parkeervergunning bedrijven

Is uw bedrijf gevestigd in een betaald parkeergebied in Rotterdam, dan kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Aanvragen

Online aanvragen
U kunt online de parkeervergunning aanvragen via de knop. Dit is sneller en veiliger dan per post.

Online inzien, wijzigen, opzeggen
Heeft u al een (aanvraag voor een) parkeervergunning, dan kunt u deze online inzien, wijzigen of opzeggen.

Post
U kunt ook een ingevuld formulier opsturen, in dit geval duurt de verwerking langer dan een online aanvraag:

Langskomen
Als u wilt langskomen, moet u een afspraak maken voor het aanvragen, opzeggen of wijzigen van een parkeervergunning bedrijven. U kunt ook iemand machtigen om voor u aan de balie een parkeervergunning bedrijven aan te vragen.

Algemene informatie
U kunt met meerdere voertuigen gebruik maken van uw parkeervergunning. Er kan met één auto tegelijk geparkeerd worden. Aan de hand van een scan van uw kenteken wordt bepaald of er een geldige parkeervergunning is, of dat er op een andere manier is betaald voor het parkeren op straat. Hiermee is uw vergunningspas overbodig (behalve in de parkeersectoren 1b en 3b). Een overzicht van de betaald parkeergebieden vindt u op de pagina parkeersectoren

Bent u het oneens met de toe- of afwijzing van een parkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Parkeervergunning bedrijven 2017

           Kwartaal

                     Jaar

Vergunning

€ 99,00

€ 396,00

Op de pagina betaald parkeren vindt u ook de kosten van vorig jaar.

meer informatie
voor wie

 • Uw bedrijf (organisatie/instelling/school) is gevestigd in een betaald parkeergebied
 • De (neven)vestiging van het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd
 • Bij het bedrijf of bedrijvencomplex hoort geen garage of eigen parkeerterrein
 • Uw auto voldoet aan de milieu eisen: 
  - de auto rijdt op benzine of LPG en is niet ouder dan 1 juli 1992
  - de auto rijdt op diesel en is niet ouder dan 1 januari 2001
  - de vrachtauto heeft een euroklasse niet lager dan 4

Bij bedrijven is een maximaal aantal vergunningen per vestiging vastgesteld aan de hand van het type bedrijf en eventueel het aantal werknemers. Voor deze gegevens wordt het handelsregister geraadpleegd.
Bent u nieuw ingeschreven in het handelsregister of heeft u een adreswijziging gedaan? Het duurt drie weken voordat de gemeente deze gegevens in Mijn Loket heeft verwerkt. Als u hier niet op wilt wachten, wordt u verzocht uw aanvraag per post te doen.

Een school of onderwijsinstelling kan per vestiging voor maximaal een op de twee docenten via het schoolbestuur een parkeervergunning krijgen. Meer informatie vindt u op de pagina betaald parkeren.

Vrijwilligers
Heeft u vrijwilligers in dienst dan kunnen deze ook voor een parkeervergunning in aanmerking komen. U wordt verzocht om de vergunning per post/mail aanvragen via het mailadres straatparkeren@rotterdam.nl onder vermelding van de functies van de vrijwilligers.

Stichtingen
Stichtingen kunnen hun werknemers niet opgeven bij de kamer van koophandel. U wordt daarom verzocht om de parkeervergunning per post/mail aan te vragen onder vermelding van het aantal medewerkers en hun functie.

Voor meer informatie en veelgestelde vragen over de milieuzone gaat u naar de pagina gezondere lucht. Alle voorwaarden voor een aanvraag vindt u in het document uitvoeringsbesluit parkeren.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Misschien komt u in aanmerking voor een tijdelijke parkeervergunning.

procedures

De parkeervergunning kunt u na toewijzing direct gebruiken. Voor het gebruik van de parkeervergunning bekijkt u het document Gebruiksvoorschriften Parkeervergunning. Meer informatie vindt u op de pagina parkeren.

Bent u het oneens met de toe- of afwijzing van een parkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken.

doorlooptijd
Aanvragen en wijzigingen worden online direct verwerkt, per post duurt het vijf werkdagen.

voor meer informatie wenden tot
Heeft u nog vragen, neem dan contact op.
veelgestelde vragen
Ik wissel wel eens van auto. Hoe wijzig ik mijn kenteken als ik wil parkeren?

U kunt het kenteken online wijzigen in Mijn Loket. Via “Producten inzien/wijzigen” krijgt u een overzicht van uw parkeervergunning(en). Daarna klikt u bij de betreffende vergunning op “details/wijzigen” en vervolgens op de knop Kenteken(s) Beheer. In dit scherm kunt u kentekens wijzigen/activeren.

Al opgevoerde kentekens kunt u snel activeren op uw telefoon of tablet via de kentekenapp met eHerkenning. Dit is geen app uit een appstore, maar een link naar een mobiele website met alleen de mogelijkheid om kentekens van al uw parkeervergunningen te activeren. Het is mogelijk om op actieve kentekens, vestigingsnummer of sector te zoeken.

Buitenlandse kentekens kunt u alleen schriftelijk  wijzigen. Stuurt u hiervoor een formulier kentekenwijziging samen met een scan van de autogegevens naar Postbus 70013, 3000 KR Rotterdam of een mail naar kcc3@rotterdam.nl.

Zijn er wachtlijsten en zo ja wat zijn de mogelijkheden?

Het kan voorkomen dat er voor een parkeersector een wachtlijst is. Dit wordt aangegeven bij de behandeling van de aanvraag van uw parkeervergunning.

U heeft de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning aan te vragen voor een naast gelegen sector zodra u op de wachtlijst bent geplaatst.

U kunt deze tijdelijke vergunning direct digitaal aanvragen via de pagina parkerenonline of via het formulier tijdelijke vergunning bedrijf.  Als u wilt weten in welke parkeersectoren er een wachtlijst is kunt u contact opnemen met 14010.

Kan ik een tijdelijke parkeervergunning voor de uitvoering van werkzaamheden door mijn bedrijf krijgen?

U komt alleen in aanmerking voor een tijdelijke vergunning als u voldoet aan de voorwaarden. Deze kunt u vinden onder het kopje 'voor wie' op de pagina tijdelijke parkeervergunning bedrijf.

U kunt altijd gebruik maken van parkeerkaarten. U kunt deze bestellen via de pagina parkerenonline of per post bestellen via:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Wanneer u een motorvoertuig moet parkeren op een plaats waar dat niet is toegestaan, kunt u misschien in aanmerking komen voor een ontheffing parkeerverbod.

Wat is eHerkenning en hoe vraag ik het aan?

Een eHerkenningsmiddel is een inlogmiddel waarmee u veilig kunt inloggen op webdiensten of het digitale loket van aangesloten organisaties.

Het daadwerkelijke aanvragen van uw eHerkenningsmiddel doet u bij een erkende leverancier en niet op deze website. Wij raden u aan om het stappenplan te doorlopen.

Welk eHerkenningsniveau is van toepassing?
EHerkenningsniveau 1 is voldoende om kentekens te kunnen wijzigen en activeren. Maar het is met dit niveau niet mogelijk om een medewerker te machtigen voor de parkeerproducten van alleen een specifieke vestiging. Als u dit wilt, is eHerkenningsniveau 2 noodzakelijk.

Hoe pas ik mijn parkeervergunning aan als mijn bedrijf gaat verhuizen?

Gaat uw bedrijf verhuizen, maar blijft u in dezelfde parkeersector? Als u geen eigen parkeervoorziening heeft op het nieuwe adres dan kunt u de parkeervergunning ook op uw nieuwe adres gebruiken.
Geef wel de adreswijziging door aan de kamer van koophandel. Deze gegevens worden na 3 weken door de gemeente Rotterdam overgenomen.

Gaat uw bedrijf verhuizen naar een andere parkeersector? Dan moet u zelf een parkeervergunning aanvragen. Het duurt ongeveer 3 weken voordat de gemeente de nieuwe adresgegevens doorkrijgt van het handelsregister.
Pas na die drie weken kunt u online via de pagina Parkeren Online een parkeervergunning aanvragen. Als u hier niet op wilt wachten, wordt u verzocht uw aanvraag per post te doen via het formulier Aanvragen parkeervergunning.

Heeft u de parkeervergunning na de verhuizing niet meer nodig, dan kunt u deze online opzeggen via de pagina Parkeren Online of via het formulier 'opzegging parkeervergunning'.
Als u het formulier per post opstuurt, moet u rekening houden met een langere verwerkingstijd.

Parkeervergunning belanghebbenden, wat is het en waar geldt het?

Rotterdam kent twee soorten parkeervergunningen:

 • de parkeervergunning
 • de belanghebbendenvergunning

Met een parkeervergunning kunt u in een parkeersector onbeperkt - 24 uur per dag en 7 dagen per week - parkeren op plaatsen met een parkeerautomaat.

Een belanghebbendenvergunning is een vergunning in een parkeersector waar alleen vergunninghouders mogen staan. Bezoekers kunnen in deze sector niet parkeren. Er staan ook geen parkeerautomaten. Belanghebbendenvergunningen komen alleen voor in het gebied rondom de Lijnbaan en de Binnenrotte.

Meer informatie vindt u in de informatiebladen parkeersector 1-bel en parkeersector 3-bel.
Hier vindt u de straten waar dit geldt.

Ik heb een vraag over het betalen van mijn parkeervergunning.

Kijk of het antwoord op uw vraag voorkomt op de pagina veelgestelde vragen betaling parkeerproducten.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken