kunst en cultuur

 

Rotterdam streeft naar een sterk cultureel klimaat.

Kunst en cultuur in Rotterdam

Kunst en cultuur in Rotterdam

 Een stad die uitnodigt tot bezoek, een brede culturele agenda heeft en waar aandacht is voor cultuur in de wijken. Onder kunst en cultuur wordt niet alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film verstaan, Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie zijn voorbeelden van kunst en cultuur.

Bruisend en hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod
De gemeente Rotterdam zorgt samen met partners in de stad voor een culturele sector die nationaal en internationaal meetelt, vernieuwend is en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Prioriteiten daarbij zijn vergroten en verbreden van het publieksbereik, vernieuwing, cultuureducatie en talentontwikkeling, Internationale profilering en samenwerking. De gemeente zet ook in op een versterkte lobby naar het Rijk en versterken van de internationale positie en de marketing van de culturele sector in Rotterdam. Hiermee ondersteunen we de Rotterdamse culturele sector bij zijn profilering. We gaan voor een bruisend en hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod met sterke iconen en voldoende aandacht voor creativiteit en vernieuwing. Ook hebben we aandacht voor kleine initiatieven. De gemeente wil daarbij optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan én voor het delen van informatie, kennis en middelen.

Beleid en subsidies
Om kunst- en cultuurdoelen te bereiken maakt de gemeente beleid. Zoals bibliotheekbeleid, lokaal mediabeleid, vrijetijdsbeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan. Dit beleid wordt uitgevoerd in samenwerking met, en door, diverse organisaties in de stad. Hiervoor stellen we meerjarige subsidies beschikbaar en subsidies voor de uitvoering van eenmalige projecten. Per jaar behandelen we zo'n 700 subsidieaanvragen. Omdat de gemeente kunst- en cultuuractiviteiten mogelijk wil maken, en de artistieke ontwikkeling van kunstbeoefening wil bevorderen, bestaan er diverse subsidiemogelijkheden: culturele feesten, jaarsubsidies amateurverenigingen, letteren & erfgoed, het stimuleren van een levendige en gastvrije binnenstad, podiumkunsten, visuele kunsten. Er is ook een Snelloket en een subsidieregeling kunst en cultuur in de gebieden
Op alle subsidies is de Subsidieverordening Rotterdam van toepassing. Bij Cultuur is sprake van algemene beleidsregels van de gemeente Rotterdam, afdeling Cultuur. Deze moeten altijd in samenhang begrepen worden met de disciplinegebonden beleidsregels (zie incidentele subsidies). De algemene beleidsregels zijn van toepassing op alle incidentele subsidies.

Naast het beleid besteedt de gemeente Rotterdam aandacht aan het analyseren van de effecten hiervan: de Cultuurverkenning. Dit is een informatiebron voor en door de Rotterdamse culturele sector. Het document geeft jaarlijks per thema/discipline/organisatie inzicht in de stand van zaken. Eens per twee jaar wordt een analyse toegevoegd van trends en ontwikkelingen, landelijk en op het niveau van de stad.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Rotterdam, kunst en cultuur: 010 267 1903.

Rotterdam

nieuws

De Rotterdamse Filmclub
Maandelijks naar de film? Dat kan bij de Rotterdamse Filmclub.
05 december 2016 | lees meer
… van J.A. Deelder
Kunsthal presenteert vanaf 17 december Locomotrutfantje, Spartapiet, Doorzager en meer beelden van Jules Deelder.
05 december 2016 | lees meer
Pak een stoeltje met ..
Museum Boijmans Van Beuningen organiseert op woensdagen rondleidingen onder de titel 'Pak een stoeltje met'.
02 december 2016 | lees meer
Kerst Swannen in de Van Nelle
Wie komt zondag 11 december naar Swan Market in De Van Nelle Fabriek in Rotterdam?
25 november 2016 | lees meer
Groot onderhoud 'De Hef': een heftig staaltje!
Groot onderhoud De Hef van start.
24 november 2016 | lees meer
Nieuw seizoen SKVR Fanatics van start
SKVR Fanatics is dé plek om je talent aan de stad te laten zien. Op donderdag 24 november start het nieuw seizoen.
23 november 2016 | lees meer
Feest bij de hyena's
Dit weekend ontdekten bezoekers in Diergaarde Blijdorp tot hun verrassing een (gevlekte) hyenatweeling.
21 november 2016 | lees meer
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken