onderzoek en business intelligence

 

Onderzoek en Business Intelligence (OBI) levert kennis en informatie over Rotterdam.

Feiten & cijfers, actueel & betrouwbaar

Feiten & cijfers, actueel & betrouwbaar

De afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam levert kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. Verder ontwikkelt OBI het kennisgericht werken en ondersteunt OBI het wijkgestuurd werken en nieuwe vormen van bewonersparticipatie.

Dit doen zij door middel van: 

  • het uitvoeren van onderzoeken
  • het analyseren en beschikbaar stellen van data en informatie
  • het leveren van monitoren, datasets en dashboards
  • het opstellen van effectevaluaties
  • het ontwikkelen van kennisnetwerken. 


Kennis verspreiden
OBI maakt de opgedane kennis en informatie toegankelijk door inzet van websites, sociale media, het geven van presentaties en het organiseren van themabijeenkomsten en workshops. OBI bestaat uit drie teams en kent verschillende vakgroepen.


Wijkprofiel Rotterdam
Om de twee jaar levert OBI het Wijkprofiel Rotterdam. Het Wijkprofiel laat in één oogopslag een samenhangend beeld zien van de feitelijke en door bewoners beleefde situatie over de veiligheid en de sociale en fysieke staat van de wijken. Het instrument maakt het mogelijk om wijken onderling én in de tijd te vergelijken.

Kerncijfers

  • www.rotterdamincijfers.nl: hierop staan de belangrijkste statistieken over de gemeente Rotterdam. Cijfers zijn beschikbaar op gemeente-, wijk en buurtniveau. U kunt statistieken naar eigen inzicht samenstellen en deze downloaden in tabel-, grafiek- of kaartvorm. 
  • www.gezondheidsatlasrotterdam.nl: hier vindt u cijfers van de GGD Rotterdam-Rijnmond over onder andere zorg, gezondheid en leefstijl. Deze cijfers zijn beschikbaar voor alle gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Komt u er met bovenstaande bronnen niet uit? Neem dan contact op met OBI via onderzoek@rotterdam.nl.

Onderzoeken per thema
Onderzoek en Business Intelligence voert onderzoeken uit binnen de volgende thema's: Rotterdams talent, Gezondheid en zorg, Arbeid, economie en participatie, Basisinformatie, Nieuwe overheid en De stad.
Bekijk hier alle onderzoeken per thema van voor 1 november 2016. De meest recente onderzoeken vindt u in de kolom hiernaast.

Digitaal Stadspanel Rotterdam
Zo'n 5.000 Rotterdammers geven met enige regelmaat via internet hun mening over diverse onderwerpen. Dit is het Digitaal Stadspanel Rotterdam.

Handige links

Aanvullende informatie

Contactgegevens Onderzoek en Business Intelligence
De Rotterdam                            
Wilhelminakade 179
Postbus 21323
3001 AH Rotterdam   

Algemene vragen: onderzoek@rotterdam.nl
Telefoon: 010-267 1500
Volg @onderzoek010 op Twitter

Rotterdam

recente onderzoeken

Sterke schouders in Rotterdam
In dit rapport wordt de ontwikkeling van de omvang van deze groepen gemonitord, alsmede hun arbeidsmarktpositie.
16 januari 2017 | lees meer
Kwetsbaar en krachtig
Ontwikkeling zelfredzaamheid en participatie kwetsbare Rotterdammers 2011-2016
10 januari 2017 | lees meer
Verplaatsingen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland 2004 - 2015
Verplaatsingen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland 2004 - 2015
01 december 2016 | lees meer
Onderzoek tegenprestatie door bijstandsgerechtigde werkzoekenden in Rotterdam
Tegenprestatie door bijstandsgerechtigde werkzoekenden in Rotterdam
22 november 2016 | lees meer
Horeca gerelateerde overlast Westelijk Handelsterrein e.o.
Overlast die bewoners ervaren door het uitgaanspubliek
21 november 2016 | lees meer
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken