akte van de burgerlijke stand

De burgerlijke stand maakt akten op van geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding, beëindiging partnerschapsregistratie en overlijden.

Aanvragen

Online
De akte wordt per post naar u opgestuurd.

 • Als burger vraagt u een akte aan via de aanvraagknop.
 • Als advocaat/notaris kunt u een akte online aanvragen met eherkenning
  U heeft hiervoor het KvK-vestigingsnummer nodig.

U kunt de volgende akten aanvragen:

U vraagt een afschrift of uittreksel van de akte aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De geldigheid van een akte wordt bepaald door de instantie die om de akte heeft gevraagd.

Post
Vermeld in uw brief:

 • uw persoonsgegevens en adres
 • welke akte u wilt aanvragen en waarvoor u het nodig heeft

Onderteken uw brief en stuur deze met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Burgerlijke stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U ontvangt de akte thuis, samen met de rekening.

Langskomen
De akte wordt binnen vijf werkdagen naar u opgestuurd. Houdt u er rekening mee dat de post er daarna nog enkele dagen over kan doen om uw akte te bezorgen (aktes worden altijd per post aan u verzonden). Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Vanuit het buitenland
Woont u niet in Nederland, gebruik dan dit formulier. De akte en de rekening worden binnen 10 werkdagen naar u opgestuurd.

Kosten

2017

Digitaal / Langskomen

€ 12,90

Post

€ 12,90 + portokosten

Meer informatie over de kosten vindt u op de pagina toelichting leges.

meer informatie
voor wie

U kunt een akte van de burgerlijke stand aanvragen:

 • van uzelf
 • van uw kinderen
 • van uw ouder(s)
 • van uw echtgenoot of echtgenote
 • van uw geregistreerde partner
 • erfgenamen
 • van een ander, als u daarvoor gemachtigd bent
 • van een cliënt, als u advocaat of notaris bent

U kunt ook iemand machtigen om een akte aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van de stadswinkel bij u in de buurt.

voor meer informatie wenden tot

Heeft u nog vragen die op deze pagina niet worden beantwoord, neem dan contact op.

veelgestelde vragen
Is er vrijstelling van kosten voor advocaten?

Er is vrijstelling van leges voor een akte uit de Burgerlijke stand of een uittreksel BRP mogelijk.

Uw advocaat kan in het geval van een gerechtelijke procedure een akte Burgerlijke stand / uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) voor u opvragen.

Om vrijstelling van leges te krijgen, moet uw advocaat bij de aanvraag de Toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand meesturen, waaruit blijkt dat u in de laagste inkomenscategorie valt.

Wat is het verschil tussen een uittreksel BRP en uittreksel burgerlijke stand?

Uittreksel BRP
Een uittreksel BRP is een bewijs dat u in deze gemeente staat ingeschreven. U vraagt dit dus aan in de gemeente waar u op dit moment staat ingeschreven.

Uittreksel Burgerlijke Stand
Wanneer u een akte uit de burgerlijke stand aanvraagt, dan ontvangt u niet de originele akte. De akte zelf is een officieel document en blijft eigendom van de gemeente.
U kunt bij uw aanvraag kiezen uit:

 • een afschrift van de akte: dit is een kopie van de akte, mét eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte
 • een uittreksel van de akte: dit is een actuele samenvatting van de akte, zónder eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte

Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Wat is een internationaal uittreksel van een akte burgerlijke stand?

Een akte van de burgerlijke stand kan worden aangevraagd in meerdere talen, dit heet een internationaal uittreksel. Dit uittreksel is behalve in het Nederlands ook opgemaakt in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Turks en Servo-Kroatisch.

Heeft u een Nederlandse akte ontvangen, terwijl u een internationale akte heeft aangevraagd?
U kunt de door u ontvangen akte terugsturen met een begeleidende brief, waarin u vraagt om een akte in meerdere talen. De Nederlandse akte wordt dan omgewisseld voor een uittreksel in meerdere talen.
De brief, samen met de akte en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, kunt u sturen naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Burgerlijke Stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

U kunt de volgende documenten als identiteitsbewijs gebruiken:

 • een geldig Nederlands paspoort
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart
 • een geldig W-document
 • een geldig Nederlands rijbewijs
 • een geldig Vreemdelingen- en Vluchtelingenpaspoort

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken