contact bouwinspecteurs bij (ver)bouwplannen

In Rotterdam worden taken op het gebied van (ver)bouwplannen uitgevoerd door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Stadsontwikkeling.


Telefoon
De inspecteur is telefonisch te bereiken via het gemeentelijk informatienummer 14 010.

E-mail
U kunt ook een mail sturen naar bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Wilt u weten of een vergunning nodig is voor uw (ver)bouwplannen? Of waar u rekening mee moet houden (bijvoorbeeld de voorschriften van het bestemmingsplan)? Doe dan eerst de zelftoets .
Kijk voor meer informatie op de pagina bouwen.

Kosten
Het contact met de bouwinspecteur is gratis. 

meer informatie
gevraagde gegevens
  • uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres 
  • de reden van het contact
  • het dossiernummer van de omgevingsvergunning (indien van toepassing)
doorlooptijd
De bouwinspecteur zorgt dat binnen 3 werkdagen een overleg plaatsvindt.

voor meer informatie wenden tot

Heeft u vragen, neem dan contact op. 

veelgestelde vragen
Wat moet ik doen bij een lekkage waar de huisbaas niets aan doet?

U kunt contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer 14 010.

E-mail: bouwenwoningtoezicht@rotterdam.nl

Er is een schutting gebouwd zonder vergunning. Wat kan ik hieraan doen?

Het is mogelijk dat een geplaatste schutting vergunningsvrij is. Tot 1 meter hoogte is een afscheiding aan de voorzijde vergunningsvrij, tenzij het een erf- of perceel afscheiding betreft bij een monument of in een beschermd stadsgezicht.

Een schutting aan de achterzijde kan vergunningsvrij zijn tot een max. hoogte van 2.00 m.
Er zijn uitzonderingen. Controleer dit op de pagina bouwen door het uitvoeren van de Rotterdamse zelftoets.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht onder telefoonnummer14010.

E-mail: bouwenwoningtoezicht@rotterdam.nl

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken