer in uw bezit vanwege diefstal of beroving in Nederland en heeft u daarvan aangifte gedaan bij de politie, dan moet het proces-verbaal, opgemaakt door de politie, worden getoond.
Wacht niet te lang met het melden van de vermissing. Met het vermiste document kan fraude gepleegd worden. Door de vermissing te melden, weten instanties dat het document niet gebruikt mag worden.
Als u alleen wilt doorgeven dat u uw document kwijt bent, maak dan een afspraak onder de afspraakoptie van het betreffende document bij Vermissing. U vult dan alleen een Verklaring van vermissing in en toont, als u eerder bij de politie aangifte heeft gedaan van diefstal of beroving, het proces verbaal.

Paspoort / identiteitskaart / rijbewijs in het buitenland kwijt geraakt
In de stadswinkel vult u een Verklaring van vermissing in. Heeft u aangifte van diefstal of beroving gedaan in het buitenland, neemt u dan het buitenlandse proces verbaal mee naar de nieuwe aanvraag. Aangifte bij de Nederlandse Politie is in dit geval niet mogelijk.

Eerdere afgifte door andere gemeente
Is het vermiste document niet door de gemeente Rotterdam afgegeven, maar door een andere gemeente, dan kan het zijn dat u het nieuwe document niet binnen 5 werkdagen kunt afhalen.

Teruggevonden paspoort / identiteitskaart / rijbewijs
Heeft u een reisdocument of rijbewijs als vermist opgegeven, dan moet u het document bij de stadswinkel inleveren als u het terugvindt. Het vermiste document kan niet meer gebruikt worden.
Als u uw reisdocument of rijbewijs terugvindt, terwijl u al een nieuwe aanvraag heeft ingediend, dan kunt u de aanvraag niet annuleren. Geeft u bij het afhalen van het nieuwe document wel het teruggevonden document af aan de balie zodat hiervan een aantekening gemaakt kan worden.

Ik sta niet (meer) ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie (BRP). Hoe en waar kan ik een reisdocument aanvragen?

Woont u langer dan vier maanden in Nederland, dan moet u zich eerst inschrijven (eerste vestiging of hervestiging) in de gemeente waar u woont. U wordt ingeschreven op het woonadres waar u gedurende een half jaar de meeste keren overnacht. Bent u (weer) ingeschreven in de BRP, dan kunt u een reisdocument aanvragen.

Verblijft u langer dan vier maanden in Nederland, maar bent u dak/thuisloos, dan moet u zich eerst met een briefadres inschrijven in de gemeente waar degene die voor uw post zorgt, staat ingeschreven. Bent u 23 jaar of ouder en verblijft u in Rotterdam, dan meldt u zich eerst bij Centraal Onthaal, Binnenrotte 158, Rotterdam. Geopend van 08.30 tot 12.00 uur.

Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is de geldigheid van uw reisdocument verlopen, dan kunt u bij de gemeente Den Haag, Dienst Burgerzaken, bureau Bijzondere reisdocumenten een nieuw reisdocument aanvragen.

Hoe en waar kan ik een nooddocument aanvragen?

Een nooddocument wordt niet door Publiekszaken Rotterdam verstrekt, maar door de Koninklijke Marechaussee. U krijgt alleen een nooddocument als u niet in staat bent om tijdig een paspoort of een identiteitskaart te verkrijgen.

Kan ik mijn reisdocument zonder betaalstrookje(afhaalbewijs) afhalen?
Ja, dat is mogelijk omdat het wettelijk niet geregeld is.
Kan ik mijn kind in mijn eigen paspoort en het paspoort van mijn partner laten bijschrijven?

Het bijschrijven van kinderen is met ingang van 26 juni 2012 afgeschaft. Vanaf die datum zijn de bijschrijvingen niet meer geldig. Kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken.

Wat is een zakenpaspoort?

Een zakenpaspoort is een paspoort met meer pagina's, namelijk 66 in plaats van 34. Deze extra pagina's kunt u gebruiken voor visa en in- en uitreisstempels. Een zakenpaspoort  is 5 jaar geldig. Een zakenpaspoort kunt u aanvragen via Mijn Loket

Is het mogelijk op een eerder moment mijn paspoort te vernieuwen?
Om te voorkomen dat u geen geldig reisdocument heeft, moet u uiterlijk 5 werkdagen voordat de geldigheidsduur van uw paspoort verloopt, een nieuw paspoort aanvragen. Is uw paspoort nog geruime tijd geldig dan is het mogelijk het paspoort al eerder te vernieuwen, mits u daar een plausibele reden voor heeft. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd vertrekt naar het buitenland. Eerder vernieuwen is in ieder geval noodzakelijk als het paspoort beschadigd is.
Wat moet ik doen als ik in het buitenland verblijf en mijn paspoort kwijt ben?
U moet dan naar de Nederlandse ambassade gaan in het land waar u bent. Zij kunnen u verder helpen.
Wat moet ik doen als mijn paspoort beschadigd is?

Het veelvuldig of langdurig doorbuigen van een paspoort kan beschadiging tot gevolg hebben. Houdt hier rekening mee bij het bewaren van het paspoort, door het bijvoorbeeld niet in de achterzak van een broek of op een andere wijze gebogen te dragen of op te bergen.

Als uw paspoort beschadigd is, moet u op afspraak een nieuw paspoort aanvragen aan de balie van de stadswinkels. 

Aan welke eisen moet mijn pasfoto voldoen?
Een goedgelijkende kleurenpasfoto. Een foto recht van voren met een lichtgrijze, lichtblauwe of witte achtergrond.

Informatie over de eisen van een pasfoto.

Ik wil mijn paspoort/ID-kaart voor de derde keer (of vaker) binnen vijf jaar aanvragen

Heeft u in de afgelopen 5 jaar 3 keer zonder een aannemelijke reden een reisdocument als vermist opgegeven, dan komt u in aanmerking om opgenomen te worden in het register Paspoortsignalering. Gedurende minimaal 2 jaar kan in dat geval een paspoort geweigerd worden.

Een aanvraag paspoort zal in dit geval aangehouden worden. Onderzocht wordt wat de reden is van de eerdere vermissingen. Wordt u opgenomen in het register Paspoortsignalering, dan wordt de aanvraag om een paspoort geweigerd. U kunt dan wel een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken