afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en verwerken van afval vraagt de gemeente aan inwoners een vergoeding, dit wordt Afvalstoffenheffing genoemd. Ieder huishouden betaalt hiervoor een gelijk bedrag.

volle grijze afvalcontainer

volle grijze afvalcontainer

Tarief Afvalstoffenheffing 2014:
 372,50 per huishouden.
De aanslag dient vr de uiterste betaaldatum te worden betaald.
Zie ook het tarievenoverzicht per jaar.

Betalen
Meer informatie vindt u op de pagina's: betalen, automatische incasso en kwijtschelding
Als u of uw bedrijf een gemeentelijke belastingaanslag niet op tijd kan betalen, kunt u ook een betalingsregeling aanvragen.


Voor meer informatie over de afvalstoffenheffing kunt u een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

meer informatie
voor wie

Ieder huishouden moet betalen voor het ophalen en verwerken van zijn afval. Maar mensen die weinig te besteden hebben, zoals bijvoorbeeld mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW, kunnen hiervoor kwijtschelding aanvragen. Zij hoeven dan geen Afvalstoffenheffing te betalen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om kwijtschelding te krijgen.

Ieder huishouden betaalt een vast bedrag per jaar. Een gezin betaalt dus net zoveel als iemand die alleen woont.

Let op: als er meerdere personen staan ingeschreven op hetzelfde adres, dan ontvangt n van deze personen de aanslag voor de Afvalstoffenheffing. Het maakt hierbij niet uit of deze persoon wel of niet de hoofdbewoner is.

gevraagde gegevens

De rekening voor het ophalen en verwerken van afvalstoffen krijgt u ieder jaar automatisch van de gemeente Rotterdam.

procedures

De meeste rekeningen (aanslagen) voor gemeentelijke belastingen en heffingen worden in het eerste kwartaal van het jaar verstuurd. In ieder geval moet de aanslag binnen 3 jaar na het ontstaan van de belastingplicht worden opgelegd.

Informatie over betalen en kwijtschelding.

wetten en regels
bezwaren en beroepen
U kunt bezwaar maken tegen de aanslag.

voor meer informatie wenden tot

Afvalstoffenheffing is een onderdeel van de aanslag Gemeentelijke heffingen.

Kijk voor meer informatie ook op de pagina belastingen en onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat.

Heeft u meer vragen, stuur ons dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Waarom is het tarief voor Afvalstoffenheffing gestegen?

De opbrengst van de Afvalstoffenheffing was tot nu toe niet kostendekkend. Dat betekent dat de opbrengsten van de Afvalstoffenheffing niet voldoende opleverden om de totale kosten te betalen.

Rotterdammers betalen via de Afvalstoffenheffing sinds 2012 steeds meer de totale kosten voor ophalen en verwerken van huisvuil.

Hoe zit het met Afvalstoffenheffing als ik ga verhuizen binnen Rotterdam of naar een andere gemeente?

Een verhuizing moet u altijd doorgeven aan de gemeente, waar uw nieuwe adres zich bevindt. U ontvangt automatisch een vermindering van de aanslag Afvalstoffenheffing voor de rest van de maanden van het jaar, nadat u uw oude huis verlaten heeft.

Bij een verhuizing binnen Rotterdam krijgt u voor uw nieuwe woning automatisch een aanslag voor de rest van de maanden van het jaar sinds u echt eigenaar of huurder bent van de nieuwe woning.

Bij een verhuizing naar een andere gemeente kunt u informeren bij de nieuwe gemeente welke regels zij hebben. 

Kan de verhuurder de aanslag Afvalstoffenheffing direct naar de huurder laten sturen?

Nee, de wet biedt geen mogelijkheid om te kiezen bij de aanslagoplegging. Als een aantal kamers van een perceel wordt verhuurd, dan wordt de aanslag Afvalstoffenheffing altijd opgelegd aan de eigenaar/verhuurder, en niet aan n van de huurders.

Is er kostenvermindering bij overlijden van een alleenwonende?
Als een alleenwonende overlijdt, worden de kosten voor Afvalstoffenheffing verminderd. De datum van overlijden geldt dan als einddatum voor de Afvalstoffenheffing. De erven krijgen hiervan bericht. 

Als het volledige bedrag al was betaald, wordt het geld terugbetaald. Als er een automatische incasso (betaling in termijnen) loopt, wordt deze automatisch stopgezet zodra het verschuldigde bedrag is betaald.

Welke veranderingen gelden sinds 2012 voor kamerhuurders en kamerverhuurders?

Per 1 januari 2012 is artikel 15.33 van de Wet milieubeheer gewijzigd. De aanslag Afvalstoffenheffing wordt vanaf 2012 opgelegd aan de verhuurder. De verhuurder kan de belasting verhalen op de huurders. Hiermee wordt deze aanslag opgelegd aan de gebruikgever, en niet meer aan de feitelijke gebruiker. Een gebruikgever van een woning is meestal de eigenaar die kamers verhuurt, aan bijvoorbeeld studenten. De gebruikgever krijgt de aanslag als een aantal personen niet als gezin, maar apart een deel van een woning gebruiken en de keuken gemeenschappelijk gebruiken.

In januari 2012 hebben alle kamerverhuurders een brief gekregen waarin de wetswijziging wordt toegelicht. De wet is gewijzigd omdat de aanslag Afvalstoffenheffing bij kamerbewoning tot 2012 werd opgelegd aan n van de kamerhuurders, soms gaf het problemen om de belasting op de medebewoners te verhalen.

Kwijtschelding
Vanaf 2012 zijn de kamerhuurders van percelen niet meer zelfstandig belastingplichtig voor de Afvalstoffenheffing. Deze kamerbewoners komen dus niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Wat moet ik doen als ik te veel of dubbel heb betaald?

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuurt u dan het betaalbewijs op naar Belastingen.    
Een betaalbewijs kan zijn:

  • (een kopie van) een bankafschrift, met hierop zichtbaar de betaling of
  • een printscreen van de internet betaling, met hierop zichtbaar het rekeningnummer en de betaling.


Meer over de teruggave leest u op de pagina geld tegoed door te veel betaalde gemeentelijke belasting.

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken