parkeercontrole

Om Rotterdam leefbaar en bereikbaar te houden, zijn er regels voor het parkeren met de auto.


Het krijgen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting of het wegslepen van de auto is vervelend. Parkeercontrole is niet leuk, maar wel nodig. Zonder betaald parkeren en de parkeercontrole door stadswachten zou in Rotterdam nauwelijks parkeerplek zijn.

Door betaald parkeren zorgt de gemeente Rotterdam ervoor dat de parkeerruimte, die in een buurt beschikbaar is, optimaal wordt verdeeld onder bewoners, bedrijven en bezoekers. De buurt wordt daarmee voor iedereen beter bereikbaar en prettiger om in te wonen of werken.

Kosten

  • Naheffingsaanslag parkeerbelasting: € 60,00 en daarnaast een parkeertarief van € 1,67 (prijspeil 2016) 
  • Parkeerovertreding: afhankelijk van de aard van € 35,00 tot € 370,00.
  • Wegslepen auto: basistarief voorrijkosten € 129,00, wegsleepkosten € 82,00, in bewaring houden van auto € 44,00 voor (een deel van) eerste etmaal en € 24,00 voor (een deel van) elk volgend etmaal.

De opbrengsten van betaald parkeren worden geïnvesteerd in parkeervoorzieningen zoals parkeergarages en parkeerautomaten.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
procedures

De naleving van deze regels wordt gecontroleerd door stadswachten. Als u zich niet aan de regels houdt, is het mogelijk dat u een naheffingsaanslag parkeerbelasting krijgt of dat uw auto wordt weggesleept.

Voor een naheffingsaanslag krijgt u thuis een acceptgiro van Belastingen Rotterdam. Hiermee kunt u de naheffingsaanslag voldoen. De naheffingsaanslag kunt u ook contant betalen bij de publieksbalie van Belastingen.

Als u een parkeerboete voor een parkeerovertreding heeft gekregen, ontvangt u een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau.

bezwaren en beroepen
Bezwaar
> Wanneer u een naheffingsaanslag parkeerbelasting op uw auto aantreft, kunt u uiterlijk zes weken na dagtekening (de datum van de naheffingsaanslag die u op de auto heeft aangetroffen) een bezwaar indienen bij Belastingen Rotterdam. Meer informatie over de wijze waarop vindt u terug op de acceptgiro;

Er wordt GEEN uitstel van betaling verleend. U moet de naheffingsaanslag vóór de vervaldatum volledig hebben betaald. Als de aanslag wordt vernietigd, krijgt u het geld weer terug.

> Bij een parkeerovertreding wacht u de acceptgiro af. U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de acceptgiro een bezwaar indienen bij de officier van justitie van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Hoe dit precies in zijn werk gaat, staat op de acceptgiro vermeld.
Beroep
Indien u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar kunt u in beroep gaan. Meer informatie over in beroep gaan tegen een uitspraak op een bezwaarschrift van een naheffingsaanslag van Gemeentebelastingen Rotterdam.

Wilt u in beroep gaan tegen een uitspraak op een bezwaarschrift van een boete bij parkeerovertredingen dan kunt u kijken op rechtspraak.nl

voor meer informatie wenden tot
Meer informatie over de boete bij parkeerovertredingen vindt u op de website van het Centraal Justitieel Incassobureau
veelgestelde vragen
Hoe moet ik mijn naheffingsaanslag parkeerbelasting betalen?

Meer informatie hierover vindt u op de pagina naheffingsaanslag parkeerbelasting

Ik heb te weinig parkeergeld betaald. Wat nu?

Als u niet of te weinig hebt betaald bij de parkeerautomaat, ontstaat een belastingschuld. Op dat moment wordt de naheffingsaanslag parkeerbelasting uitgeschreven. U betaalt € 60,00 voor de naheffingsaanslag en daarnaast een parkeertarief van € 1,67 (prijspeil 2016). Er is tenslotte gebruik gemaakt van het openbare gebied. U kunt de aanslag contant betalen bij de kas van Belastingen Rotterdam .

Hoe betaal ik een parkeerovertreding?

U begaat een parkeerovertreding zodra u parkeert op plekken waar dit niet is toegestaan, bijvoorbeeld bij een stopverbod, op het trottoir of op een parkeerplaats voor gehandicapten.

De hoogte van de boete hangt af van de aard van de parkeerovertreding en loopt uiteen van €35,00 tot €370,00.

U krijgt voor de betaling van uw boete een acceptgiro toegestuurd van het Centraal Justitieel Incassobureau. Hierop staan alle gegevens vermeld die ervoor zorgen dat uw betaling op het juiste rekeningnummer binnenkomt.

Mijn auto is weggesleept. Wat kost mij dat?

Auto's die geparkeerd staan op plaatsen waar dat niet mag, lopen het risico te worden weggesleept. Denk hierbij aan auto's die dubbel geparkeerd staan, op een parkeerplaats voor gehandicapten, voor een uitrit of in een voetgangersgebied.

De kosten voor het wegslepen van de auto bedragen € 129,- basistarief/voorrijdkosten en € 82,- wegsleepkosten. De kosten voor het in bewaring houden van de auto, op een terrein van de politie aan de Veilingweg 65, zijn € 44,- voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan en € 24,- voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan. U betaalt deze kosten bij het ophalen van de auto.

Als uw auto is weggesleept wegens openstaande boetes, dan kunt u de auto ophalen nadat u eerst de boetes heeft betaald aan Belastingen Rotterdam.

Gebruikt men in Rotterdam de wielklem en wat kost het verwijderen ervan?

Deze maatregel wordt weinig toegepast. Een wielklem wordt in Rotterdam bij het parkeren op straat alleen aangebracht voor het vereffenen van belastingschulden. De kosten voor het verwijderen van een wielklem bedragen € 100,-. U kunt het bedrag van € 100,- contant betalen bij de kas van Belastingen Rotterdam.

Verder wordt de wielklem gebruikt in de parkeergarages van de gemeente voor auto's die daar niet horen. Het gaat hier om parkeergarages die exclusief bestemd zijn voor abonnementhouders. In dit geval betaalt u het bedrag van € 100,- niet aan Belastingen. Bel het nummer dat u aantreft op de sticker bij uw voertuig voor verdere informatie over het verwijderen van uw wielklem.

Ik heb een klacht over de stadswachten. Waar kan ik hiermee terecht?

U kunt uw klacht online indienen of per post.

Er kan alleen een klacht ingediend worden als het om bejegening door de stadswacht gaat en niet omdat men een boete heeft gekregen.

U ontvangt binnen vijf werkdagen nadat de gemeente de klacht heeft ontvangen een ontvangstbevestiging. Binnen vier weken ontvangt u een antwoord op de klacht.

Online
U kunt uw klacht online indienen via dit  formulier. Hiermee kunt u, naast klachten, ook meldingen, suggesties of complimenten doorgeven.

Post
U kunt uw brief sturen naar:
Stadsbeheer
T.a.v. Klachten
Postbus 10902
3004 BC Rotterdam

Let op! Wanneer u een bon op uw auto aantreft kunt u uiterlijk zes weken na dagtekening (datum op bon) bezwaar maken bij Belastingen Rotterdam. Hoe dit precies in zijn werk gaat, staat op de acceptgiro vermeld. Meer informatie vindt u op de pagina naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken