omwisseling rijbewijs

In bepaalde gevallen kunt u het rijbewijs dat u buiten Nederland heeft behaald omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

afspraak maken

U kunt op de volgende manieren een omwisseling rijbewijs aanvragen doen in één van de stadswinkels:

 • een afspraak maken via bovenstaande groene knop
 • langskomen zonder afspraak op bepaalde tijden
  Let op: bezoekers met afspraak hebben voorrang. Hierdoor kunnen wachttijden voor mensen zonder afspraak langer zijn dan voor diegenen die wel een afspraak hebben. Meer informatie vindt u op de pagina stadswinkels. Vanaf 28 september 2015 kunt u geen rijbewijs en reisdocumenten meer aanvragen in stadswinkel Charlois.

Voor het ophalen van het nieuwe rijbewijs hoeft u géén afspraak te maken, u vindt op de pagina's van de stadswinkels de openingstijden. U moet uw rijbewijs zelf komen afhalen, dit kan niet met een machtiging. Hierbij moet u uw afhaalbewijs tonen. U heeft na het aanvragen van uw rijbewijs maximaal 3 maanden de tijd om het op te halen.

Let op: u kunt uw rijbewijs niet via een spoedaanvraag laten omwisselen.

Kosten 2015

 

Omwisseling rijbewijs

€ 38,80

Eigen verklaring

€ 27,80

Wij verzoeken u met pin te betalen.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Voorwaarden waaraan u moet voldoen:

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam.
 • Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet u met een geldige verblijfstitel in Nederland verblijven.
 • Het rijbewijs moet nog geldig zijn.
 • Het rijbewijs is afgegeven in een periode van één jaar waarin u tenminste 185 dagen in het land van afgifte van dat rijbewijs hebt gewoond.


Rijbewijzen afgegeven in de volgende landen kunnen worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs:

 • Alle landen die lid zijn van de EU, lid van de EER en Zwitserland
 • Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba
 • De landen genoemd in de Regeling omwisseling niet-Nederlandse rijbewijzen: Andorra, Israël, Japan, Jersey, Eiland Man, Monaco, Quebec, Singapore, Taiwan en Zuid Korea (soms voor een beperkt aantal categorieën)

Ook in de volgende gevallen kan een buitenlands rijbewijs omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs:
 • Geprivilegieerden en hun gezinsleden
 • Nato militairen en hun gezinsleden
 • Rijbewijshouders en hun gezinsleden die vallen onder de 30% regeling
 • Door terugwisseling
Is het buitenlandse rijbewijs verkregen op grond van een Nederlands rijbewijs waarvan de datum einde geldigheidsduur ligt na 30 juni 1985, dan kan een aanvraag omwisseling worden gedaan. Omwisseling is alleen mogelijk voor de categorieën die voorkwamen op het Nederlandse rijbewijs.

Internationale rijbewijzen zijn slechts gelegaliseerde vertalingen van een nationaal rijbewijs. Deze kunt u daarom niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U kunt niet terecht bij de stadswinkels voor een internationaal rijbewijs.

gevraagde gegevens
 • Het originele geldige buitenlandse rijbewijs.
 • Eén goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. We adviseren u om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf, dit kan niet in de Stadswinkel.
 • Een geregistreerde verklaring van geschiktheid als het rijbewijs buiten de EU, EER of Zwitserland is afgegeven.
 • Een verklaring van geschiktheid moet bij de omwisseling van een EU, EER of Zwitsers rijbewijs aangevraagd worden in de volgende gevallen:
 • - Als het rijbewijs een kortere dan normale geldigheidsduur heeft
  - Als op het rijbewijs beperkende aantekeningen staan die niet voorkomen in de lijst met codes die binnen de EU zijn vastgesteld
  - Als de aanvrager de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt en de geldigheidsduur van het rijbewijs verstrijkt op of na de dag waarop de aanvrager de leeftijd van 75 jaar bereikt
  - Als de aanvrager de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt
  - Als het EU, EER of Zwitserse rijbewijs geldig is voor de categorie C, C1, D, D1, CE, C1E, DE en/of D1E
 • Het buitenlandse rijbewijs moet afgegeven zijn in een periode van één jaar waarin betrokkene tenminste 185 dagen in het land van afgifte van dat rijbewijs woonachtig is geweest.
 • Is het EU, EER of Zwitserse rijbewijs vermist of verlopen, dan moet een verklaring van de afgevende autoriteit worden overgelegd.
 • Is het geldige rijbewijs afgegeven in Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten of Saba vermist, dan moet een verklaring van de afgevende autoriteit worden overgelegd.
 • Rijbewijzen uit andere landen moeten voor de omwisseling in alle gevallen nog geldig zijn en mogen niet vermist zijn.


Met het aanvraagformulier Eigen verklaring kunt u een verklaring van geschiktheid krijgen.

procedures
 • De gemeente Rotterdam zendt de aanvraag door naar de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) in Veendam. De RDW is de afgevende instantie voor het rijbewijs en stuurt een brief naar de aanvrager als het rijbewijs afgehaald kan worden bij de stadswinkel.
 • Als het omwisselen van het buitenlandse rijbewijs wordt geweigerd, dan zendt de RDW de beschikking aan de aanvrager.
 • Als het rijbewijs niet kan worden omgewisseld, dan moet een regulier theorie- en praktijkexamen worden afgelegd bij het CBR.
wetten en regels
doorlooptijd
U krijgt bericht van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) als uw Nederlandse rijbewijs afgehaald kan worden in de stadswinkel.

bezwaren en beroepen
Op grond van de Algemene wet Bestuursrecht.

voor meer informatie wenden tot

Meer informatie kunt u vinden op de website van RDW en CBR en de pagina afspraak maken.

Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Zo niet, stuur ons dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Hoe lang mag ik met een buitenlands rijbewijs in Nederland rijden?

Voor alle rijbewijzen afgegeven buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland geldt dat de houder een half jaar in Nederland mag rijden met het buitenlandse rijbewijs. Na een half jaar moet het rijbewijs (indien mogelijk) omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs of  moet de houder in Nederland rijexamen doen.

De hoofdregel voor rijbewijzen uit de EU, EER en Zwitserland luidt dat de houder tot 10 jaar na de afgiftedatum van het rijbewijs in Nederland mag rijden als het rijbewijs afgegeven is voor 19 januari 2013 en tot 15 jaar als het rijbewijs na die datum afgegeven is, tenzij de geldigheidsduur van het rijbewijs eerder verloopt. Bijvoorbeeld: met een Spaans rijbewijs, afgegeven op 1 mei 2009 mag tot 1 mei 2019 in Nederland gereden worden.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken