afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en verwerken van afval vraagt Belastingen gemeente Rotterdam aan inwoners een vergoeding, de Afvalstoffenheffing. Ieder huishouden betaalt deze heffing.

betalen

Online
U betaalt online de Afvalstoffenheffing via de knop hierboven met uw DigiD (voor burgers) of
eHerkenning (voor bedrijven). U kunt ook uw aanslagbiljet bekijken.
De aanslag moet vóór de vervaldatum worden betaald. U kunt in één keer betalen, via automatische incasso of een betalingsregeling aanvragen.

Langskomen
U kunt een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen voor vragen over de aanslag Afvalstoffenheffing. Ook kunt u er zonder afspraak betalen aan de kas.

Kwijtschelding
Mensen die weinig te besteden hebben, kunnen kwijtschelding aanvragen. Bijvoorbeeld mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW.

Tarief Afvalstoffenheffing 2017

  • Eénpersoonshuishoudens betalen € 293,20 per jaar
  • Meerpersoonshuishoudens betalen € 332,90 per jaar

Meer informatie vindt u in het tarievenoverzicht per jaar.

meer informatie
voor wie

Ieder huishouden in de gemeente Rotterdam. Huishoudens die bestaan uit meerdere personen betalen meer dan huishoudens die uit één persoon bestaan.

Let op: als er meerdere personen staan ingeschreven op hetzelfde adres, dan krijgt één van deze personen de aanslag Afvalstoffenheffing. Het maakt hierbij niet uit of deze persoon wel of niet de hoofdbewoner is.

De gemeente stuurt de aanslag Afvalstoffenheffing meestal in de eerste drie maanden van het jaar. In ieder geval moet de aanslag binnen drie jaar na het ontstaan van de belastingplicht worden opgelegd.

gevraagde gegevens

Langskomen
Neem bij betaling aan de kas altijd de aanslag, de aanmaning of het dwangbevel mee.
U kunt contact betalen en pinnen, creditcards worden niet geaccepteerd.

procedures
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken.
doorlooptijd
Uw betaling wordt meteen verwerkt.

voor meer informatie wenden tot
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.
veelgestelde vragen
Ik ga verhuizen, moet ik iets doorgeven voor de Afvalstoffenheffing?

Een verhuizing en uw nieuwe adres moet u altijd doorgeven aan de gemeente.

Oude woning
U krijgt automatisch een vermindering van de aanslag Afvalstoffenheffing voor de rest van de maanden van het jaar. Dit krijgt u nadat u bent weggegaan uit uw oude huis.

Nieuwe woning

  • Verhuizing binnen Rotterdam
    U krijgt voor uw nieuwe woning automatisch een aanslag voor de rest van de maanden van het jaar sinds u echt eigenaar of huurder bent van de nieuwe woning.
  • Verhuizing naar een andere gemeente
    U kunt informeren bij de nieuwe gemeente welke regels zij hebben.
Kan de aanslag Afvalstoffenheffing aan de huurder worden opgelegd?

Nee, volgens de wet kan er niet worden gekozen bij de oplegging van de aanslag.

Als een aantal kamers van een perceel wordt verhuurd, dan wordt de aanslag Afvalstoffenheffing altijd opgelegd aan de eigenaar/verhuurder. En niet aan één van de huurders. Dit is alléén in geval van een onzelfstandige woonruimte (badkamer, keuken, toilet delen met huisgenoten). Dit moet staan in het huurcontract. Dit is sinds 1-1-2012 wettelijk bepaald.

Heeft u een aanslag op uw naam als huurder gekregen, terwijl u woont in een onzelfstandige woonruimte? Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt een kopie van uw huurcontract mee waarin staat dat er sprake is van onzelfstandige woonruimte.

Waarom is het verschil tussen het tarief voor een eenpersoons- en een meerpersoonshuishouden zo klein?

De tarieven voor zowel de een- als de meerpersoonshuishoudens zijn ten opzichte van 2014 omlaag gegaan.

De raad heeft er voor gekozen dat de tariefsverlaging t.o.v. 2014 vooral terecht komt bij de eenpersoonshuishoudens in 2015: zij vervuilen gemiddeld minder dan een meerpersoonshuishouden. Zo is in 2015 de verlaging voor een eengezinshuishouden 2x zo hoog als voor een meerpersoonshuishouden.

Wat moet ik doen als ik te veel of dubbel heb betaald?

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuurt u dan het betaalbewijs op naar Belastingen.

Een betaalbewijs kan zijn:

  • (een kopie van) een bankafschrift, met hierop zichtbaar de betaling; of
  • een printscreen van de internet betaling, met hierop zichtbaar het rekeningnummer en de betaling.

Opsturen naar:
Belastingen gemeente Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Worden de kosten minder bij overlijden van een alleenwonende?

Als een alleenwonende overlijdt, worden de kosten voor Afvalstoffenheffing verminderd. De datum van overlijden geldt dan als einddatum voor de Afvalstoffenheffing. De erven krijgen hiervan bericht.

Als het hele bedrag al was betaald, wordt het geld terugbetaald. Als er een automatische incasso (betaling in termijnen) loopt, wordt deze automatisch stopgezet zodra het verschuldigde bedrag is betaald.

Welke veranderingen zijn er sinds 2012 voor kamerhuurders en kamerverhuurders?

In 2012 is artikel 15.33 van de Wet milieubeheer aangepast. De aanslag Afvalstoffenheffing wordt vanaf 2012 opgelegd aan de verhuurder. De verhuurder kan de belasting verhalen op de huurders. Hierdoor wordt deze aanslag opgelegd aan de gebruikgever en niet meer aan de echte gebruiker.

Een gebruikgever van een woning is meestal de eigenaar die kamers verhuurt aan bijvoorbeeld studenten. De gebruikgever krijgt de aanslag als een aantal personen niet als gezin, maar apart een deel van een woning gebruiken en de keuken gemeenschappelijk gebruiken.

 In januari 2012 hebben alle kamerverhuurders een brief gekregen waarin de wetswijziging wordt uitgelegd. De wet is aangepast omdat de aanslag Afvalstoffenheffing bij kamerbewoning tot 2012 werd opgelegd aan één van de kamerhuurders. Soms gaf het problemen om de belasting op de medebewoners te verhalen.

Kwijtschelding
Vanaf 2012 zijn de kamerhuurders van percelen niet meer zelfstandig belastingplichtig voor de Afvalstoffenheffing. Deze kamerbewoners komen dus niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken