vergunning a-evenement

Een A-evenement is een evenement dat niet voldoet aan de voorwaarden van een 0-evenement, maar ook niet grootschalig of risicovol is. Voorbeelden zijn een braderie of een straatspeeldag.

A-evenement

U kunt de vergunning uiterlijk vier weken van tevoren digitaal aanvragen. Voor het schenken van alcohol moet u een ontheffing van de Drank- en Horecawet (art. 35) aanvragen. Dat kan tegelijk met de vergunningaanvraag.

Waar u rekening mee moet houden
Het kan zijn dat u voor uw evenement (naast de vergunning van de gemeente) ook nog andere vergunningen nodig heeft. Dit is afhankelijk van hoe u het evenement organiseert. Voor sommige evenementen moet u bijvoorbeeld een gebruiksvergunning of omgevingsvergunning aanvragen bij de brandweer of het Omgevingsloket.

Daarom raden wij u aan om de toelichting A-evenement te lezen om te weten wat u voor uw specifieke evenement (naast de vergunning van de gemeente) nog meer moet regelen en/of aanvragen.

Meer informatie vindt u op de pagina Evenementen.

Kosten
Tarieven voor digitaal aanvragen van een vergunning voor A-evenementen via Mijn Loket in 2017:

  • minder dan 250 bezoekers: Ä 46
  • meer dan 250 bezoekers: Ä 187

meer informatie
gevraagde gegevens
Als u via Mijn Loket uw aanvraag doet, moet u een programma of draaiboek en een situatieschets meesturen. Mogelijk wordt naar aanleiding van wat u heeft ingevuld gevraagd om een verkeersplan.

procedures

De ingediende vergunningaanvraag wordt voor advies voorgelegd aan gemeentelijke diensten en hulpdiensten. Als hieruit knelpunten naar voren komen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld, zodat een oplossing gezocht kan worden.

Een vergunning wordt per post verstuurd en een scan van het origineel wordt per e-mail verstuurd.

Er kunnen aan de vergunning voorschriften worden verbonden ter regulering van het evenement bijvoorbeeld met betrekking tot plaats en tijdstip, openbare orde, (brand)veiligheid, technische voorzieningen, voorkoming van ernstige hinder voor toeschouwers en derden en in belang van het verkeer.

Als de vergunning wordt geweigerd, ontvangt u het besluit en de onderbouwing schriftelijk per post en tevens een kopie per e-mail.

Regels met betrekking tot evenementen en vergunningen zijn te vinden in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV). De regels en procedures worden verder uitgewerkt in de nota Evenementenvergunningen en in het Rotterdamse evenementenbeleid.

Evenementenmarkten
Organiseert u een evenementenmarkt zoals een braderie, rommelmarkt of themamarkt dan gelden er specifieke voorwaarden.
Regels met betrekking tot evenementenmarkten vindt u in de beleidsregel evenementenmarkten: BraderieŽn, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2016.

Binnen zes weken na verzending/uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

doorlooptijd
Vier weken

voor meer informatie wenden tot

Directie Veiligheid
Team Evenementen
E-mail evenementenvergunningen@rotterdam.nl
Tel: 010 - 267 34 57

Of neem op een andere manier contact op.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken