identiteitskaart

Een identiteitskaart (ook wel ID-kaart en ID-bewijs genoemd) is een document waarmee u aan kunt tonen wie u bent en waarmee u naar de meeste Europese landen kunt reizen. Een reisdocument kan niet verlengd worden, u moet een nieuw document aanvragen.

afspraak maken

U kunt op de volgende manieren een identiteitskaart aanvragen in één van de stadswinkels:

 • een afspraak maken via de knop
 • langskomen zonder afspraak op bepaalde tijden
  Let op: bezoekers met afspraak hebben voorrang. Hierdoor kunnen wachttijden voor mensen zonder afspraak langer zijn dan voor diegenen die wel een afspraak hebben. Meer informatie vindt u op de pagina stadswinkels.
 • een aanvraag die via Werk en Inkomen loopt, kan alleen in de Stadswinkel Centrum

Voor het ophalen van het nieuwe reisdocument hoeft u géén afspraak te maken, u vindt op de pagina's van de stadswinkels de openingstijden. U moet uw identiteitskaart zelf komen afhalen, dit kan niet met een machtiging. Hierbij moet u uw afhaalbewijs tonen. U heeft na het aanvragen van uw identiteitskaart maximaal 3 maanden de tijd om het op te halen.
In sommige stadswinkels kunt u bij de aanvraag aangeven dat u gebruik wilt maken van het
bezorgen van reisdocumenten, u hoeft dan dus niet langs te komen voor het ophalen.

Meer informatie leest u op de pagina reisdocument voor minderjarige en op reis met minderjarige en op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Kosten

2016

Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig)

€ 50,40

Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig)

€ 28,40

Extra kosten spoedprocedure

€ 47,30

Wij verzoeken u met pin te betalen. Meer informatie over de kosten vindt u op de pagina toelichting leges.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Reist u alleen in Europa, dan kunt u gebruik maken van een Nederlandse identiteitskaart. Voor een recent overzicht van de landen waarnaartoe u kunt reizen met een identiteitskaart, gaat u naar de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U mag een paspoort én een Nederlandse identiteitskaart hebben.

De minderjarige van 12 jaar en ouder kan zelfstandig, zonder toestemming van de gezaghouder(s), een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

In Nederland moet iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie of een andere wettelijke toezichthouder daarom vraagt. Hiervoor kunt u uw identiteitskaart gebruiken. LET OP! Sinds 26 juni 2012 moeten alle kinderen een eigen reisdocument hebben. De geldigheid van alle bijschrijvingen is vervallen sinds 26 juni 2012.

U kunt alleen een reisdocument aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). In dit geval iedereen met de Nederlandse nationaliteit die is ingeschreven in de BRP van Rotterdam.
Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en bent u tijdelijk in Nederland? Dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland. Meer informatie leest u op de website van Den Haag.

gevraagde gegevens
 • Eén goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. We adviseren u om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf, dit kan niet in de Stadswinkel.
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, ook oude reisdocumenten die zijn verlopen. Bij het niet kunnen overleggen van het oude reisdocument moet bij de aanvraag een verklaring van vermissing reisdocument worden ingevuld en ondertekend.
  Kunt u een oud reisdocument niet overleggen vanwege diefstal of beroving in Nederland, dan moet aangifte worden gedaan bij de politie en moet u het proces-verbaal, opgemaakt door de politie, tonen.
 • Staat de meerderjarige aanvrager onder curatele dan is voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart geen toestemming nodig van de curator.
 • Als de aanvraag via Werk en Inkomen loopt, neem het ingevulde aanvraagformulier mee.
 • Bij de aanvraag van uw identiteitskaart moet u persoonlijk aanwezig zijn.


Identiteitskaart voor minderjarige (onder 12 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Een verklaring dat de ouder(s)/gezaghouders toestemming geven. Heeft één ouder of voogd het gezag dan is alleen van hem of haar toestemming nodig. Hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag, dan moeten beiden toestemming verlenen.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de ouder(s)/gezaghouders.
 • Bij de aanvraag van een identiteitskaart moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn.
doorlooptijd
U kunt de nieuwe identiteitskaart vijf werkdagen na aanvraag (wijzigingen voorbehouden) afhalen.

voor meer informatie wenden tot

Heeft u nog vragen die op deze pagina niet worden beantwoord, neem dan contact op.

veelgestelde vragen
Paspoort / ID-kaart / rijbewijs kwijt of beschadigd

Meer informatie vindt u op de pagina paspoort / id-kaart / rijbewijs kwijt of beschadigd.

Let op: U kunt voor dit product en een aantal andere producten zonder afspraak terecht in een stadswinkel. Meer informatie vindt u op de pagina stadswinkels

Reisdocument aanvragen als u niet ingeschreven bent

Hoe en waar u dit kunt doen hangt af van uw woonsituatie.

Woont u langer dan vier maanden in Nederland, dan moet u zich eerst inschrijven (eerste vestiging of hervestiging) in de gemeente waar u woont. U wordt dan ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie (BRP). U wordt ingeschreven op het woonadres waar u gedurende een half jaar de meeste keren overnacht. Bent u (weer) ingeschreven in de BRP, dan kunt u een reisdocument aanvragen.

Verblijft u langer dan vier maanden in Nederland, maar bent u dak/thuisloos, dan moet u zich eerst met een briefadres inschrijven in de gemeente waar degene die voor uw post zorgt, staat ingeschreven. Bent u 23 jaar of ouder en verblijft u in Rotterdam, dan meldt u zich eerst bij Centraal Onthaal, Binnenrotte 158, Rotterdam. Geopend van 08.30 tot 12.00 uur.

Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is de geldigheid van uw reisdocument verlopen, dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland. Meer informatie leest u op de website van Den Haag.

Woont u in het buitenland en wilt u buiten Nederland een aanvraag indienen, dan kunt u hiervoor terecht bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land. Let op, alleen Nederlandse vertegenwoordigingen in de EU kunnen een Nederlandse identiteitskaart afgeven.

Om medische redenen niet in staat persoonlijk langs te komen

U kunt een verzoek doen om de aanvraag reisdocument op uw woon- of verblijfadres te laten plaatsvinden. Het verzoek kan door een familielid of door een ander worden ingediend in de stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken voor de stadswinkel in het gebied waar u woont. Als u in Overschie woont, dan maakt u een afspraak met de stadswinkel Centrum.

Let op: u kunt voor dit product en een aantal andere producten zonder afspraak terecht in een stadswinkel. Meer informatie vindt u op de stadswinkels.

Naast de documenten genoemd bij het kopje 'gevraagde gegevens' moet ook een originele verklaring van een arts overgelegd worden dat u om medische redenen niet in staat bent persoonlijk te verschijnen bij de aanvraag. Als u niet uw handtekening kan zetten op het nieuwe document, dan moet dat ook in de medische verklaring staan. Bij veel fotografen kunt u telefonisch of via internet een verzoek doen om ook de benodigde pasfoto thuis te laten maken. Het huisbezoek volgt op een door de stadswinkel medewerker en contactpersoon nader te bepalen tijdstip. Het reisdocument kan ten slotte worden afgehaald in de stadswinkel door de opgegeven contactpersoon.

Is het mogelijk op een eerder moment mijn reisdocument te vernieuwen?

Om te voorkomen dat u geen geldig reisdocument heeft, moet u uiterlijk 5 werkdagen voordat de geldigheidsduur verloopt, een nieuw reisdocument aanvragen. Is het document nog geruime tijd geldig dan is het mogelijk het al eerder te vernieuwen, als u daar een plausibele reden voor heeft. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd vertrekt naar het buitenland. Eerder vernieuwen is in ieder geval noodzakelijk als het reisdocument beschadigd is.

Waar kan ik een gewaarmerkte kopie van mijn paspoort / ID-kaart krijgen?

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken, maakt u deze onder de afspraakoptie Uittreksel BRP.

Er wordt op speciaal papier een gewaarmerkt kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt. Op deze kopie staat bovenin de volgende tekst: "Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van dit document".

Het tarief voor het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een door een Nederlandse autoriteit afgegeven reisdocument bedraagt € 6,70.

Ik wil mijn paspoort/ID-kaart voor de derde keer (of vaker) binnen vijf jaar aanvragen

Heeft u in de afgelopen 5 jaar 3 keer zonder een aannemelijke reden een reisdocument als vermist opgegeven, dan komt u in aanmerking om opgenomen te worden in het register Paspoortsignalering. Gedurende minimaal 2 jaar kan in dat geval een paspoort geweigerd worden.

Een aanvraag paspoort zal in dit geval aangehouden worden. Onderzocht wordt wat de reden is van de eerdere vermissingen. Wordt u opgenomen in het register Paspoortsignalering, dan wordt de aanvraag om een paspoort geweigerd. U kunt dan wel een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Wat moet ik doen als ik een paspoort / ID-kaart van iemand anders vind?

Meer informatie vindt u op de pagina gevonden of verloren voorwerpen.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken