kunst en cultuur

  • Scapinodansers
  • Catwalk met dansende mannen
  • Kinderen bespelen instrument
  • Rotterdam Marketing

kunst en cultuur

De gemeente Rotterdam wil dat de stad een sterk cultureel klimaat heeft. We willen optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur wordt meer verstaan dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie zijn voorbeelden van kunst en cultuur.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, het lokaal mediabeleid, vrijetijdsbeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan, en zorgen we ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd door diverse culturele organisaties. Hiervoor stellen we meerjarige subsidies beschikbaar en subsidies voor de uitvoering van eenmalige projecten. Per jaar behandelen we zo'n 700 subsidieaanvragen.

nieuws

Nieuw filmtheater Kino
Het nieuwe filmtheater KINO Rotterdam heeft haar deuren geopend op de Gouvernestraat 129-133.
23 september 2016 | lees meer
Tentoonstelling Making Africa
Dit najaar laat de Kunsthal Rotterdam nieuw licht schijnen op hedendaags Afrikaans design.
21 september 2016 | lees meer
Expositie ‘Ode aan de Rotterdammer’
Nu te bezoeken.
21 september 2016 | lees meer
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken