langdurigheidstoeslag 2014

Langdurigheidstoeslag is extra geld dat u kunt krijgen als u al een aantal jaren moet rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau. En het lukt u niet om uw inkomenssituatie te verbeteren.


Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

U kunt tot en met 31 december 2015 een langdurigheidstoeslag aanvragen als u:

 • In 2013 de toeslag heeft ontvangen, maar nog niet in 2014; 
 • 21 jaar of ouder bent, maar u heeft nog niet de AOW leeftijd bereikt; 
 • vijf jaar of langer inkomsten op bijstandsniveau hebt gehad en 
 • vijf jaar of langer geen vermogen boven het maximale vermogen hebt gehad.

Aanvragen die later binnen komen worden afgewezen.

Voor de langdurigheidstoeslag gelden nog een aantal andere voorwaarden.
Uw klantmanager kan u meer vertellen over de voorwaarden. Heeft u geen klantmanager, dan komt u naar het werkplein bij u in de buurt.

aanvragen

U kunt een aanvraag tot en met 31 december 2015 op verschillende manieren doen.
Aanvragen die later binnen komen worden afgewezen.

Post

U kunt het formulier bijzondere bijstand afdrukken, invullen en opsturen naar:.
Postbus 1024
3000 BA  Rotterdam
U heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt? Dan stuurt u het ingevulde formulier naar de afdeling waar u onder valt. Of u stuurt het formulier naar het bovenstaande adres..

Langskomen
Als u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag wilt u het ingevulde formulier ook inleveren bij de Servicebalie van werkplein Herenwaard (zuid) en werkplein Heiman Dullaertplein (noord).

gevraagde gegevens
U moet gegevens meenemen over uw inkomen en vermogen van de afgelopen vijf jaar. Bij een aanvraag aan de balie neemt u ook een geldig paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning mee.
procedures
Na ontvangst van uw aanvraag hoort u binnen acht weken of u in aanmerking komt. U ontvangt daarvan een besluit.
De hoogte van de langdurigheidstoeslag is afhankelijk van uw situatie:
 • Gehuwden: 486,-
 • Alleenstaande ouders: 436,-
 • Alleenstaande: 341,-
 • Co-ouders: 389,-

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar indienen.

voor meer informatie wenden tot

Als u wilt weten of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt, kunt u gebruik maken van het speciale programma: Bereken Uw Recht Rotterdam.

LET OP: De nieuwe wetswijzigingen zijn nog niet in dit programma doorgevoerd, hierdoor kan bereken uw recht geen goede berekening maken.

Voor dit programma heeft u de volgende gegevens nodig:

 • gegevens over uw gezinssamenstelling
 • inkomsten
 • vermogen
 • woonkosten

Dit programma vraagt niet naar uw persoonlijke gegevens zoals naam en Burgerservicenummer, maar berekent uw draagkracht en geeft een inzicht in uw mogelijkheden om bijzondere bijstand te krijgen.
Als u het programma invult, kunt u na afloop hier een rapport printen zodat u alles nog eens op uw gemak kunt nalezen. Daarna kunt u besluiten of u een aanvraagformulier wilt invullen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijzondere bijstand. 

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/rondkomen.

Heeft u toch nog een vraag dan kunt u kijken tussen de veelgestelde vragen onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag er tussen staat. Zo niet, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken