high impact crime daalt dankzij gerichte aanpak

16 februari 2017 | gemeente rotterdam | nieuwsbericht

Aantal woninginbraken, straatroven en overvallen in Rotterdam sterk gedaald sinds 2012.

High Impact Crime (HIC) is criminaliteit met grote gevolgen voor slachtoffers en de samenleving. Rotterdam pakt deze criminaliteit sinds 2012 intensief aan met politie, openbaar ministerie, zorgpartners, woningcorporaties en reclassering.

Rotterdam pakt High Impact Crime sinds 2012 intensief aan met politie, openbaar ministerie, zorgpartners, woningcorporaties en reclassering. Foto: Jan van der Ploeg

High Impact Crime (HIC) is criminaliteit met grote gevolgen voor slachtoffers en de samenleving. Rotterdam pakt deze criminaliteit sinds 2012 intensief aan met politie, openbaar ministerie, zorgpartners, woningcorporaties en reclassering. En dat werkt. Want het aantal woninginbraken in Rotterdam daalde sinds 2012 met 35%, straatroven met 52% en het aantal overvallen met 48%.

Veiligheidshuis
Rotterdam werkt onder meer met preventieve maatregelen die het criminelen moeilijk maken. Maar ook veroordeelde HIC daders (494 in 2016) kunnen rekenen op een intensieve persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis.

Burgemeester tevreden met daling
Burgemeester Aboutaleb is blij met de dalende cijfers. ‘Dit is een mooi resultaat, maar elke overval, elke woninginbraak is er een te veel. Dit soort criminaliteit heeft enorme impact op de slachtoffers en de maatschappij. We blijven daarom onze aanpak voortzetten.’

Straatroven
De verwachting is dat de daling van het aantal straatroven niet vanzelf doorzet. Daarom is in de komende jaren blijvende aandacht en inzet nodig.


Bekijk bovenstaande grafieken in groter formaat met toelichting.

Hotspots inbraken
In 2012 werden 4.460 (pogingen tot) woninginbraken geregistreerd. Dat waren er vorig jaar 2.887. Op basis van inbraakcijfers en andere lokale problemen worden elk jaar gebieden benoemd tot hotspot. Nu zijn dat Vreewijk, Bloemhof, Pendrecht, Zevenkamp, Bospolder-Tussendijken. In die hotspots wordt extra ingezet op het voorkomen van woninginbraak. Tarwewijk is in 2017 als hotspot toegevoegd, waar in 2016 het aantal inbraken aanzienlijk steeg ten opzichte van 2015.

High Impact Crime daalt dankzij gerichte aanpak
In sommige hotspotwijken voert de gemeente dagelijks huis-aan-huis gesprekken over inbraakpreventie. Samen met de vijf Rotterdamse woningcorporaties werkt de gemeente aan maatregelen om inbraak te voorkomen. Daarvoor is voor de komende tijd 450.000 euro gereserveerd. Uit de cijfers blijkt het inbraakcijfer veel lager te zijn in wijken waar het hang- en sluitwerk verbeterd werd. In 2017 en 2018 wordt deze stimuleringsregeling aanpak woninginbraken voortgezet in de hotspots en in andere wijken waar veel woninginbraken plaatsvinden.

Alarmkastjes en bodycams
Rotterdam experimenteert met alarmkastjes en bodycams voor maaltijdbezorgers. De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheden voor preventieve maatregelen voor pakketbezorgers.

Nazorg slachtoffers
Aandacht voor slachtoffers is voor de gemeente heel belangrijk. Er is een speciaal nazorgteam dat namens de burgemeester slachtoffers van overvallen en woninginbraken bezoekt. Dit team biedt steun, helpt slachtoffers bij praktische zaken en de nasleep, en geeft tips om eventuele herhaling te voorkomen.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken