nieuw rotterdams jeugdstelsel

Banner Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

decentralisatie jeugdzorg

Rotterdam organiseert vanaf 2015 jeugdhulp in de eigen wijk. Dat is de belangrijkste vernieuwing van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelstel. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan Rotterdamse kinderen, jongeren en hun ouders.

Heeft u een vraag? U kunt ons bereiken via e-mail: nieuwjeugdstelsel@rotterdam.nl of twitter jeugd010 (www.twitter.com/jeugd010)

nieuws

Regionale inkoop Jeugd-GGZ van Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond gestart
Vanaf januari 2015 is het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel van kracht.
07 augustus 2014 | lees meer
Beleidsplan NRJ en verordening aangeboden aan gemeenteraad
Gemeenteraad besluit in oktober
11 juli 2014 | lees meer
Voortgangsrapportage NRJ
Op 2 juli werd de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) ge´nformeerd over de voortgang van Decentralisatie jeugdzorg.
08 juli 2014 | lees meer
Schoolmaatschappelijk werk blijft nog op voorscholen
Subsidie voorschools maatschappelijk werk loopt door in schooljaar 2014-2015
11 juni 2014 | lees meer

twitter @jeugd010

  1. (@)

    Geretweet door

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken