ontheffing milieuzone binnenstad

Om de luchtkwaliteit in het centrum te verbeteren heeft de gemeente Rotterdam een milieuzone voor vrachtauto’s ingesteld.

milieuzone

In het centrum van Rotterdam zijn de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in de lucht hoog. Deze stoffen zijn slecht voor de gezondheid van de mensen die in de stad wonen en werken.

Een belangrijke oorzaak van de luchtverontreiniging is de uitstoot door het vrachtverkeer. Daarom mogen alleen vrachtauto’s die aan bepaalde milieueisen voldoen de binnenstad nog in.

Voldoet uw vrachtauto niet aan de eisen, dan kunt u een beperkt aantal keren een ontheffing aanvragen. Het aanvragen van een ontheffing kan alleen online. Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Tarieven ontheffingen milieuzone:
   

 •  Dagontheffing € 35,10.
 •  Langdurige ontheffing € 35,10. Voor deze ontheffing gelden specifieke eisen.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Voertuigen die aan de gestelde milieueisen voldoen hebben geen ontheffing nodig. Vrachtauto’s die niet voldoen aan -de landelijk afgesproken- toegangseisen voor de milieuzone moeten een ontheffing aanvragen om de milieuzone te betreden.

aanvragen

Digitaal
Een ontheffing milieuzone kan alleen online aangevraagd worden. Via de button aanvragen. U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD inlogcode nodig. Voor het inloggen met eHerkenning, is het KvK-vestigingsnummer vereist.  U kunt deze code aanvragen via de website van eHerkenning of DigiD.

Dagontheffing
Een dagontheffing krijgt u direct via email toegestuurd.

Langdurige ontheffing
Een langdurige ontheffing ontvangt u via email zodra deze is behandeld door de gemeente.

gevraagde gegevens

Dagontheffing

 • kenteken van de vrachtauto waarvoor u ontheffing aanvraagt
 • gegevens die nodig zijn voor de facturering


Langdurige ontheffing

 • kenteken van de vrachtauto waarvoor u ontheffing aanvraagt
 • gegevens die nodig zijn voor de facturering
 • documenten die onderbouwen waarom u een ontheffing nodig heeft, zoals:
  - informatie over uw financiële positie: Als u in de vragenlijst heeft aangegeven niet over voldoende financiële middelen te beschikken om een nieuw voertuig aan te schaffen of op een andere manier aan de toelatingseisen van de milieuzone te kunnen voldoen, moet u dit aantonen met behulp van een accountantsverklaring of de jaarcijfers over de afgelopen twee boekjaren (balans en winst- & verliesrekening)
  - indien van toepassing kunt u een kopie van uw aankoopbewijs van een nieuwe vrachtauto,  inclusief de verwachte leveringsdatum, bijvoegen.

procedures

Dagontheffing
Een dagontheffing kunt u voor dezelfde dag aanvragen (let op: u kunt maximaal 12 keer per jaar per kenteken een dagontheffing aanvragen).

Langdurige ontheffing
De afhandeling van een langdurige ontheffing duurt maximaal 3 weken. Vanaf het moment van aanvragen tot het besluit ontvangt u een tijdelijke ontheffing.

wetten en regels

Landelijke afspraken
De landelijke afspraken voor de milieuzone op basis van de Europese milieunorm voor vrachtautomotoren zijn:

 • Euro 0, 1, 2 en 3 zijn niet toegestaan
 • Euro 4 en 5 toegestaan

Op de RDW.nl kan aan de hand van het kenteken de Euroklasse worden opgevraagd en of er een gecertificeerd roetfilter geïnstalleerd is. Daarnaast zijn diverse voertuigen aangemerkt als bijzonder voertuig; deze komen in aanmerking voor een automatische ontheffing door AgentschapNL. Kenteken controleren op automatische ontheffing 

Geldigheidsduur milieuontheffingen Rotterdam
Dagontheffing: geldig voor één dag tussen 0:00u en 24:00u.
Langdurige ontheffing: geldig gedurende een vastgestelde periode van maximaal 1 jaar

Meer informatie over besluiten en beleidsregels

bezwaren en beroepen
U kunt als aanvrager bezwaar maken tegen het besluit over de ontheffing milieuzone. Het bezwaarschrift moet uiterlijk zes weken na dagtekening van het besluit worden ingediend.
voor meer informatie wenden tot
Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Zo niet, neem contact op met de gemeente Rotterdam. Kijk ook eens op de pagina verkeersveiligheid en bereikbaarheid.
veelgestelde vragen
voor welke gebieden geldt een milieuzone?

Rotterdam kent op dit moment een milieuzone voor vrachtauto’s in het centrum, officieel is de naam ‘Milieuzone Kernwinkelgebied Rotterdam’.

De Rotterdamse milieuzone voor vrachtauto’s omvat in grote lijnen het Rotterdam Central District, de Stadsdriehoek, het Oude Westen en de wijk Cool.
Plattegrond van de milieuzone als PDF-bestand.

Ook in Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven zijn milieuzones ingesteld. Voor landelijke informatie over milieuzones zie www.milieuzones.nl.

krijgen overtreders een boete?

Overtreders krijgen een boete. Rijdt u de milieuzone binnen met een vrachtauto die niet aan de toegangseisen voldoet, dan negeert u een wettelijk verbodsbord. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) int deze boetes.

De hoogte van de boete bedraagt € 220,- en wordt verhoogd met administratiekosten.

wat is de hardheidsclausule voor de milieuzone?

De gemeente Rotterdam kan ontheffing verlenen voor de regels van de milieuzone. Op grond van de ‘Beleidsregels ontheffingen milieuzone’ kan de gemeente twee typen ontheffingen verlenen:

 1. Incidentele dagontheffing (kan 12 keer per jaar per voertuig zonder opgaaf van reden worden aangevraagd via het online aanvraagformulier).
 2. Langdurige ontheffing op basis van de hardheidsclausule.

Doel van de hardheidsclausule
De hardheidsclausule biedt de gemeente de mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de regels van de milieuzone. Eigenaren van vrachtwagens die kunnen aantonen dat zij om een bijzondere reden niet aan de regels van de milieuzone kunnen voldoen, maar deze toch vaker dan 12 maal per jaar moeten betreden, kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule. Met een beroep op deze clausule kan een aanvrager de gemeente Rotterdam om een langdurige ontheffing vragen.

Beroep doen op de hardheidsclausule (langdurige ontheffing aanvragen)
Een langdurige ontheffing wordt verleend voor een periode van maximaal 1 jaar. Om voor eventuele verlenging in aanmerking te komen, moet u opnieuw aantonen dat niet voldaan kan worden aan de eisen. Bij de beoordeling gaat het vooral om de financiële positie van de aanvrager.

U kunt beroep doen op de hardheidsclausule door online een langdurige ontheffing aan te vragen.

kan ik zonder DigiD/eHerkenning een ontheffing milieuzone aanvragen?

Nee, een ontheffing voor de milieuzone in de gemeente Rotterdam kan alleen online aangevraagd worden. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig. Klik op de link in het groene blok rechts op de pagina om een ontheffing aan te vragen.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken