nieuwe directeur sociale zaken en werkgelegenheid

21 september 2011 | gemeente rotterdam | persbericht

De heer Mart Toet legt per 1 oktober zijn functie als algemeen directeur van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid neer.

Het College heeft besloten om per 1 oktober 2011 de heer Wim Hoogendoorn voor te dragen als beoogd kwartiermaker die de vorming en inrichting van een nieuw cluster Werk en Inkomen moet voorbereiden. Wim Hoogendoorn is tevens beoogd algemeen directeur van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De komst van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, brengt grote veranderingen van zowel de sociale dienst als de sociale werkvoorziening met zich mee. De heer Toet vindt de wijziging van het profiel van de dienst een goede aanleiding om de opbouw en eindverantwoordelijkheid van de nieuwe organisatie over te dragen. Mart Toet was tien jaar in dienst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarvan acht jaar als algemeen directeur. In die functie stond hij aan de basis van de overgang van de Wet Werk en Bijstand van het rijk naar de gemeente. 

Wethouder Marco Florijn (werk, inkomen en zorg): “Het college heeft ontzettend veel waardering voor de manier waarop Mart Toet de decentralisatie van de Wet Werk en Bijstand in Rotterdam heeft gerealiseerd. Als algemeen directeur heeft hij de basis gelegd voor een dienst die meer is dan een sociaal vangnet voor Rotterdammers en die er op is gericht om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Hij heeft een waardevol netwerk en toont een enorme betrokkenheid bij de stad en bij de mensen die van de diensten van SoZaWe gebruik maken.”

Mart Toet blijft in dienst van de gemeente Rotterdam en zal zich op andere plaatsen binnen het concern gaan inzetten. Wim Hoogendoorn is momenteel directeur bestuur en communicatie van de Bestuursdienst Rotterdam.

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken