bijzondere bijstand

Als u vanwege bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken die u niet van uw inkomen kunt betalen, dan kunt u een vergoeding aanvragen voor die kosten.

Bijzondere bijstand

Een overzicht van de meeste vergoedingen vindt u op de pagina rondkomen.

Hoeveel bijzondere bijstand u ontvangt hangt af van: 

 • de hoogte van uw inkomen; 
 • uw vermogen; 
 • bijzondere uitgaven zoals kosten van de studie of opleiding van uw kinderen, onderhoudsverplichtingen voor uw (ex-)echtgenote en kinderen of AWBZ-bijdragen.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

U hoeft geen uitkering te ontvangen van de gemeente om in aanmerking te kunnen komen voor bijzondere bijstand. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

 • uw inkomen te laag is om de kosten zelf te kunnen betalen; 
 • u geen of maar heel weinig vermogen heeft; 
 • de kosten echt noodzakelijk zijn; 
 • u de kosten op geen enkele andere manier vergoed kan krijgen; 
 • u geen verzekering heeft kunnen afsluiten voor de kosten.

aanvragen

Post
U kunt het formulier bijzondere bijstand uitprinten, invullen en opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
Postbus 1024
3000 BA  Rotterdam.

Als u weet onder welke afdeling u valt stuurt u het formulier naar die afdeling. Het adres vindt u op het formulier.
Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Stuur uw formulier naar afdeling Individuele Voorzieningen.

Langskomen
Als u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag wilt kunt u het ingevulde formulier ook inleveren bij de Servicebalie van een van de werkpleinen van de gemeente Rotterdam.

gevraagde gegevens

Voor de aanvraag heeft u een aantal gegevens nodig:

 • Het ingevulde ‘aanvraagformulier bijzondere bijstand’.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen kopie van uw rijbewijs). Wanneer u al een uitkering ontvangt van Werk en inkomen van de gemeente is een kopie van uw legitimatiebewijs niet meer nodig.
 • Een bonnetje of offerte van het product dat u vergoed wilt hebben.
procedures

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand 

De bijzondere bijstand krijgt u als lening of gift. Dit hang af van wat u aanvraagt. Krijgt u een lening, dan betaalt u de bijzondere bijstand in termijnen terug aan de gemeente Rotterdam. 
Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u bezwaar indienen.

doorlooptijd
Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u te horen of u in aanmerking komt. Hiervan ontvangt u een besluit.
voor meer informatie wenden tot

Als u wilt weten of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt, kunt u gebruik maken van het speciale programma: Bereken Uw Recht Rotterdam.

LET OP: De nieuwe wetswijzigingen zijn nog niet in dit programma doorgevoerd, hierdoor kan bereken uw recht geen goede berekening maken.

Voor dit programma heeft u de volgende gegevens nodig:

 • gegevens over uw gezinssamenstelling
 • inkomsten
 • vermogen
 • woonkosten

Dit programma vraagt niet naar uw persoonlijke gegevens zoals naam en Burgerservicenummer, maar berekent uw draagkracht en geeft een inzicht in uw mogelijkheden om bijzondere bijstand te krijgen.
Als u het programma invult, kunt u na afloop hier een rapport printen zodat u alles nog eens op uw gemak kunt nalezen. Daarna kunt u besluiten of u een aanvraagformulier wilt invullen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Meer informatie vindt u op de pagina Rondkomen.

Heeft u toch nog een vraag dan kunt u kijken tussen de veelgestelde vragen onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag er tussen staat. Zo niet, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Wat is vermogen?

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals:
- spaargeld
- spaarloonregeling
- levensverzekeringen
- aandelen
- (vakantie)huis
- woonboot
- auto
- caravan
- sieraden en antiek.

Normale gebruiksgoederen zoals meubels, een wasmachine, koelkast of televisietoestel tellen niet mee voor de waarde van uw vermogen.

Ook bezittingen die noodzakelijk zijn, zoals een aan uw handicap aangepaste auto, zijn geen vermogen.

Hoeveel vermogen mag ik hebben?

U mag vermogen hebben tot een bepaald bedrag. Dit heet 'vrij te laten vermogen'.

De maximale waarde van dit vermogen is in 2015: 

 • voor gezinnen en alleenstaande ouders € 11.790,- 
 • voor alleenstaanden € 5.895,-

Vermogensgrenzen 2015:
Alleenstaande              €  5.895
Alleenstaande ouder    € 11.790
Gehuwden                   €  5.895

De gemeente berekent uw vermogen op het moment dat u een uitkering aanvraagt. Een gedeelte van uw vermogen wordt vrijgelaten.

Op de eerste plaats houdt de gemeente rekening met de landelijk vastgestelde vrijlatingsbedragen. Als u schulden hebt, trekt de gemeente die van uw vermogen af.
Heeft u voor toekomstige begrafenis- of crematiekosten een bijzondere regeling getroffen? Dan gelden andere (extra) vrijlatingen. Per persoon mag u maximaal € 6.400 apart zetten voor uw uitvaartkosten. De waarde van een eventuele uitvaartpolis telt mee bij de berekening van de maximale vrijlating.
Heeft u een eigen huis of een woonboot. Dan gelden daarnaast andere vrijlatingsbepalingen. Informeer hiernaar bij uw contactpersoon.

Bij aanvang bijstand

 

 

Vermogen

     € 8.090

Saldo bezittingen en schulden

Af. Vrij te laten vermogen

-/- € 11.790

Normbedrag vrij te laten vermogen gezinnen en alleenstaande ouders

Restant vrij te laten vermogen

      € 3.700

 

Uw vermogen is minder dan het vrij te laten vermogen. U kunt gewoon een uitkering krijgen.

Bij aanvang bijstand

 

 

Vermogen

    € 8.045

Saldo bezittingen en schulden

Af. Vrij te laten vermogen

-/- € 5.895

Normbedrag vrij te laten vermogen alleenstaanden

Restant vermogen

    € 2.150

 

Uw vermogen is meer dan het vrij te laten vermogen. U krijgt daarom voorlopig geen uitkering. U krijgt pas een uitkering op het moment dat u dit geld op een verantwoorde wijze hebt opgemaakt. Een verantwoorde wijze wil zeggen dat u per maand ongeveer 1,5 maal de voor u geldende bijstandsnorm mag opmaken.

Kan de gemeente de rekening rechtstreeks aan de leverancier betalen?

U kunt bij de leverancier, bijvoorbeeld een winkel, om een prijsopgave (pro forma nota) vragen.

Als u recht heeft op bijzondere bijstand, dan kan de gemeente de rekening direct aan de leverancier betalen. Hou er rekening mee dat de gemeente  vaste prijzen hanteert. De gemeente betaalt nooit meer dan de vaste prijs.

Voor welke kosten kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Op de website Rotterdam.nl/rondkomen kunt u nagaan welke kosten door de gemeente vergoed worden.

Ik bezit een eigen huis. Kan ik dan toch een bijstandsuitkering aanvragen?

U kunt ook bijstand aanvragen als u in een eigen huis woont, zonder dat u het huis hoeft te verkopen. Ook als u een eigen woonboot bezit, kunt u in aanmerking komen voor bijstand.

Een belangrijke voorwaarde is dat u de woning of de woonboot zelf bewoont en dus niet verhuurd heeft. Bij verhuur van de woning of woonboot kunt u die verkopen waardoor u van de opbrengst een bepaalde periode kan leven.

Wanneer u de woning of woonboot zelf bewoont bekijkt de gemeente of u in aanmerking komt voor een krediethypotheek. De bijstandsuitkering wordt als lening gegeven, in de vorm van een krediethypotheek.

Een krediethypotheek is een hypotheek die de gemeente op uw woning neemt. De gemeente neemt alleen een hypotheek op uw woning als er sprake is van overwaarde. Overwaarde is het verschil tussen uw hypotheekschuld en het bedrag dat uw woning momenteel waard is.

Om te bepalen of er sprake is van overwaarde en of u voor een krediethypotheek in aanmerking komt, wordt uw woning door een beëdigd makelaar getaxeerd. De makelaar wordt door de gemeente in overleg met u aangewezen. De makelaar bepaalt de huidige waarde van uw woning.

Van de getaxeerde waarde wordt vervolgens een aantal bedragen afgetrokken:
- het bedrag van uw hypotheek dat nog niet is afgelost. Het gaat hierbij om uw normale hypotheek, die u bij een bank hebt lopen;
- een vrij te laten bedrag.

Het bedrag dat na deze berekening overblijft beschouwt de gemeente als rest-overwaarde op uw woning. Voor het bedrag van deze rest-overwaarde wordt een krediethypotheek afgesloten en betaalt de gemeente uw uitkering. U krijgt uw uitkering dus in de vorm van een lening. Met andere woorden: u betaalt uw eigen uitkering van de rest-overwaarde van uw woning.

Rekenvoorbeeld

In de woning of woonschip gebonden vermogen

In de woning of woonschip gebonden vermogen

Taxatie woning

+-

€ 150.000

Taxatie woning

+-

€ 150.000

Restant hypotheekschuld

-

€ 130.000

Restant hypotheekschuld

-

€  75.000

Overwaarde

=

€  20.000

Overwaarde

=

€  75.000

Vrijlating woning

-

€  49.400

Vrijlating woning

-

€  49.400

Rest-overwaarde

=

Nihil

Rest-overwaarde

=

€  25.600

Conclusie

Geen krediethypotheek

Conclusie

Krediethypotheek voor € 25.600

Als u een eigen woning hebt en bijstand nodig hebt, neemt u dan contact op met Werk en inkomen van de gemeente Rotterdam. Een medewerker van Werk en inkomen kan u verder informeren.

Ik heb een hoger inkomen dan de bijstand. Hoeveel bijzondere bijstand kan ik krijgen?
Ook als uw inkomen hoger is dan een bijstandsuitkering kunt u soms toch bijzondere bijstand krijgen. Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen. Ook houdt de gemeente rekening met de volgende uitgaven:
 • Onderhoudsverplichtingen ten behoeve van (ex)echtgenote en kinderen.
 • Kosten van studie en opleiding van kinderen.
 • Eigen bijdrage AWBZ in sommige situaties
Rotterdam heeft een speciaal programma laten ontwikkelen waarmee u kunt nagaan of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Dit programma heet: Bereken Uw Recht Rotterdam. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De gemeente zelf beoordeelt of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Bij het programma heeft u gegevens nodig over uw gezinssamenstelling, inkomsten, vermogen, woonkosten. Uw persoonlijke gegevens, zoals naam en Burgerservicenummer hoeft u niet in te vullen. Het programma vraagt daar ook niet naar.

Als u het programma invult kunt u na afloop een rapport printen, zodat u alles nog eens op uw gemak kunt nalezen. Via dit programma kunt u ook een aanvraagformulier bijzondere bijstand uitprinten.
Ik heb bijstand in de vorm van een lening ontvangen. Hoe moet ik dat terugbetalen?

Als u bijstand in de vorm van een geldlening heeft ontvangen, moet u dit bedrag terugbetalen. U mag dat meestal in maandelijkse termijnen doen. Hoeveel u in de maand aflost is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Als u een uitkering van de gemeente heeft houdt de gemeente per maand een bedrag in op uw uitkering totdat u de lening heeft afgelost. Ook houdt de gemeente het vakantiegeld in om de lening af te lossen.
Als u geen uitkering van de gemeente heeft  maakt u zelf elke maand een bedrag over aan de gemeente. De gemeente stuurt u hiervoor acceptgiro's.

De gemeente berekent geen rente en administratiekosten over bijstand in de vorm van een geldlening.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken