hoe bereikt u de gebiedscommissie?

Rotterdam Feijenoord

 

De gebiedscommissie Feijenoord vertegenwoordigt de inwoners van Rotterdam Feijenoord.

Contact met de gebiedscommissie.

De gebiedscommisieleden willen zien en voelen wat er gebeurt in de wijken

Elke woensdag maken de voorzitter en vicevoorzitter rondjes in de wijk. Maar ook daarbuiten komen ze net als de overige commissieleden, graag langs om kennis te maken, zich te laten bijpraten of een activiteit bij te wonen.

Commissievergaderingen 
Gebiedscommissie Feijenoord vergadert elke maand op wisselende plekken in Feijenoord. Iedereen is welkom en kan met de commissie in gesprek over een eigen onderwerp in de daavoor ingeruimde tijd.

Bereikbaarheid  
Telefoon algemeen - 14 010
E-mailadres algemeen - gebiedscommissies@rotterdam.nl
Postadres - Postbus 70012, 3000 KP ROTTERDAM

Persoonlijk contact 
U kunt rechtstreeks een afspraak maken met een van de commissieleden. Check hiervoor de contactgegevens van de commissieleden.

Arnold, de heer E.R. (Ed)
Berg, de heer A.C. (Ton)
Brinkman, de heer J. (Johan)
Catikkas, de heer D. (Deniz)
Din, de heer M.D.I. (Iqbal)
Dogan, de heer M. (Mustafa)
Elbay, de heer F. (Fatih) - Voorzitter
Kramer-Blansjaar, mevrouw E.C. (Lydia)
Lamers, de heer P.M.L.W. (Peter)
Noel, mevrouw P.J.M. (Nel)
Schouwenburg, mevrouw L. (Leonieke)
Van Lent, de heer M. (Marco)
Van Rijn, de heer H. (Henk)
Yeyden, de heer S.H. (Seyit)
Zevenbergen, de heer A. van (Aart) - Vice voorzitter

Nevenfuncties
De leden van de gebiedscommissie Feijenoord zijn gekozen, benoemd en ge´nstalleerd. Een van de vereisten voor de leden van de gebiedscommissie is het openbaar maken van nevenfuncties. Gebiedscommissieleden hebben hiervan (schriftelijk) opgave gedaan. De toelichting op de Verordening Gebiedscommissies 2014 schrijft voor dat de secretaris van de gebiedscommissie een toegankelijk register bijhoudt van alle functies van de leden van de gebiedscommissie.

U kunt hier
de nevenfuncties van de gebiedscommissie Feijenoord bekijken.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken