afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en verwerken van afval vraagt Belastingen gemeente Rotterdam aan inwoners een vergoeding, de Afvalstoffenheffing. Ieder huishouden betaalt deze heffing.

betalen

Online
U betaalt online de Afvalstoffenheffing via de knop hierboven met uw DigiD (voor burgers) of
eHerkenning (voor bedrijven). U kunt ook uw aanslagbiljet bekijken.
De aanslag moet vóór de vervaldatum worden betaald. U kunt in één keer betalen, via automatische incasso of een betalingsregeling aanvragen.

Langskomen
U kunt een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen voor vragen over de aanslag Afvalstoffenheffing. Ook kunt u er zonder afspraak betalen aan de kas.

Kwijtschelding
Mensen die weinig te besteden hebben, kunnen kwijtschelding aanvragen. Bijvoorbeeld mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW.

Tarief Afvalstoffenheffing 2017

  • Eénpersoonshuishoudens betalen € 293,20 per jaar
  • Meerpersoonshuishoudens betalen € 332,90 per jaar

Meer informatie vindt u in het tarievenoverzicht per jaar.

meer informatie
voor wie

Ieder huishouden in de gemeente Rotterdam. Huishoudens die bestaan uit meerdere personen betalen meer dan huishoudens die uit één persoon bestaan.

Let op: als er meerdere personen staan ingeschreven op hetzelfde adres, dan krijgt één van deze personen de aanslag Afvalstoffenheffing. Het maakt hierbij niet uit of deze persoon wel of niet de hoofdbewoner is.

De gemeente stuurt de aanslag Afvalstoffenheffing meestal in de eerste drie maanden van het jaar. In ieder geval moet de aanslag binnen drie jaar na het ontstaan van de belastingplicht worden opgelegd.

gevraagde gegevens

Langskomen
Neem bij betaling aan de kas altijd de aanslag, de aanmaning of het dwangbevel mee.
U kunt contact betalen en pinnen, creditcards worden niet geaccepteerd.

procedures
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken.
doorlooptijd
Uw betaling wordt meteen verwerkt.

voor meer informatie wenden tot
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.
veelgestelde vragen
Ik ga verhuizen, moet ik iets doorgeven voor de Afvalstoffenheffing?

Een verhuizing en uw nieuwe adres moet u altijd doorgeven aan de gemeente.

Oude woning
U krijgt automatisch een vermindering van de aanslag Afvalstoffenheffing voor de rest van de maanden van het jaar. Dit krijgt u nadat u bent weggegaan uit uw oude huis.

Nieuwe woning

  • Verhuizing binnen Rotterdam
    U krijgt voor uw nieuwe woning automatisch een aanslag voor de rest van de maanden van het jaar sinds u echt eigenaar of huurder bent van de nieuwe woning.
  • Verhuizing naar een andere gemeente
    U kunt informeren bij de nieuwe gemeente welke regels zij hebben.
Kan de aanslag Afvalstoffenheffing aan de huurder worden opgelegd?

Als een aantal kamers van een perceel wordt verhuurd, dan wordt de aanslag Afvalstoffenheffing altijd opgelegd aan de eigenaar/verhuurder. En niet aan één van de huurders. Er moet dan wel sprake zijn van onzelfstandige woonruimtes. Dit betekent dat bijvoorbeeld de badkamer, keuken en toilet worden gedeeld met huisgenoten. Dit moet in het huurcontract staan.

Heeft u een aanslag op uw naam als kamerhuurder gekregen, terwijl u woont in een onzelfstandige woonruimte? Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt een kopie van uw huurcontract mee waaruit blijkt dat er sprake is van een onzelfstandige woonruimte.

Wat moet ik doen als ik te veel of dubbel heb betaald?

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuurt u dan het betaalbewijs op naar Belastingen.

Een betaalbewijs kan zijn:

  • (een kopie van) een bankafschrift, met hierop zichtbaar de betaling; of
  • een printscreen van de internet betaling, met hierop zichtbaar het rekeningnummer en de betaling.

Opsturen naar:
Belastingen gemeente Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Of bewijsstukken inscannen en mailen naar infogbr@rotterdam.nl.

Of bewijsstukken langs brengen bij Loket Belastingen in de Stadswinkel (afspraak is niet nodig)

Worden de kosten minder bij overlijden van een alleenwonende?

Als een alleenwonende overlijdt, worden de kosten voor Afvalstoffenheffing verminderd. De datum van overlijden geldt dan als einddatum voor de Afvalstoffenheffing. De erven krijgen hiervan bericht.

Als het hele bedrag al was betaald, wordt het geld terugbetaald. Als er een automatische incasso (betaling in termijnen) loopt, wordt deze automatisch stopgezet zodra het verschuldigde bedrag is betaald.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken