parkeervergunning bewoner

Woont u in een betaald parkeergebied in Rotterdam, dan kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Aanvragen

Online aanvragen
U kunt online de parkeervergunning aanvragen via de knop. Dit is sneller en veiliger dan per post.

Online inzien, wijzigen, opzeggen
Heeft u al een (aanvraag voor een) parkeervergunning, dan kunt u deze online inzien, wijzigen of opzeggen.

Post
U kunt ook een ingevuld formulier opsturen, in dit geval duurt de verwerking langer dan een online aanvraag:

Langskomen
Als u wilt langskomen, moet u een afspraak maken voor het aanvragen, opzeggen of wijzigen van een parkeervergunning bewoner. U kunt ook iemand machtigen om voor u aan de balie een parkeervergunning bewoner aan te vragen.

Algemene informatie
U kunt meerdere kentekens (die aan de voorwaarden voldoen) toevoegen aan uw vergunning. Aan de hand van een scan van uw kenteken wordt bepaald of er een geldige parkeervergunning is, of dat er op een andere manier is betaald voor het parkeren op straat. Hiermee is uw vergunningspas overbodig (behalve in de parkeersectoren 1b en 3b). Lees ook de informatie over parkeersectoren.

Kosten

Parkeervergunning bewoner 2016

Kwartaal

Jaar

Eerste vergunning

€ 16,50

€ 66,00

Elke volgende vergunning

€ 33,00

€ 132,00

Op de pagina betaald parkeren vindt u ook de kosten van vorig jaar. 

meer informatie
voor wie

 • U woont in een betaald parkeergebied
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) op het adres waar u woont
 • Bij uw woning/wooncomplex hoort geen garage of eigen parkeerterrein
 • Het kenteken van de auto staat op uw naam.
  Als het om een bedrijfsauto gaat, moet het kenteken op naam van het bedrijf staan.
  Als het om een leaseauto gaat, moet de leaseovereenkomst op naam van het bedrijf staan.
 • Als uw auto voldoet aan de milieu eisen:

- de auto die rijdt op benzine of LPG is niet ouder dan 1 juli 1992
- de auto die rijdt op diesel is niet ouder dan 1 januari 2001
- de vrachtauto heeft een euroklasse niet lager dan 4

Voor meer informatie en veelgestelde vragen over de milieuzone gaat u naar de website www.gezonderelucht.nl.
De overige voorwaarden voor een aanvraag vindt u in het document Uitvoeringsbesluit parkeren.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Misschien komt u in aanmerking voor een tijdelijke parkeervergunning.

procedures

De parkeervergunning kunt u na toewijzing direct gebruiken. Voor het gebruik van de parkeervergunning bekijkt u het document Gebruiksvoorschriften Parkeervergunning en de pagina parkeersectoren. Meer informatie vindt u op de pagina parkeren.

Bent u het oneens met de toe- of afwijzing van een parkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken.

doorlooptijd
Aanvragen en wijzigingen worden digitaal direct verwerkt, per post duurt het vijf werkdagen.

voor meer informatie wenden tot

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

veelgestelde vragen
De auto staat op naam van een ander, maar ik rij ermee.

Een belangrijke voorwaarde voor de parkeervergunning bewoner is dat het kenteken op naam staat, als het een privé auto betreft. Hier wordt niet van afgeweken.

Ik ga verhuizen, en nu?

Blijft u in dezelfde parkeersector? Als u geen parkeervoorziening heeft op het nieuwe adres, dan kunt u de vergunningspas ook op uw nieuwe adres gebruiken.
Gaat u verhuizen naar een andere sector? Dan kunt u een vergunning voor de nieuwe sector aanvragen.
Geef wel uw verhuizing door aan de gemeente Rotterdam. U kunt gelijktijdig met uw verhuizing een parkeervergunning aanvragen.

Heeft u de parkeervergunning na de verhuizing niet meer nodig, dan kunt u deze opzeggen. Dit kan digitaal of per post met het formulier opzegging parkeervergunning.

Ik sta op een wachtlijst, wat betekent dit?

Het kan voorkomen dat er voor een parkeersector een wachtlijst is. Dit wordt aangegeven bij de behandeling van de aanvraag van uw parkeervergunning.
U heeft de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning  aan te vragen voor een naast gelegen sector zodra u op de wachtlijst bent geplaatst.

Momenteel is er een wachtlijst voor de volgende parkeersectoren: 

 • parkeersector 1b  (deel Stadsdriehoek)
 • parkeersector 13
 • parkeersector 80  (Kleiweg / Bergpolderplein)
 • parkeersector 3
 • parkeersector 56

 

Ik heb een vraag over de invoering van de pasloze parkeervergunning.

Bekijk of uw vraag voorkomt in het document met veelgestelde vragen.

Zijn er wachtlijsten en zo ja wat zijn de mogelijkheden?

Het kan voorkomen dat er voor een parkeersector een wachtlijst is. Dit wordt aangegeven bij de behandeling van de aanvraag van uw parkeervergunning.

U heeft de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning aan te vragen voor een naast gelegen sector zodra u op de wachtlijst bent geplaatst.

U kunt deze tijdelijke vergunning direct digitaal aanvragen via de pagina parkerenonline of via het formulier tijdelijke vergunning bedrijf.  Als u wilt weten in welke parkeersectoren er een wachtlijst is kunt u contact opnemen met 14010.

Ik heb een vraag over het betalen van mijn parkeervergunning.

Kijk of het antwoord op uw vraag voorkomt op de pagina Belasting betalen.

Wat betekent 'bijbehorende parkeervoorziening, oftewel eigen parkeergelegenheid' bij de aanvraag van een vergunning?

Eigen parkeergelegenheid betekent dat er in of aan uw woning, bij of onder uw woningcomplex of waar uw bedrijf gevestigd is, op eigen terrein parkeerplaatsen gerealiseerd zijn. Deze parkeerplaatsen kunnen overdekt (garage) of onoverdekt (parkeerterrein) zijn.
Het maakt niet uit of de parkeerplaatsen te huur zijn of te koop. Ook als u het bedrag van de parkeerplaats op eigen terrein te hoog vindt of als u meerdere auto's heeft. U krijgt dan een afwijzing op uw aanvraag voor een parkeervergunning.

Wat als ik geen eigen parkeergelegenheid kan krijgen?
Mocht er geen eigen parkeergelegenheid meer beschikbaar zijn en u kunt aantonen dat u op de wachtlijst staat, dan kunt u in aanmerking komen voor een tijdelijke vergunning. Deze vergunning is maximaal een jaar geldig en is op verzoek te verlengen.
De verklaring van de beheerder/eigenaar moet aan u zijn gericht en er moet uit blijken dat u bent opgenomen op een wachtlijst. De verklaring moet geprint zijn op origineel briefpapier en ondertekend door de beheerder/eigenaar.

Let op: u mag een aanbieding voor een parkeerplaats op eigen terrein in het verleden niet hebben geweigerd.

Parkeren met meer dan één auto bij eigen parkeergelegenheid
Bij twee of meer auto's moet de eigenaar / beheerder van de bij het complex behorende parkeervoorziening een volverklaring afgeven. Hierin moet staan dat er voor de tweede auto geen plaats is. Dan kan er een tijdelijke parkeervergunning worden verleend.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken