presentatie rotterdam groeit en drugs en alcohol 2

 

In Rotterdam werken we aan een integrale aanpak Jeugd. Dat doen we samen met onze partners.

foto: Levin Willemse

foto: Levin Willemse

Hierin staan kinderen, jongeren en hun gezin centraal. Ieder kind verdient het om kansrijk, veilig en gezond op te groeien in Rotterdam.

Rotterdam Groeit; Beleidskader Jeugd geeft het kader weer voor de programma’s die hier aan gerelateerd zijn. Een belangrijk uitgangspunt is dan ook dat kansen en perspectieven worden bevorderd en problemen worden voorkomen en verholpen. Die ambitie vraagt om betrokkenheid van jongeren, maar ook om betrokkenheid van ouders.

Drugs en Alcohol II
Een van de programma’s die daar onder valt is Drugs en Alcohol II. Omdat de Rotterdamse aanpak van drugs- en alcoholgebruik duidelijk zijn vruchten afwerpt, zet de stad dit beleid voort en wordt het verder uitgebouwd. Minder gebruik hangt namelijk samen met betere schoolprestaties, minder schoolverzuim, minder onderprestatie en minder schooluitval. Maar ook met een betere gezondheid, minder geweld en overlast. 

Alcohol II
Het programma Drugs en Alcohol II richt zich op jongeren tot en met 23 jaar en hun omgeving. "Tot 18 jaar geen druppel. Dat is de norm", zegt wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg). "In het nieuwe programma stellen we als Rotterdam een duidelijke grens en handhaven die. Daar valt niet mee te marchanderen. Ouders mogen er op rekenen dat we toezien op naleving van de leeftijdsgrenzen. Daarom gaan we inzet van controleurs fors verhogen.''

De maatregelen: testaankopers, handhaving, screenen, nieuwe app 
Rotterdam gaat jonge testaankopers inzetten om te controleren of café's, supermarkten en sportkantines geen alcohol verkopen aan minderjarigen. Jongeren tot 16 jaar komen al minder makkelijk aan alcohol blijkt uit onderzoek, maar zeker in sportkantines en cafés is het voor jongeren tot 18 jaar nog heel eenvoudig om aan een drankje te komen. Rotterdam gaat de komende jaren veel vaker handhaven bij verkooppunten op het naleven van de leeftijdsgrens.

Het alcoholgebruik onder jongeren van 14 en 15 jaar is de afgelopen vier jaar, ten tijde van het programma Drugs en Alcohol 1, met 50% gedaald en ook het softdrugsgebruik halveerde. Het nieuwe programma bouwt voort op de methodiek van het eerste programma; Rotterdam stelt duidelijke grenzen, draagt ze over en handhaaft de grenzen. De belangrijkste doelstelling van het nieuwe programma is een verdere daling van het gebruik onder 14- en 15-jarigen met 15%. De naleving van de leeftijdsgrens in de horeca en sportkantines moet met 100% gestegen zijn.  

Naast de stringente handhaving bij verkooppunten gaat Rotterdam ook problematisch gebruik screenen onder risicogroepen. Leerplichtambtenaren worden opgeleid om drugs- en alcoholgebruik onder spijbelende leerlingen te signaleren. Jongeren met een probleem worden doorverwezen naar de verslavingszorg.

Jongeren die bij Halt terechtkomen na alcohol- of drugsbezit worden voortaan ook gescreend. Verslavingszorg is voor deze groep verplicht bij een zorgelijke score op gebruik. Ouders worden bij de gesprekken betrokken.  

In het uitgaansleven worden politie, beveiligers en jongerenstewards voorzien van een app waarmee ze dronken jongeren makkelijk kunnen screenen op risicogebruik. Jongeren die negatief scoren worden automatisch doorverwezen naar de hulpverlening. 80 Procent van het uitgaansgeweld is alcohol gerelateerd. Samen met de horeca wil de gemeente werken aan een bruisend en plezierig uitgaansklimaat.

Andere programma's van de aanpak zijn: Risicojongeren, Kansrijk Opgroeien, Stevige Start & Transformatie. 

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken