renovatie en restauratie maastunnel

 

Dit jaar, zomer 2017 starten de werkzaamheden voor de grootschalige renovatie en restauratie van de Maastunnel.

Maastunnel

Er is altijd één buis beschikbaar voor verkeer van Zuid naar Noord

Tijdens de werkzaamheden is één tunnelbuis beschikbaar voor het verkeer van zuid naar noord. Deze buis-voor-buis afsluiting geldt twee jaar.

De werkzaamheden in de autotunnel zijn in de zomer van 2019 afgerond. De fietstunnel en voetgangerstunnel worden uitsluitend in 2019 aangepakt en zijn waarschijnlijk in april 2020 gereed.

De renovatie van de Maastunnel is noodzakelijk omdat in 2011 is geconstateerd dat het beton door de jaren heen is aangetast. Daarnaast moet de tunnel in mei 2019 voldoen aan de nieuwe Wet Tunnelveiligheid.

Bereikbaarheid
Kijk op de website van de Maastunnel voor  de afsluitingen.

 

Aanvullende informatie

Meer weten over de renovatie en restauratie? Lees verder op Maastunnel.nl

Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken