parkeervergunning bewoner

U kunt hier direct digitaal een parkeervergunning aanvragen of uw bestaande parkeervergunning inzien, wijzigen of opzeggen.

Aanvragen

Als u als inwoner van Rotterdam in een betaald parkeergebied woont kunt u in aanmerking komen voor een parkeervergunning, waarmee u tegen een aantrekkelijk tarief parkeert in uw wijk. Onder 'voor wie' leest u of u hiervoor in aanmerking komt.

Kosten
De tarieven van de parkeervergunning voor bewoners vindt u op de pagina parkeertarieven.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • u woont in een betaald parkeergebied;
 • u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres waar u woont;
 • bij uw woning/wooncomplex hoort geen garage of eigen parkeerterrein;
 • het kenteken van de auto of brommobiel staat op uw naam (als het om een bedrijfsauto gaat moet het kenteken op naam van het bedrijf staan, als het om een leaseauto gaat moet de leaseovereenkomst op naam van het bedrijf staan);
 • voor een buitenlands kenteken geldt aanvullend dat bewoners moeten beschikken over een vrijstelling BPM of de BPM moeten hebben betaald.

Het voertuig moet verder voldoen aan de volgende (milieu)voorwaarden

 • de auto die rijdt op benzine of LPG is niet ouder dan 1 juli 1992
 • de auto die rijdt op diesel is niet ouder dan 1 januari 2001
 • de vrachtauto heeft een euroklasse niet lager dan 4.


Voldoet u niet aan het bovenstaande? Misschien komt u in aanmerking voor een tijdelijke parkeervergunning.

Voor een motorfiets heeft u geen parkeervergunning nodig. U mag de motor parkeren op de stoep, mits daar ruimte voor is en wandel- of invalidenwagens er geen hinder van ondervinden.

Als u als expat in Rotterdam bent komen wonen komt u eveneens in aanmerking voor een parkeervergunning.

aanvragen

Digitaal
Via bovenstaande button kunt u de vergunning direct digitaal aanvragen (om Mijn Loket te gebruiken heeft u een DigiD inlogcode nodig). Als u de parkeervergunning digitaal aanvraagt, krijgt u direct een e-mail met uw ontvangstbevestiging. U wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van uw aanvraag. Daarnaast kunt u op Mijn Loket de statussen van al uw lopende aanvragen inzien.

Post
U kunt ook een van deze formulieren downloaden, printen en invullen:


Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Langskomen
U kunt ook een afspraak maken voor het aanvragen, opzeggen of wijzigen van een parkeervergunning. Voor dit product kunt u namelijk in een stadswinkel alleen langskomen op afspraak.

gevraagde gegevens
 • Voor het online aanvragen van uw parkeervergunning heeft u uw digiD nodig.
 • Bij een auto met een niet-Nederlands kenteken moet u een kopie van uw aangifte BPM meesturen of een kopie van uw vrijstelling BPM.

procedures

U kunt de afhandeling van uw aanvraag volgen via Mijn Loket. U krijgt een toewijzing of een afwijzing op uw aanvraag. U ontvangt bij een toewijzing geen vergunningpas (behalve voor sector 1B en 3B), het besluit, de gebruiksvoorschriften en de parkeersectorlijst.

wetten en regels
doorlooptijd
Via Mijn Loket 1 werkdag. Via de post 5 werkdagen vanaf de datum dat uw aanvraag bij de gemeente wordt geregistreerd.
bezwaren en beroepen
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen

Het kan zijn dat u nog niet weet of u een bezwaarschrift wilt indienen, bijvoorbeeld omdat het besluit voor u onduidelijk is of dat u een andere oplossing ziet. In dit geval kunt u, voordat u een bezwaarschrift stuurt, de website van de gemeente Rotterdam raadplegen voor meer informatie.

Daarnaast kunt u de Juridifoon van de gemeente Rotterdam bellen op nummer 010-2675777. U kunt dan met een medewerker bespreken wat u het beste kunt doen en vragen stellen over de bezwaarprocedure. U kunt bellen van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina bezwaar indienen.
voor meer informatie wenden tot
veelgestelde vragen
Ik heb een vraag over de invoering van de pasloze parkeervergunning.

Bekijk of uw vraag voorkomt in het document met veelgestelde vragen of in het nieuwsbericht.

Mijn parkeerproduct is opgezegd, waarom krijg ik toch een afschrijving of acceptgiro?

Het kan zijn dat de incasso of de acceptgiro en de betaling van een parkeerproduct en de beŽindiging ervan elkaar gekruist hebben.

In dat geval vindt er een vermindering op de vordering plaats. Het teveel geÔncasseerde/betaalde bedrag kan worden verrekend met nog eventuele andere openstaande vorderingen bij Belastingen Rotterdam. Hierover krijgt u dan schriftelijk bericht.

Als er geen openstaande vorderingen zijn, wordt het bedrag teruggestort.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over het betalen van uw parkeerproduct.

Mijn aanvraag is afgewezen wegens milieueisen, waarom worden deze eisen gesteld?
Deze aanpassing op het parkeerbeleid in Rotterdam volgt uit het pakket maatregelen dat op 26 november 2013 door B&W is vastgesteld en op 28 november 2013 is gepubliceerd. De concrete invulling is middels het Uitvoeringsbesluit Parkeren van 1 maart 2015 vastgelegd. Met dit maatregelen pakket werkt Rotterdam aan schonere lucht voor de Rotterdammer.

Met ingang van 1 april 2015 krijgen vervuilende auto's geen nieuwe parkeervergunning meer. Dit geldt voor personenauto’s en bestelauto’s op diesel ouder dan 1 januari 2001 (indicatief lager dan Euro IV) en voor benzine ouder dan 1 juli 1992 (indicatief lager dan Euro I).

Verder worden geen vergunningen meer verstrekt aan vrachtwagens op diesel met een Euroklasse lager dan IV. De regeling sluit aan op de Sloopregeling waarmee Rotterdammers een premie kunnen krijgen voor het laten slopen van hun oude auto.
Ik heb een parkeervergunning voor een auto die niet voldoet aan de milieueisen. Wordt mijn parkeervergunning nu ingetrokken?

Nee, uw parkeervergunning wordt niet ingetrokken. Als u de vergunning zelf opzegt of verhuist en een nieuwe vergunning aanvraagt dan zal een nieuwe parkeervergunning voor dit kenteken worden afgewezen. Ook als u van kenteken wijzigt bij uw eigen vergunning of tijdens een overdracht van uw parkeervergunning zal het kenteken worden afgewezen als dit niet voldoet aan de milieueisen.

Hoe kan ik mijn parkeervergunning inzien, wijzigen of beŽindigen?

U kunt uw parkeervergunning altijd digitaal inzien, wijzigen of opzeggen via de pagina parkerenonline. De daadwerkelijke beŽindiging gaat in op de laatste dag van de maand van opzegging.

U kunt uw parkeervergunning ook schriftelijk opzeggen via het formulier Opzeggen parkeervergunning .
Deze kunt u opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

De pas kunt u na beŽindiging weggooien. Als u schriftelijk uw parkeervergunning opzegt, houdt u dan rekening met extra verwerkingstijd.

U kunt uw parkeervergunning ook schriftelijk wijzigen via het formulier Wijziging kenteken of Wijziging betaling.

Hoe pas ik mijn parkeervergunning aan bij een verhuizing?
Gaat u verhuizen en heeft u op het nieuwe adres een parkeervergunning nodig?

Blijft u in dezelfde parkeersector? Als u geen parkeervoorziening heeft op het nieuwe adres dan kunt u de vergunningpas ook op uw nieuwe adres gebruiken. Geef wel de adreswijziging door aan de gemeente Rotterdam.

Gaat uw bedrijf verhuizen naar een andere sector? Dan kunt u een vergunning voor de nieuwe sector aanvragen. Het aanpassen van uw parkeervergunning kunt u direct regelen wanneer u uw verhuizing digitaal aan ons doorgeeft.

U kunt ook het formulier verhuizen gebruiken. Hiermee kunt u ook uw adreswijziging aan de gemeente Rotterdam doorgeven. Let op: het verwerken van een aanvraag van een parkeervergunning bewoners per post duurt ongeveer 10 werkdagen.

Heeft u de parkeervergunning na de verhuizing niet meer nodig, dan kunt u deze digitaal opzeggen via parkeren online of per post via het formulier opzegging parkeervergunning Als u het formulier per post opstuurt, moet u rekening houden met een langere verwerkingstijd.

Hoe kan ik een vergunning voor meerdere auto's krijgen?

U kunt met meerdere voertuigen gebruik maken van de vergunning. U kunt dan steeds met maar ťťn auto tegelijk parkeren. U moet zelf in Mijn Loket dit kenteken actief zetten als u met dit kenteken wilt parkeren. Voor ieder kenteken moet u wel voldoen aan de voorwaarden die u kunt vinden op deze pagina onder de kop 'voor wie'.
Wilt u een kenteken aan uw vergunning toevoegen en/of activeren, dan kunt u dat zelf wijzigen via de pagina parkerenonline of u kunt het formulier wijzigen/toevoegen kenteken gebruiken.

Wat moet ik doen als ik mijn vergunningpas in sector 1B en 3B ben verloren of als deze is gestolen?

U kunt op de pagina parkerenonline zelf een nieuwe vergunningpas aanvragen.

U kunt ook het formulier Aanvraag nieuwe pas parkeervergunning invullen en opsturen. Als u per post een nieuwe vergunningpas aanvraagt, moet u rekening houden met een langere verwerkingstijd.

In uw auto legt u een briefje neer waaruit blijkt dat u uw originele vergunningsbewijs kwijt bent en dat u een nieuwe vergunningpas heeft aangevraagd. Op het briefje schrijft u uw originele pasnummer. U laat dit briefje liggen totdat u uw nieuwe vergunningsbewijs heeft ontvangen. 

U kunt de kosten van een nieuwe vergunningpas vinden op de pagina tarieven parkeren op straat.

Hoe pas ik mijn vergunning aan als ik een andere auto heb?

Als bewoner kunt u dan een kentekenwijziging aanvragen. Heeft u tijdelijk een vervangende auto? Geef dan een tijdelijke kentekenwijziging door.  

Zijn er wachtlijsten en zo ja wat zijn de mogelijkheden?

Het kan voorkomen dat er voor een parkeersector een wachtlijst is. Dit wordt aangegeven bij de behandeling van de aanvraag van uw parkeervergunning.

U heeft de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning  aan te vragen voor een naast gelegen sector zodra u op de wachtlijst bent geplaatst.

U kunt deze tijdelijke vergunning direct digitaal aanvragen via de pagina parkerenonline of via het formulier tijdelijke vergunning bewoner.

Momenteel is er een wachtlijst voor de volgende parkeersectoren: 

 • parkeersector 1b  (deel Stadsdriehoek)
 • parkeersector 13
 • parkeersector 80  (Kleiweg / Bergpolderplein)
 • parkeersector 97

 

Wat betekent ''Bijbehorende parkeervoorziening, oftewel eigen parkeergelegenheid'' bij de aanvraag van een vergunning?

Eigen parkeergelegenheid betekent dat er in of aan uw woning, bij of onder uw woningcomplex of waar uw bedrijf gevestigd is, op eigen terrein parkeerplaatsen gerealiseerd zijn. Deze parkeerplaatsen kunnen overdekt (garage) of onoverdekt (parkeerterrein) zijn.
Het maakt niet uit of de parkeerplaatsen te huur zijn of te koop. Ook als u het bedrag van de parkeerplaats op eigen terrein te hoog vindt of als u meerdere auto's heeft. U krijgt dan een afwijzing op uw aanvraag voor een parkeervergunning.

Wat als ik geen eigen parkeergelegenheid kan krijgen?
Mocht er geen eigen parkeergelegenheid meer beschikbaar zijn en u kunt aantonen dat u op de wachtlijst staat, dan kunt u in aanmerking komen voor een tijdelijke vergunning. Deze vergunning is maximaal een jaar geldig en is op verzoek te verlengen.
De verklaring van de beheerder/eigenaar moet aan u zijn gericht en er moet uit blijken dat u bent opgenomen op een wachtlijst. De verklaring moet geprint zijn op origineel briefpapier en ondertekend door de beheerder/eigenaar.

Let op: U mag een aanbieding voor een parkeerplaats op eigen terrein in het verleden niet hebben geweigerd.

NB. Parkeren met meer dan 1 auto bij eigen parkeergelegenheid
Bij een twee of meerdere auto's geldt dat er een volverklaring van de eigenaar / beheerder van de bij het complex behorende parkeervoorziening moet worden afgegeven, waaruit blijkt dat er voor de 2e auto geen plaats beschikbaar is. Dan kan er een tijdelijke parkeervergunning worden verleend.

Wat is bpm?

BPM is belastingen op personenautos' en motorrijwielen. Als u een personenauto, bestelauto of motor(fiets) voor de eerste keer in het kentekenregister laat registreren, betaalt u belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM).

Vragen hierover? Bel de Belastingtelefoon Auto: 0800 0749.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken