afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en verwerken van afval vraagt de gemeente aan inwoners een vergoeding, de Afvalstoffenheffing. Ieder huishouden betaalt deze heffing.

betalen

Online
U betaalt online de Afvalstoffenheffing via de knop. U kunt ook uw aanslagbiljet bekijken. De aanslag moet vóór de uiterste betaaldatum worden betaald. U kunt in één keer betalen, via automatische incasso of een betalingsregeling aanvragen.

Langskomen
Voor meer informatie kunt u een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

Kwijtschelding
Mensen die weinig te besteden hebben, kunnen hiervoor kwijtschelding aanvragen. Bijvoorbeeld mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW.

Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Tarief Afvalstoffenheffing 2016

  • Eénpersoonshuishoudens betalen € 321,20 per jaar
  • Meerpersoonshuishoudens betalen € 346,90 per jaar

Meer informatie vindt u in het tarievenoverzicht per jaar.

meer informatie
voor wie

Ieder huishouden in de gemeente Rotterdam. Huishoudens die bestaan uit meerdere personen betalen meer dan huishoudens die uit één persoon bestaan.

Let op: als er meerdere personen staan ingeschreven op hetzelfde adres, dan ontvangt één van deze personen de aanslag voor de Afvalstoffenheffing. Het maakt hierbij niet uit of deze persoon wel of niet de hoofdbewoner is.

De gemeente Rotterdam verstuurt de aanslag voor de Afvalstoffenheffing (de aanslag gemeentelijke heffingen) meestal in het eerste kwartaal van het jaar. In ieder geval moet de aanslag binnen 3 jaar na het ontstaan van de belastingplicht worden opgelegd.

voor meer informatie wenden tot
Heeft u nog vragen, neem contact op.
veelgestelde vragen
Ik ga verhuizen, moet ik iets doorgeven voor de Afvalstoffenheffing?

Een verhuizing moet u altijd doorgeven aan de gemeente, waar uw nieuwe adres zich bevindt. U ontvangt automatisch een vermindering van de aanslag Afvalstoffenheffing voor de rest van de maanden van het jaar, nadat u uw oude huis verlaten heeft.

Bij een verhuizing binnen Rotterdam krijgt u voor uw nieuwe woning automatisch een aanslag voor de rest van de maanden van het jaar sinds u echt eigenaar of huurder bent van de nieuwe woning.

Bij een verhuizing naar een andere gemeente kunt u informeren bij de nieuwe gemeente welke regels zij hebben.

Kan de aanslag Afvalstoffenheffing aan de huurder worden opgelegd?

De wet biedt geen mogelijkheid om te kiezen bij de aanslagoplegging.

Als een aantal kamers van een perceel wordt verhuurd, dan wordt de aanslag Afvalstoffenheffing altijd opgelegd aan de eigenaar/verhuurder, en niet aan één van de huurders. Dit geldt alléén als het gaat om een onzelfstandige woonruimte (badkamer, keuken, toilet delen met huisgenoten), dit moet ook aangegeven zijn in het huurcontract. Dit is sinds 1-1-2012 wettelijk bepaald.

Heeft u een aanslag op uw naam als huurder ontvangen, terwijl er sprake is van een onzelfstandige woonruimte? Dan kunt u bezwaar indienen. U voegt hierbij een kopie van uw huurcontract waarin staat dat er sprake is van onzelfstandige woonruimte.

Waarom is het verschil tussen het tarief voor een eenpersoons- en een meerpersoonshuishouden zo klein?

De tarieven voor zowel de een- als de meerpersoonshuishoudens zijn ten opzichte van 2014 omlaag gegaan.

De raad heeft er voor gekozen dat de tariefsverlaging t.o.v. 2014 vooral terecht komt bij de eenpersoonshuishoudens in 2015: zij vervuilen gemiddeld minder dan een meerpersoonshuishouden. Zo is in 2015 de verlaging voor een eengezinshuishouden 2x zo hoog als voor een meerpersoonshuishouden.

Wat moet ik doen als ik te veel of dubbel heb betaald?

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuurt u dan het betaalbewijs op naar Belastingen.

Een betaalbewijs kan zijn:

  • (een kopie van) een bankafschrift, met hierop zichtbaar de betaling; of
  • een printscreen van de internet betaling, met hierop zichtbaar het rekeningnummer en de betaling.

Adresseren aan:
Belastingen gemeente Rotterdam
Postbus 924
3000AX Rotterdam

Is er kostenvermindering bij overlijden van een alleenwonende?

Als een alleenwonende overlijdt, worden de kosten voor Afvalstoffenheffing verminderd. De datum van overlijden geldt dan als einddatum voor de Afvalstoffenheffing. De erven krijgen hiervan bericht.

Als het volledige bedrag al was betaald, wordt het geld terugbetaald. Als er een automatische incasso (betaling in termijnen) loopt, wordt deze automatisch stopgezet zodra het verschuldigde bedrag is betaald.

Welke veranderingen zijn er sinds 2012 voor kamerhuurders en kamerverhuurders?

Per 1 januari 2012 is artikel 15.33 van de Wet milieubeheer gewijzigd. De aanslag Afvalstoffenheffing wordt vanaf 2012 opgelegd aan de verhuurder. De verhuurder kan de belasting verhalen op de huurders. Hiermee wordt deze aanslag opgelegd aan de gebruikgever, en niet meer aan de feitelijke gebruiker.

Een gebruikgever van een woning is meestal de eigenaar die kamers verhuurt, aan bijvoorbeeld studenten. De gebruikgever krijgt de aanslag als een aantal personen niet als gezin, maar apart een deel van een woning gebruiken en de keuken gemeenschappelijk gebruiken.

 In januari 2012 hebben alle kamerverhuurders een brief gekregen waarin de wetswijziging wordt toegelicht. De wet is gewijzigd omdat de aanslag Afvalstoffenheffing bij kamerbewoning tot 2012 werd opgelegd aan één van de kamerhuurders, soms gaf het problemen om de belasting op de medebewoners te verhalen.

Kwijtschelding
Vanaf 2012 zijn de kamerhuurders van percelen niet meer zelfstandig belastingplichtig voor de Afvalstoffenheffing. Deze kamerbewoners komen dus niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken