nieuw rotterdams jeugdstelsel

Banner Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

decentralisatie jeugdzorg

Rotterdam organiseert vanaf 2015 jeugdhulp in de eigen wijk. Dat is de belangrijkste vernieuwing van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelstel. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan Rotterdamse kinderen, jongeren en hun ouders.

Heeft u een vraag? U kunt ons bereiken via e-mail: nieuwjeugdstelsel@rotterdam.nl of twitter jeugd010 (www.twitter.com/jeugd010)

nieuws

Eerste voorlichtingsavond PGB-houders succesvol
Wat is een betere plek om te praten over een PGB dan de Nieuwe Banier?
18 november 2014 | lees meer
Gegevensverwerking in het sociale domein
Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft de raad ge´nformeerd over de beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein.
05 november 2014 | lees meer
Kinderen en gezinnen behouden jeugdhulp
Kinderen, jongeren en gezinnen die nu een vorm van hulp ontvangen, behouden die komend jaar.
31 oktober 2014 | lees meer
Gemeenteraad akkoord met beleidsplan en verordening jeugdhulp
Brede steun in Rotterdamse gemeenteraad
20 oktober 2014 | lees meer

twitter @jeugd010

  1. (@)

    Geretweet door

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken