kunst en cultuur

  • Scapinodansers
  • Catwalk met dansende mannen
  • Kinderen bespelen instrument
  • Rotterdam Marketing

kunst en cultuur

De gemeente Rotterdam wil dat de stad een sterk cultureel klimaat heeft. We willen optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur wordt meer verstaan dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie zijn voorbeelden van kunst en cultuur.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, het lokaal mediabeleid, vrijetijdsbeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan, en zorgen we ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd door diverse culturele organisaties. Hiervoor stellen we meerjarige subsidies beschikbaar en subsidies voor de uitvoering van eenmalige projecten. Per jaar behandelen we zo'n 700 subsidieaanvragen.

nieuws

Met das Boot naar de bioscoop
Vroeger gleden er onderzeeërs het water in, maar voor één keer wordt de Onderzeebootloods op het RDM-terrein omgebouwd tot megabioscoop.
28 augustus 2015 | lees meer
Nachtafsluitingen Maastunnel in september
De Maastunnel wordt in september meerdere keren afgesloten voor het snelverkeer van noord naar zuid.
28 augustus 2015 | lees meer
Ontdek wat jij kan bij SKVR
Op zondag 30 augustus presenteert SKVR het aanbod voor het nieuwe seizoen.
25 augustus 2015 | lees meer
Expo Gelijkgekleden in de Bibliotheek
Tijdens deze expo van George Maas kom je achter alles wat je wilde weten over gelijkgekleden, maar nooit durfde te vragen.
21 augustus 2015 | lees meer
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken