nieuwe maasparcours

Langs de rivier door Rotterdam

 

Langs de oevers van de Nieuwe Maas schittert een ongekend mooie route.

Dijkweggetje

Wandelen, fietsen, hardlopen of anderszins genieten van het onovertroffen uitzicht

Wandelen, fietsen, hardlopen of anderszins genieten van het onovertroffen uitzicht. Vanaf elke plek langs de rivier zijn via de bruggen, de tunnel of met de boot rondjes van 3,5 tot 28 kilometer te maken.

Via deze link kunt u de routekaart van het Nieuwe Maasparcours downloaden. De gedrukte versie van de kaart met routebeschrijving is gratis af te halen bij onder andere Rotterdam.info (voorheen VVV).


Zeven trajecten
Het Nieuwe Maasparcours is opgedeeld in 7 trajecten, variërend van 3,5 tot 5 km (zie de kolom hiernaast).
De begin- en eindpunten zijn dichtbij haltes van het openbaar vervoer en opstapplaatsen van de watertaxi.

Elf extra wandelroutes
Langs het Nieuwe Maasparcours zijn 11 extra routes op de kaart gezet. Deze zijn vooral voor wandelaars goed toegankelijk want in een aantal zitten trappen of onverharde paden. De extra routes gaan langs oude Stadshavens, twee natuurparken, twee eilanden en het oudste stadspark van Rotterdam.

Gemarkeerde route
De Nieuwe Maas is de zichtbare leidraad. Ga zo dicht mogelijk langs de waterkant en de route wijst zichzelf. Voor wandelaars, fietsers en andere gebruikers is het Nieuwe Maasparcours in beide richtingen goed begaanbaar. De route is rechtsom beschreven en gemarkeerd met bordjes. 

rechtdoor wandelaars rechtdoor, fietsers linksaf

Bewonersinitiatief
Het Nieuwe Maasparcours is een bewonersinitiatief dat door de gemeente enthousiast is overgenomen. Al een maand na de lancering van dit plan nam de gemeenteraad op 15 juli 2014 met algemene stemmen een motie aan, waarin het Nieuwe Maasparcours werd omarmd als ‘hét uitgangspunt voor toekomstige plannen en werkzaamheden op beide rivieroevers’.

Plan van Aanpak
Sindsdien heeft de gemeente in overleg met de initiatiefnemers een Plan van Aanpak opgesteld. Daarin zijn grote en kleine knelpunten langs de route geïnventariseerd en is een opzet voor de uitvoering gemaakt.
Omdat fietsen een beleidsprioriteit is van de gemeente Rotterdam heeft de wethouder Mobiliteit zelf een deel van het Nieuwe Maasparcours ‘geïnspecteerd’, wat op film is vastgelegd. Inmiddels heeft de gemeente een budget vastgesteld en is een aantal verbeterpunten uitgevoerd.

Programma Rivieroevers
Het Nieuwe Maasparcours is door alle gebruikers (fietsers, wandelaars, hardlopers, scootmobielen, enz.) al goed te gebruiken, maar men moet voorlopig rekening houden met mogelijke obstakels. Fietsers en wandelaars op het parcours maken grotendeels gebruik van dezelfde paden, wat betekent dat men met elkaar rekening moet houden. Waar het niet anders kan, volgen de gebruikers aparte trajecten. Als het Nieuwe Maasparcours afwijkt van de rivieroever wordt dat aangegeven via markeringen. Het uitgangspunt blijft dat de rivier de leidraad is voor het hele 28 kilometer lange Nieuwe Maasparcours. Het Nieuwe Maasparcours wordt door de gemeente opgenomen als onderdeel van het Programma Rivieroevers.

Aanvullende informatie

Voor vragen en suggesties: info@nieuwemaasparcours.nl.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken