ondertekening convenant carrière startgarantie

10 januari 2017 | gemeente rotterdam | nieuwsbericht

Met een carrière startgarantie gegarandeerd aan de slag op een basisschool in Rotterdam Zuid.

De carrière startgaranties zijn nodig om basisscholen, in het bijzonder op Zuid, ook in de toekomst te voorzien van voldoende én goed gekwalificeerde leerkrachten.

De carrière startgaranties zijn nodig om basisscholen, in het bijzonder op Zuid, ook in de toekomst te voorzien van voldoende én goed gekwalificeerde leerkrachten.

Dit beloven de Rotterdamse schoolbesturen BOOR, RVKO, PCBO, SIPOR en Stichting Cosmicus basisonderwijs aan toekomstige studenten van Zuid als ze kiezen voor een opleiding aan een van de drie Rotterdamse pabo’s: Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool.

Samen met en de roc’s Albeda en Zadkine, de gemeente Rotterdam en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid hebben de partijen vanochtend een handtekening gezet onder het convenant:  ‘Meer Rotterdams talent naar de pabo en voor de klas’.

Vanaf schooljaar 2017/2018 zijn jaarlijks 100 carrière startgaranties beschikbaar. De carrière startgaranties zijn nodig om basisscholen, in het bijzonder op Zuid, ook in de toekomst te voorzien van voldoende én goed gekwalificeerde leerkrachten.

Lerarentekort tegengaan
De afgelopen jaren is de instroom op de pabo’s mede door strengere toelatingseisen afgenomen. Hierdoor dreigt er een tekort te ontstaan aan leerkrachten in het primair onderwijs. Ook is er sprake van minder diversiteit aan studenten op de pabo. Door carrière startgaranties beschikbaar te stellen, verwachten de scholen dat een grotere en meer diverse groep studenten zich aangetrokken voelt tot het vak van meester of juf in het basisonderwijs. De onderwijsinstellingen willen een betere balans in man/vrouw, onderwijs achtergrond en etniciteit.

Talenten scouten in vwo en mbo 
De onderwijsinstellingen hebben met elkaar afgesproken om jongeren op de havo, het vwo en het mbo via betere voorlichting en talentscouting te interesseren voor een loopbaan in het primair onderwijs. Ook gaan de scholen in het voortgezet onderwijs én de pabo’s, een programma ontwikkelen om vwo’ers te interesseren voor een onderwijsloopbaan. Om te komen tot een betere doorstroom van mbo-studenten naar de pabo, richten Albeda en Zadkine samen met de Rotterdamse pabo’s een schakeltraject in voor mbo-studenten. Mbo-studenten worden tijdens dat traject voorbereid op het studeren aan de pabo en de strenge toelatingstoetsen. Ook is het de bedoeling dat jongeren die voor dit traject kiezen tijdens hun schoolcarrière betaalde werkzaamheden verrichten in het onderwijs.

 

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken