milieuzone

 

Een milieuzone is een afgebakend gebied waar alleen auto’s mogen rijden die aan bepaalde uitstooteisen voldoen.

Tot 1 januari 2016: milieuzone alleen voor vrachtverkeer
In 2007 is een milieuzone voor vrachtverkeer in de binnenstad van Rotterdam ingevoerd. Naast deze milieuzone is er sinds 5 januari 2015 een vrachtautoverbod op de ’s-Gravendijkwal. De huidige maatregelen zijn niet voldoende om de luchtkwaliteit naar een niveau te krijgen dat goed genoeg is voor onze stad. Daarom breidt het Rotterdamse College de milieuzone uit.

Vanaf 1 januari 2016: grotere milieuzone ook voor bestel- en personenauto’s
Per 1 januari 2016 breiden we de milieuzone uit. Niet alleen geografisch, maar ook wat betreft de soort voertuigen. Vanaf 1 januari 2016 mogen er in de Rotterdamse milieuzone geen oude, vervuilende auto’s meer rijden.

De milieuzone geldt voor iedereen: bewoners, ondernemers en bezoekers. De milieuzone is in principe een tijdelijke maatregel. Er is nog geen einddatum voor de milieuzone. De duur van de maatregel is onder andere afhankelijk van de luchtkwaliteit.

Waar ligt de milieuzone vanaf 1 januari?
De milieuzone ligt grofweg binnen de ‘ruit’ van Rotterdam, aan de noordkant van de Maas. De milieuzone ligt in het centrum en het noorden van de stad, tussen de A20, de A16, de Nieuwe Maas en de SS114 (Tjalklaan, Vierhavenstraat, Westzeedijk). De Erasmusbrug, Willemsbrug en de Maastunnel horen ook bij de milieuzone. Op de kaart geven de rode lijnen de grenzen van de milieuzone aan.

Klik op de kaart voor een volledige weergave

Welke auto’s mogen vanaf 1 januari 2016 de milieuzone niet in?
Vanaf 1 januari 2016 mogen de volgende auto’s de milieuzone niet in:

  • Vrachtauto’s op diesel in Euroklasse Euro-I, Euro-II of Euro-III.
  • Bestel- en personenauto’s op diesel met een Datum Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001.
  • Bestel- en personenauto’s op benzine met een DET vóór 1 juli 1992.
  • Bestel- en personenauto’s op lpg met een DET vóór 1 juli 1992.
     

De Datum Eerste Toelating (DET) is de datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen en een kenteken heeft gekregen. Weet u niet wat de DET is van uw auto? U vindt de DET op uw kentekenbewijs.

Op dit moment onderzoekt de onafhankelijke kennisorganisatie TNO wel of er categorieën voertuigen zijn die schoner zijn dan op basis van Datum Eerste Toelating wordt verwacht. Er wordt ook antwoord gegeven op de vraag hoe een eigenaar dit kan aantonen. Uiterlijk eind oktober zijn de resultaten van dit onderzoek bekend. U leest hier dan meer over op deze pagina (www.rotterdam.nl/milieuzone).

Sloopregeling voor oude auto’s
Er is een Sloopregeling voor de oude, vervuilende auto’s van Rotterdammers. Via deze regeling stimuleren we Rotterdammers om hun auto te laten slopen. De Sloopregeling geldt voor heel Rotterdam.

Gezondere lucht
Een aantrekkelijke stad is een gezonde stad. Verbetering van de luchtkwaliteit, en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van Rotterdammers, is daarbij heel belangrijk. Een milieuzone is een effectieve maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren. De milieuzone leidt tot gezondere lucht voor Rotterdammers binnen én buiten de zone. Hierdoor leven Rotterdammers langer. En lopen ze minder kans op allerlei gezondheidsklachten, zoals hart- en vaatziekten, longaandoeningen, longkanker en diabetes.

Economische effecten
Op de korte termijn kunnen de directe effecten van invoering van de milieuzone negatief zijn, voor bijvoorbeeld bewoners en ondernemers. Een aantal van hen zal moeten investeren in schoner vervoer. Daar hebben zij geen rekening mee gehouden of om gevraagd. Mogelijk kunnen zij gebruik maken van de Sloopregeling en zo de kosten van de aanschaf van een nieuwe auto (deels) dekken.

De gevolgen op de langere termijn zijn positiever. Verbetering van de luchtkwaliteit heeft een gunstig effect op de gezondheid van bewoners en bezoekers. Dit zal het imago van de stad positief beïnvloeden. Het vergroot de kans dat het bedrijfsleven, bezoekers en (vastgoed)investeerders in de stad investeren.

Uit onderzoek van Erasmus Universiteit (pdf) blijkt dat de uitbreiding van de milieuzone geen negatieve gevolgen lijkt te hebben voor de economie van de binnenstad.

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken