vergunning a-evenement

Een A-evenement is een evenement dat niet voldoet aan de voorwaarden van een 0-evenement, maar ook niet grootschalig of risicovol is. Voorbeelden zijn een braderie of een straatspeeldag.

A-evenement

U vraagt de vergunning digitaal aan in Mijn Loket via de groene knop 'aanvragen'  op deze pagina.

Wilt u weten in welke categorie uw evenement valt, kijk dan op de pagina over indeling evenementen. Daar vindt u ook voorbeelden.

Waar u rekening mee moet houden

Het kan zijn dat u voor uw evenement (naast de vergunning van de gemeente) ook nog andere vergunningen nodig heeft. Dit is afhankelijk van hoe u het evenement organiseert.

Daarom raden wij u aan om de toelichting A-evenement te lezen om te weten wat u voor uw specifieke evenement (naast de vergunning van de gemeente) nog meer moet regelen en/of aanvragen.

Koningsdag 2015
Vraag voor 27 maart 2015 uw vergunning aan voor het organiseren van een A-evenement op Koningsdag 2015. Indien de aanvraag niet tijdig is ingediend, wordt de aanvraag niet behandeld.

Kosten
Tarieven voor digitaal aanvragen van een vergunning voor A-evenementen via Mijn Loket in 2015:

  • minder dan 250 bezoekers: 46
  • meer dan 250 bezoekers: 186

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
aanvragen

Digitaal
U kunt de vergunning voor uw A-evenement digitaal aanvragen via Mijn Loket. Dat moet uiterlijk vier weken van tevoren.

Voor het schenken van alcohol moet u een ontheffing van de Drank- en Horecawet (art. 35) aanvragen. Dat kan tegelijk met de vergunningaanvraag via Mijn Loket.

gevraagde gegevens
Als u via Mijn Loket uw aanvraag doet, moet u een programma of draaiboek en een situatieschets meesturen. Mogelijk wordt naar aanleiding van wat u heeft ingevuld gevraagd om een verkeersplan.

procedures

De ingediende vergunningaanvraag wordt voor advies voorgelegd aan gemeentelijke diensten en hulpdiensten. Als hieruit knelpunten naar voren komen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld, zodat een oplossing gezocht kan worden.

Een vergunning wordt per post verstuurd en een scan van het origineel wordt per e-mail verstuurd.

Er kunnen aan de vergunning voorschriften worden verbonden ter regulering van het evenement bijvoorbeeld met betrekking tot plaats en tijdstip, openbare orde, (brand)veiligheid, technische voorzieningen, voorkoming van ernstige hinder voor toeschouwers en derden en in belang van het verkeer.

Als de vergunning wordt geweigerd, ontvangt u het besluit en de onderbouwing schriftelijk per post en tevens een kopie per e-mail

wetten en regels

Regels met betrekking tot evenementen en vergunningen zijn te vinden in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV).

De regels en procedures worden verder uitgewerkt in de nota Evenementenvergunningen en in het Rotterdamse evenementenbeleid.

doorlooptijd
Vier weken

bezwaren en beroepen
Binnen zes weken na verzending/uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Rotterdam

voor meer informatie wenden tot

Kijk voor meer informatie op de pagina Evenementen.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met
Directie Veiligheid
Team Evenementen
evenementenvergunningen@rotterdam.nl
telefoon 010 - 267 3457

of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken