extra geld voor school of vereniging

Als u kinderen van 4 t/m 17 jaar heeft kunt u soms extra geld (kindertoelage) krijgen voor school of een vereniging.

activiteiten op school

activiteiten op school

Het extra geld kan onder andere zijn voor het schoolfonds, activiteiten op school, sportclub of vereniging. 
Of bijvoorbeeld voor een schoolreisje, de huur van een kluisje, zwemlessen, muziekles of de aanschaf van sportkleding.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Hoeveel geld u per jaar krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind op 1 augustus.

Per 1augustus 2014 gelden de volgende bedragen:

 • Voor een kind van 04 t/m 11 jaar krijgt u € 155,00 per kind, per schooljaar.
 • Voor een kind van 12 t/m 17 jaar krijgt u € 217,00 per kind, per schooljaar.

Of u de toelage krijgt hangt af van uw netto inkomen (inclusief vakantietoeslag). Of u de toelage krijgt hangt af van uw netto inkomen (inclusief vakantietoeslag). De gemeente mag alleen de toelage geven aan mensen waarvan het inkomen lager of gelijk is aan 110 procent van de voor hen geldende bijstandsnorm. Er is een informatieblad over de hoogte van uw uitkering. U vindt dit informatieblad op Rotterdam.nl/informatiebladen.

aanvragen

U hoeft niet in alle gevallen een aanvraag te doen.

In de volgende gevallen is een aanvraag niet nodig:

 • Gezinnen met een bijstandsuitkering  met kinderen die minimaal 4 of maximaal 17 jaar oud zijn, ontvangen jaarlijks in augustus de toelage automatisch. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.
 • Iedereen die de toelage automatisch ontvangt krijgt hierover een brief van de gemeente.
 • Heeft u eind augustus nog geen brief of betaling ontvangen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.
Wel een aanvraag nodig in de volgende gevallen:
 • In het jaar wordt uw kind 4 jaar na 1 augustus. U kunt na de verjaardag van uw kind de toelage aanvragen. Het jaar erop ontvangt u de toelage wel automatisch.
 • In het jaar ontvangt u een bijstandsuitkering na juni. U kunt na augustus de toelage aanvragen. Het jaar erop ontvangt u de toelage wel automatisch.
 • Als u geen bijstandsuitkering heeft maar een ander inkomen moet u de toelage ook zelf aanvragen.


U kunt een aanvraag op verschillende manieren doen:

Digitaal en post
U kunt digitaal uw aanvraag indienen via het groene blok aan de rechterkant van deze pagina. Hier kunt u het ‘aanvraagformulier bijzondere bijstand’ printen en nvullen.
Bent u nog niet AOW gerechtigd? U stuurt het ingevulde formulier naar de afdeling waar u onder valt. Of u stuurt het formulier naar Postbus 1024, 3000 BA  Rotterdam. 
Bent u AOW gerechtigd? Stuur uw formulier naar afdeling Individuele Voorzieningen.

Langskomen
Als u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag wilt kunt u het ingevulde formulier ook inleveren bij de Servicebalie van een van de Werkpleinen van de Gemeente Rotterdam.

gevraagde gegevens

Voor de aanvraag heeft u een aantal gegevens nodig:

 • Het ingevulde ‘aanvraagformulier bijzondere bijstand’
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen kopie van uw rijbewijs). Wanneer u al klant bent is een kopie van uw legitimatiebewijs niet meer nodig.
procedures

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u of u in aanmerking komt. Hiervan ontvangt u een besluit. Daarna wordt zo snel mogelijk het bedrag overgemaakt op uw rekening.

De bijzondere bijstand krijgt u als lening of gift. Dit hangt af van wat u aanvraagt. Krijgt u een lening, dan betaalt u de bijzondere bijstand in termijnen terug aan de gemeente.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u bezwaar indienen.

voor meer informatie wenden tot
Als u wilt weten of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt, kunt u gebruik maken van het speciale programma: Bereken Uw Recht Rotterdam.
Voor dit programma heeft u de volgende gegevens nodig:

 • gegevens over uw gezinssamenstelling
 • inkomsten
 • vermogen
 • woonkosten

Dit programma vraagt niet naar uw persoonlijke gegevens zoals naam en Burgerservicenummer, maar berekent uw draagkracht en geeft een inzicht in uw mogelijkheden om bijzondere bijstand te krijgen.

Als u het programma invult, kunt u na afloop hier een rapport printen zodat u alles nog eens op uw gemak kunt nalezen. Daarna kunt u besluiten of u een aanvraagformulier wilt invullen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/rondkomen.

Heeft u toch nog een vraag dan kunt u contact opnemen met de gemeente Rotterdam.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken