extra geld voor school of vereniging (stopt per 1 januari 2015)

Als u kinderen van 4 t/m 17 jaar heeft kunt u soms extra geld (kindertoelage) krijgen voor school of een vereniging.

activiteiten op school

Het extra geld kan onder andere zijn voor het schoolfonds, activiteiten op school, sportclub of vereniging.
Of bijvoorbeeld voor een schoolreisje, de huur van een kluisje, zwemlessen, muziekles of de aanschaf van sportkleding.

De regeling stopt per 1 augustus 2015. Dat betekent dat u de toelage alleen nog voor het huidige schooljaar (1 augustus 2014 – 1 augustus 2015) kunt aanvragen.
De aanvraag moet uiterlijk op 31 juli 2015 bij ons binnen zijn.Aanvragen die later binnen komen worden afgewezen.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Hoeveel geld u per jaar krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind op 1 augustus.

Per 1augustus 2014 gelden de volgende bedragen:

  • Voor een kind van 04 t/m 11 jaar krijgt u € 155,00 per kind, per schooljaar.
  • Voor een kind van 12 t/m 17 jaar krijgt u € 217,00 per kind, per schooljaar.

Of u de toelage krijgt hangt af van uw netto inkomen (inclusief vakantietoeslag). Of u de toelage krijgt hangt af van uw netto inkomen (inclusief vakantietoeslag). De gemeente mag alleen de toelage geven aan mensen waarvan het inkomen lager of gelijk is aan 110 procent van de voor hen geldende bijstandsnorm. Er is een informatieblad over de hoogte van uw uitkering. U vindt dit informatieblad op Rotterdam.nl/informatiebladen.

aanvragen
U kunt de toelage aanvragen als uw kind 4 jaar wordt vóór 1 augustus 2015 en u heeft nog geen toelage ontvangen voor het schooljaar 2014-2015.
U kunt na de verjaardag van uw kind de aanvraag indienen. De aanvraag moet uiterlijk op 31 juli 2015 bij ons binnen zijn.  Aanvragen die later binnen komen worden afgewezen.
gevraagde gegevens

Voor de aanvraag heeft u een aantal gegevens nodig:

  • Het ingevulde ‘aanvraagformulier bijzondere bijstand’
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen kopie van uw rijbewijs). Wanneer u al klant bent is een kopie van uw legitimatiebewijs niet meer nodig.
procedures

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u of u in aanmerking komt. Hiervan ontvangt u een besluit. Daarna wordt zo snel mogelijk het bedrag overgemaakt op uw rekening.

De bijzondere bijstand krijgt u als lening of gift. Dit hangt af van wat u aanvraagt. Krijgt u een lening, dan betaalt u de bijzondere bijstand in termijnen terug aan de gemeente.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u bezwaar indienen.

voor meer informatie wenden tot

Als u wilt weten of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt, kunt u gebruik maken van het speciale programma: Bereken Uw Recht Rotterdam.

LET OP: De nieuwe wetswijzigingen zijn nog niet in dit programma doorgevoerd, hierdoor kan bereken uw recht geen goede berekening maken.

Voor dit programma heeft u de volgende gegevens nodig:

  • gegevens over uw gezinssamenstelling
  • inkomsten
  • vermogen
  • woonkosten

Dit programma vraagt niet naar uw persoonlijke gegevens zoals naam en Burgerservicenummer, maar berekent uw draagkracht en geeft een inzicht in uw mogelijkheden om bijzondere bijstand te krijgen.

Als u het programma invult, kunt u na afloop hier een rapport printen zodat u alles nog eens op uw gemak kunt nalezen. Daarna kunt u besluiten of u een aanvraagformulier wilt invullen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/rondkomen.

Heeft u toch nog een vraag dan kunt u contact opnemen met de gemeente Rotterdam.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken