bewonersinitiatief gebieden

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners
realiseren? Dan kunt u financiŽle bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie!

aanvragen subsidie

Grote bewonersinitiatieven
Voor een groot bewonersinitiatief (vanaf 10.000 euro) kunt u de subsidie Bewonersinitiatief gebieden online aanvragen via de knop.
Hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact met ons op via: subsidie@rotterdam.nl (010) 267 48 50. 
Nadat u de subsidie heeft aangevraagd, kunt u deze ook digitaal verantwoorden (vaststellen).

Kleine bewonersinitiatieven
U kunt ook een financiŽle bijdrage aanvragen voor kleine bewonersinitiatieven (tot maximaal 10.000 euro). Kijk hiervoor eerst naar het stroomschema bewonersinitiatieven.
In het verlengde van de stedelijke voorwaarden hanteren de gebiedscommissies aanvullende regels, check hier voor de specifieke kaders per gebied. Vervolgens kunt u het aanvraagformulier bijdrage bewonersinitiatief invullen, opslaan, uitprinten en opsturen naar:

Opzoomer Mee & Bewonersidee
Antwoordnummer 3122
3000 WB Rotterdam
(postzegel niet nodig).

U kunt het aanvraagformulier bijdrage bewonersinitiatief ook downloaden, uitprinten, invullen, scannen en mailen naar: bewonersidee@opzoomermee.nl.

meer informatie
gevraagde gegevens
  • Handtekeningenformulier voor subsidie aanvragen bewonersinitiatief boven de Ä 10.000,-
  • Beschrijving van voorgenomen activiteiten voor totale aanvraag
  • Begroting en dekkingsplan voor totale aanvraag
procedures

Uw gebiedscommissie beslist over uw aanvraag. U hoort vervolgens of uw aanvraag is goedgekeurd.

Evenementenvergunning
Het kan zijn dat u voor het realiseren van uw idee toestemming nodig heeft van bijvoorbeeld een woningcorporatie of een vergunning nodig heeft van de gemeente Rotterdam.

Een vergunning die u vaak nodig heeft, is een evenementvergunning (straat afzetten, muziek, schenken van alcohol, e.d.).

doorlooptijd
Binnen 8 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn opgeschort.
voor meer informatie wenden tot

Heeft u nu nog vragen, neem dan contact op of bel 14010.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken