kinderopvang

 

Een goede peuterspeelzaal of kinderopvang prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen.

Peuterspeelzaal of kinderopvang: spelenderwijs leren

Peuterspeelzaal of kinderopvang: spelenderwijs leren

Een goede peuterspeelzaal of kinderopvang daagt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen uit, waardoor ze er spelend leren. Daarnaast helpen peuterspeelzalen en kinderopvang ouders om zorg voor kinderen te combineren met werk of studie. De gemeente Rotterdam wil de beste ontwikkelkansen voor kinderen in de stad. Dat begint met kwalitatief goede kinderopvang voor de jongste inwoners.

Voor alle Rotterdamse peuters de beste start op de basisschool
Er bestaat één basisschool, maar veel verschillende voorschoolse voorzieningen. Daarom hebben peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties, scholen en gemeente in Rotterdam afgesproken de bestaande voorschoolse voorzieningen voor peuters van 2 tot 4 jaar samen te voegen tot één nieuwe voorschoolse voorziening.

Leren begint al voor de basisschool
Alle peuters krijgen in de voorschool op dezelfde manier in een uitdagende en stimulerende omgeving met goed opgeleide pedagogisch medewerkers de beste voorbereiding op de basisschool. Er is aandacht voor taal- en rekenontwikkeling en spelend leren. De ontwikkeling en het leerproces van kinderen beginnen niet pas na hun vierde jaar. Daarom wordt de voorschool net zo serieus vormgegeven als de schoolse voorziening. Kinderen leren spelenderwijs. In de voorschool is veel aandacht voor spelend leren.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken