metropoolregio rotterdam-den haag

 

 

Op 16 november 2010 ondertekenden de wethouders van Cultuur uit Rotterdam en Den Haag een convenant waarin Rotterdam zijn ondersteuning uitspreekt aan de Haagse kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Dit is de eerste stap in een hechtere samenwerking van beide steden als ‘Metropoolregio’.

Met 3 miljoen inwoners binnen een straal van 20 kilometer van beide stadscentra vormen Rotterdam en Den Haag een regio met een sterke internationale uitgangspositie. Deze regio heeft inwoners, (internationale) bezoekers en bedrijven veel te bieden. Beide colleges in Den Haag en Rotterdam hebben daarom in april 2009 besloten die positie als ‘Metropoolregio’ te verzilveren door meer dan voorheen de kracht en kwaliteiten van onze steden te bundelen. Daarmee draagt de regio bij aan het verstevigen van de positie van de Randstad als topregio in Europa. Sleutelwoorden daarbij zijn: vestigingsklimaat, gezamenlijke aanpak, bundeling van innovatiekracht en talent, vergroten van de ‘quality of life’ en het vergroten van het opleidings- en inkomensniveau.
 
Deze ambities zijn vastgelegd in het Position Paper Metropoolregio en alle beleidsterreinen worden betrokken bij de uitvoering hiervan. Zo ook cultuur.
Voor cultuur zien beide colleges een duidelijke meerwaarde in metropoolvorming waar het gaat om: 
o        de verschillende, elkaar aanvullende culturele 
          profielen van Rotterdam en Den Haag
o        het vergroten van de zichtbaarheid van het kunst- en
          cultuuraanbod
o        de mogelijkheden voor (inter)nationale profilering
o        het vergroten van mogelijkheden voor
          talentontwikkeling

Neem voor meer informatie contact op met Leonie de Wit.

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken