kinderopvang

Kinderopvang

welkom bij kinderopvang

Kinderopvang helpt ouders om zorg voor kinderen te combineren met werk of studie. Kinderen kunnen er bovendien hun talenten ontwikkelen. De gemeente Rotterdam wil de beste ontwikkelkansen voor kinderen in de stad. Dat begint met een kwalitatief goede kinderopvang voor de jongste inwoners, de basis voor de schoolcarrière van een kind. Lees meer...

voor ondernemers - kindcentrum of gastouderbureau starten

Wilt u een kindcentrum (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderopvang of buitenschoolse opvang) of een gastouderbureau starten? Dan krijgt u te maken met de regels van de overheid. Wat u moet doen, leest u in het stappenplan voor het starten van een kindcentrum of een gastouderbureau.

voor ondernemers - kindcentrum uitbreiden en verbouwen

Wilt u een bestaande locatie van een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang uitbreiden of verbouwen? Dan krijgt u te maken met de regels van de overheid. Wat u moet doen, leest u in het stappenplan voor het uitbreiden of verbouwen van een kindcentrum.

kinderopvangvoorzieningen bij u in de buurt

Als u wilt weten welke kinderopvangvoorzieningen in uw buurt zitten, dan kunt u dit opzoeken via de link www.landelijkregisterkinderopvang.nl 

U kunt de kinderopvangvoorzieningen in uw buurt opzoeken door uw postcode in te voeren. U hoeft alleen de 4 cijfers van uw postcode in te voeren.

Inspectierapporten
Bij het kiezen van een kindcentrum is de kwaliteit van de voorziening natuurlijk van groot belang. Ook die gegevens kunt u via deze link vinden.  Daar vindt u het inspectierapport van de GGD over de kwaliteit van de betreffende opvanglocatie. Als u meer informatie wilt of een keuze heeft gemaakt, kunt u direct contact opnemen met de opvangvoorziening en uw kind(eren) inschrijven. 

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken